logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová

Úvodní stránka školy

O nás:  

Spolupracujeme:

Odznak všestrannosti.

Republikové finále 2018 BRNO článek

Republikové finále 2017 BRNO článek

Republikové finále 2016 BRNO článek

Republikové finále 2015 PRAHA, Juliska článek

Republikové finále 2014 PRAHA, Juliska článek

Republikové finále 2013 PRAHA, Strahov článek

Republikové finále 2012 PRAHA, Strahov článek

Republikové finále 2011 PRAHA, Strahov článek

 

Republikové finále 2012 - Třebíč.

3. místo - 100 000 pro školu

článek

 

Republikové finále 2011 - Dříteň.

1. místo - 600 000 pro školu článek

Hymna školy:

 

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Pardubický kraj

Školský portál Pardubického kraje

Odkazy:

Moravská Třebová

DDM Moravská Třebová

MŠMT

Odznak všestrannosti

Česká škola

Hlavní aktuality.

13. 10. 2019  

Exkurze do REHAU.

V pondělí 7. října se naši žáci z třídy IX.A vypravili do regionálně významné firmy REHAU. V konferenčním salonku byli seznámeni s historií firmy i s její současnou produkcí. Po informačně bohatém posezení s příjemným občerstvením následovala prohlídka areálu firmy. Žáci nahlédli do provozu velké firmy, nejvíce je zajímaly výrobky pro automobilový průmysl. Odcházeli jsme obohaceni zajímavými informacemi a také s drobnými firemními dárky.

František Zeman

10. 10. 2019  

Školní družina - září.

Školní rok  ve školní družině byl úspěšně odstartován seznamovacími hrami v Lučních lázních. Započal celoroční projekt vychovatelky Petry Skřipské pod názvem ,,Pirátská výprava“. Protože počasí získalo nádech podzimních odstínů, využili jsme sběru přírodních materiálů, ze kterých jsme následně vyrobili podzimníčky, stromečky a zvířátka z kaštanů. Absolvovali jsme také indiánskou výpravu směr Boršovský rybník. Tam si děti vytvořily různé šperky, plnily úkoly a bavily se.

Vychovatelka Petra Skřipská

9. 10. 2019  

Dopravní soutěž na ZŠ Palackého.

Dne 24. 9. 2019 za krásného slunného počasí proběhlo školní kolo dopravní soutěže. Žáci 4. až 8. ročníků si nejprve napsali test ze znalostí dopravních předpisů a následně vyjeli na jízdu zručnosti. Po plynulém průjezdu slalomu na žáky čekalo úskalí v podobě přenášení hrníčku s vodou,ovšem nejtěžší disciplínou byla„osmička“. 

                                                                                                                                                   Každoročně překážkovou dráhu pomáhají nachystat a o své mladší spolužáky se vždy postarají žáci 9. ročníků. Je pěkné sledovat, jak se zkušenější deváťáci snaží alespoň nápovědou svým mladším spolužákům pomoct.

Děkujeme.

Mladší žákyně:                                                                Mladší žáci:

1.místo: Tamara Beyerová                                           1.místo: Adam Šmerák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Adam Beránek

 

 

 

 

 

 

 

 

2. místo: Emma Bumbálková                                      2. místo:  Dominik Soška            

3. místo: Elizabeth Podhorská                                     3. místo: Jakub Brziak

               Kristýna Sulová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starší žákyně:                                                                Starší žáci:

1.místo: Natálie Novotná                                          1.místo: Tadeáš Ladra

2. místo: Karolína Haasová                                       2. místo:  Sebastian Roche

3. místo: Marek Šatník

29. 9. 2019  

Výběr střední školy.

Žáci devátých ročníků se zúčastnili besedy s Blankou Muškovou, zaměstnankyní Úřadu práce Moravská Třebová, která žákům představila aktivity Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání (IPS), které mohou při volbě střední školy využít. Žáci obdrželi mnoho užitečných materiálů – Atlas školství Pardubického kraje, přehled webových stránek zabývajících se volbou povolání, webové odkazy k přípravě na přijímací zkoušky. Dále byli seznámeni s důležitými termíny přehlídek středních škol, technohrátek a zdravohrátek. Paní Mušková též žákům poradila, na co se zaměřit při výběru střední školy. Přejeme deváťákům, ať je jejich volba správná.

Tereza Klímová

18. 9. 2019  

Odznak všestrannosti - REPUBLIKOVÉ FINÁLE.

Republikové finále Odznaku všestrannosti je oslavou sportu. Projekt založili olympijští vítězové Roman Změlík a Roman Šebrle, aby motivovali děti ke sportovní všestrannosti a překonávání sebe sama. Odznak všestrannosti je dlouhodobě součástí projektu Sazka Olympijský víceboj.

Jubilejní desáté finále Odznaku všestrannosti hostil od 5. do 6. září brněnský sportovní areál pod Palackého vrchem. Žáci ZŠ Palackého se v konkurenci více než 600 závodníků neztratili a úspěšně reprezentovali naše město. Družstvo ve složení M. Cedzo, B. Zeman, M. Vavřín, D. Adámek, L. Dolečková, E. Bačáková, K. Schmidtová, L. Konečná zúročilo prázdninovou přípravu a v konkurenci dalších 40 týmů obsadilo krásné 6. místo. V soutěži jednotlivců dále naši školu reprezentovali J. Klímová, T. Kolářová, M. Šimon, Š. Škrabal. Z této soutěže si přivážíme třetí místo zásluhou L. Dolečkové. Závodníky podporovalo více než šest desítek členů Českého klubu olympionik, mezi které patřili například cyklista Jiří Ježek, trojskokanka Šárka Kašpárková, nebo skifařka Mirka Topinková Knapková. Naší patronkou byla Petra Juříčková (Vachníková) – LOH 2000 Sydney.

O slavnostní zahájení se postaral olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda. Vedle sportovních disciplín byla pro účastníky i návštěvníky republikového finále připravena #BeActive vesnička s bohatým doprovodným programem.

Součástí programu byla také exhibice známých sportovců. V disciplínách Odznaku všestrannosti se mezi sebou utkali například triatlonista Filip Ospalý, Květoslav Svoboda, jeden z nejúspěšnějších českých plavců v historii nebo bývalý sdruženář Ladislav Rygl mladší.

Roman Cápal, Vladimíra Schmidtová

Slavnostní přivítání prvňáčků na ZŠ Palackého.

2. září 2019 znamenalo nejen v naší škole první školní den v období 2019/2020...

Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání prvňáčků proběhlo v jednotlivých třídách. Od rána sice pršelo, ale to neubíralo na vážnosti a radostných chvílích tohoto dne.

Na prvňáčky čekaly krásně vyzdobené třídy a mile naladěné paní učitelky. Nové školáky přišli slavnostně uvítat také pan ředitel školy Mgr. Petr Vágner, zástupkyně ředitele školy Mgr. Jindřiška Hrdinová a starosta města Ing. Tomáš Kolkop, který dětem přinesl a předal drobné dárky. Kromě nich děti dostaly z Pardubického kraje vaky pro prvňáky naplněné mnoha překvapeními. Všechny dárky dětem určitě udělaly radost a zpříjemnily jim jejich vstup do další životní etapy.

Všem našim prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili rádi a s chutí, aby s radostí objevovali nové a zajímavé věci, našli ve škole spoustu dobrých kamarádů a kamarádek a spolu s nimi a se svými učitelkami ve škole prožívali mnoho hezkých chvil.

Rodičům a všem, kteří budou prvňáčkům v jejich prvním školním roce pomáhat, přejeme hodně trpělivosti, síly a odvahy doprovázet své děti během prvního školního roku. Buďte jim velkou oporou, neboť oporu rodičů budou někteří žáčci opravdu potřebovat a v neposlední řadě také přejeme mnoho radosti ze společné školní práce a nových zážitků.

Učitelé 1. tříd ZŠ Palackého

15. 9. 2019  

Erasmus + na ZŠ Palackého.

Školní rok 2019/2020 se na Základní škole Palackého ponese v duchu mezinárodních setkání. Škole byl schválen projekt Poznejme společné kulturní dědictví nejen ve své zemi. Žáci a pedagogové budou spolupracovat s partnery z chorvatského Daruvaru a slovenské Banské Štiavnice. Celková částka na realizaci projektu činí 79400 euro. Základní škola Palackého je koordinátorem projektu a obdržela grant ve výši 29800 euro.

Projektové aktivity budou zaměřeny na poznávání kultury, literatury, jazyka, národních zvyků a zajímavých míst spojených s autory pohádek. Výměny se zúčastní 12 žáků druhého stupně a 6 pedagogů, kteří si budou společně se zahraničními kolegy vyměňovat postupy a metody.

Dále se jako partnerská škola zapojíme společně se školami z Polska a Španělska do projektu pořádaného slovenskými koordinátory – Jedlo je to, čo máme společné.

Věříme, že díky mezinárodní spolupráci obohatíme výuku o nabyté znalosti a dovednosti a že žáci navážou nová přátelství.

T. Klímová, M. Bazalová

3. 9. 2019  

Školní družina.

• Na začátku školního roku odevzdají rodiče vyplněný a podepsaný ZÁPISNÍ LÍSTEK včetně vyplněného záznamu o odchodech ze ŠD vedoucí vychovatelce paní Sychrové. Vyplněné údaje jsou závazné, změny jsou možné jen písemně.

• Školní družina (dále jen ŠD) má k dispozici 6 oddělení pod vedením plně kvalifikovaných vychovatelek. Vychovatelky se dle možností zúčastňují vzdělávacích akcí v akreditovaných kurzech. Jednotlivá oddělení jsou pro žáky 1. – 3. tříd. Pokud není naplněna kapacita, jsou přijímáni žáci i ze 4. tříd. Pro každé oddělení je maximální počet 30 žáků.

• Rodiče jsou seznamováni s akcemi ŠD prostřednictvím zápisníku, mají možnost denně komunikovat s vychovatelkami.

• ŠD zahajuje činnost prvním dnem školního roku a končí posledním dnem školního roku.

• Vybavení ŠD je průběžně doplňováno a obnovováno, slouží dětem k všestrannému využití v oblasti trávení volného času.

• Po skončení vyučování si vychovatelky převezmou žáky v prostoru šaten a odcházejí na společný oběd.

• Po poledním klidu pokračují rekreační činnosti ve třídě, na školním hřišti a zahradě. Při nepříznivém počasí jsou činnosti organizovány v prostorách školní družiny a tělocvičny. Vychovatelky žáky posílají na zájmové kroužky, probíhající během odpoledne ve škole. V průběhu roku jsou pořádány pravidelné tematické akce probíhající vždy ve středu od 14:00 hod. do 17:00 hod. (karneval, kino apod.) Při všech činnostech je brán zřetel na individuální zvláštnosti, potřeby a hlavně relaxaci dětí.

Naše školní družina nabízí dětem možnost jak vhodně a všestranně využít volné odpoledne, trávit čas se svými vrstevníky, naučit se žít v kolektivu a odnést si s sebou do života dovednosti, znalosti a vzpomínky.

30. 8. 2019  

Zahájení nového školní rok 2019/2020.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019. Pro druhý až devátý ročník od 8:00 hod. Pro první třídy od 8:30 hod.

Těšíme se na vás!

25. 6. 2019  

Knihovna.

Městská knihovna Ladislava z Boskovic pořádá každoročně soutěž pro žáky základních i středních škol pod názvem „ČTE CELÁ TŘÍDA“. Soutěž spočívá v množství vypůjčený knih, předání čtenářského deníku a minimálně jedné návštěvy knihovny spolu s vyučujícím. Vyhodnocuje se zvlášť první a druhý stupeň.

Z naší školy se zúčastnilo 7 tříd 1. stupně z celkového počtu 11 tříd. Třída 3. D se umístila na krásném druhém místě. Všichni žáci obdrželi odměnu v podobě knihy – Matýsek a Majdalenka.

Děkujeme.

 

18. 6. 2019  

Návštěva vojenského areálu Přáslavice u Olomouce.

Dne 4. 6. 2019 žáci 7. C s pedagogickým doprovodem navštívili vojenskou posádku v Přáslavicích u Olomouce, kde pro ně vojáci připravili bohatý program. Seznámili se s vojenskou technikou – tanky, BVP a zdravotnickým vozidlem, prohlédli si osobní výzbroj vojáků včetně ručních zbraní. Měli možnost projít minovým polem, vylézt na horolezeckou stěnu a nejen zhlédnout ukázku výcviku sebeobrany a boje zblízka, ale vyzkoušet si různé hmaty a chvaty sebeobrany Musado na vlastní kůži.

11. 6. 2019  

Školní poznávací zájezd do Skotska.

Ve dnech 12. 5. – 19. 5. 2019 se žáci naší školy včetně pedagogického doprovodu zúčastnili týdenního zájezdu do Skotska.

Naše putování jsme zahájili v neděli večer. Přes Německo jsme docestovali do Nizozemska. Během dopoledne jsme se prošli historickým centrem Amsterdamu. Jeho krásy jsme obdivovali nejen z pevniny, ale i z grachtů, kterými jsme se plavili amsterdamskými kanály po řece Amstel. V odpoledních hodinách jsme se přesunuli do přístavu Ijmuiden. Čekala nás dlouhá 16 hodinová plavba nočním trajektem přes Severní moře do anglického přístavu Newcastel.

Druhý den jsme se po vylodění přesunuli do Skotska. Vydali jsme se do překrásného města Jeburgh, které je známé svým monumentálním opatstvím. Po cestě jsme se kochali malebnou krajinou Northumberland National Park. Ve večerních hodinách jsme docestovali do hlavního města Edinburgh, kde na nás čekaly náhradní rodiny, které nás hostily po několik dalších dní.

Další den nás čekala celodenní prohlídka hlavního města Edinburgh, procházka po slavné Royal Mile a především návštěva symbolu skotské státnosti Edinburgh Castle. Odpoledne jsme zavítali do interaktivního muzea Dynamic Earth a také na královskou jachtu – Royal Yacht, která po celém světě uplula více než 1 milion mil a byla jedním z domovů královny Alžběty II.

Pátý den nás čekal celodenní výlet do oblasti Highlands, procházka údolím Glencoe a výjezd lanovkou na horu Aonach Mor, třetí nejvyšší vrchol Velké Británie. Vzhledem k překrásnému slunečnému počasí se nám otevřel nezapomenutelný výhled na Highlands a nejvyšší horu Ben Nevis. Odpoledne jsme se přesunuli ke slavnému jezeru Loch Ness.

Šestý den ráno jsme se po snídani rozloučili s hostitelskými rodinami a přesunuli se do starobylého města Stirling. Po prohlídce města jsme nakoupili suvenýry a dárečky. Cestou zpět na trajekt jsme si prohlédli slavnou Rosslyn Chapel, kde je podle legendy ukrytý Svatý grál, a viděli unikátní lodní rotační výtah Falkirk Wheel.

Po noční cestě trajektem zpět do Nizozemska jsme si ještě prohlédli historickou vesničku Zaanse Schans s typickými holandskými větrnými mlýny a domky z 18. století, v nichž jsme viděli i tradiční výrobu sýrů a dřeváků.

V odpoledních hodinách, unaveni, ale plni dojmů, jsme se vydali na cestu zpět do našich domovů

Hana Vystavělová a Tereza Klímová

4. 6. 2019  

Odznak všestrannosti - krajské kolo.

Za účasti 16 družstev a bezmála 200 závodníků proběhlo v "uplakaném" počasí krajské finále soutěže, která slaví jubilejní 10. ročník.

Žáci naší školy se v této konkurenci neztratili a slavíme postup na REPUBLIKOVÉ FINÁLE, které proběhne v Brně od 4. do 6. září 2019.

Z prvního místa postupuje družstvo se ziskem 26 132 bodů, což je třetí nejvyšší počet v ČR ze všech krajských kol. Dále postupujícími jednotlivci jsou Matěj Šimon a Julie Klímová.

Družstvo nastoupilo v tomto složení:

Lucie Dolečková, Eliška Bačáková, Lucie Konečná, Kristýna Schmidtová, Bruno Zeman, Daniel Adámek, Milan Cedzo, Marek Vavřín

Celkové pořadí jednotlivců:

1. místo: Lucie Dolečková (ročník 2005), Bruno Zeman (2006)

2. místo: Lucie Konečná (2006), Kristýna Schmidtová (2007), Daniel Adámek (2005), Marek Vavřín (2006)

3. místo: Julie Klímová (2006), Matěj Šimon (2006)

3. 6. 2019  

Květen 2019 ve ŠD.

Děti nám začaly odstřihávat metr do blížících se prázdnin. Ale nepolevili jsme. Šli jsme po stopách ,,Rychlých šípů“ i přesto, že nám počasí nepřálo. V doprovodu sluníčka jsme si hráli na hřišti, chodili na procházky, relaxovali v ,,Pekle“. Tam jsme se sice brodili bahnem, ale odměnou nám byl opečený párek! Těšíme se na červen, kdy společně vyrazíme na celodenní výlet. Snad nám počasí bude přát a my si to řádně užijeme. Přesně tak, jak si zasloužíme.

Vychovatelka Petra Skřipská

26. 5. 2019  

Kostičky v cukrárně nemusí být jenom z cukru.

Pozvánka na výstavu

Černá - bílá, černá – bílá, a pro změnu překvapivě opět černá – bílá. Zní to nudně? Možná milovníky barevných ploch tato strohá kombinace nenadchne, ale pro vytvoření optické iluze tento protiklad postačí. Přesvědčit se můžete v Cukrárně Pod Věží, kde jsou k vidění práce žáků 9. ročníků inspirované op-artem. Dekorativní „kostkovaná“ díla zde budou vystavena do začátku června.

Optical art je směr výtvarného umění, jenž se začal rozvíjet koncem 50. a počátkem 60. let 20. století. Tito výtvarníci při své práci využívali poznatky z geometrie, fyziognomie a optiky a snažili se pomocí většinou černobílých obrazců dosáhnout zdání pohybu či vytvoření prostorové iluze. Jedním z hlavních představitelů výše uvedeného směru je maďarský výtvarník Victor Vasarely, s jehož tvorbou se deváťáci v hodinách výtvarné výchovy rovněž seznámili.

Sylva Horáková

16. 5. 2019  

MaSo

V úterý 14. května se vybraní žáci naší školy ve dvou čtyřčlenných týmech zúčastnili matematické soutěže MaSo v Brně. Jedná se o soutěž, kde se řeší spousta zajímavých příkladů a logických úloh a nejen to!!! Za vyřešené příklady a úlohy získávají „věci“ potřebné do doprovodné hry. Umístění týmu na stupních vítězů pak nezáleží pouze na tom, kolik správně vyřeší příkladů, ale také na jeho strategii ve hře. Letošním hlavním motivem byl trh s masem, jeho nákup a prodej. Cílem bylo získat co nejvíce peněz. Ceny však nebyly všude stejné a za obchodem se muselo i cestovat. Soutěž prověří u žáků nejen strategické uvažování, ale i schopnost spolupracovat v týmu.

 

 

 

Letošní složení týmů bylo:

Tygři – Milan Galuška 9.A,Veronika Marková 7.B, Tereza Burešová 7.C, Michal Rys 7.C

Třebováci – Radek Cápal 9.C, Matěj Krajči 9.C, Jonáš Lazar 7.A, Štěpán Škrabal 6.C

Všem žákům blahopřeji v účasti ve hře a těším se na další příjemnou a veselou cestu do Brna.

 

Jana Knödlová

16. 5. 2019  

Škaredá středa na ZŠ Palackého rozhodně škaredá nebyla

Tento den si děti ze 4. A a 4. C užily v rámci uspořádaných velikonočních dílen. Třídní učitelky svým žákům nabídly dva výrobky – slepičku jako veselý papírový zápich s peříčkem dokreslený zdobnými detaily a klasické velikonoční vajíčko ozdobené netradiční technikou – obalováním a obtiskováním krepového papíru. Děti byly ze svých výtvorů nadšené a po skončení si je odnesly do svých domovů k dotvoření pravé velikonoční atmosféry.

Proběhl i tradiční turnaj ve vybíjené, kdy se každoročně utkávají mezi sebou žáci 4. a 5. ročníků. Zápolení bylo plné emocí. Po velmi pěkných a vyrovnaných zápasech nakonec turnaje dopadly takto:

Za 4. ročníky bylo umístění následující: 1. místo 4. C

                 2. místo 4. A

 3. místo 4. B

Za 5. ročníky: 1. místo 5. A

2. místo 5. C

3. místo 5. B

Všechny týmy obdržely domácí velikonoční perníčky, které pro ně napekla a nazdobila paní vychovatelka Olga Sychrová.

Naši milí prvňáčci hledali po škole vajíčka a pro děti z 2. a 3. tříd proběhla akce zvaná Po stopách žabáka Bata. Zde na žáky čekalo plnění úkolů, např. skládali velikonoční básničku, házeli „vajíčkem“ na cíl, přenášeli vajíčko na lžičce…. A na závěr? Každému udělala radost alespoň drobná sladkost. K další velké radosti našich prvňáčků přispěla i velikonoční dílna, kterou pro ně připravili žáci 9. tříd pod vedením paní učitelky Sylvy Horákové.

Učitelé 1. stupně ZŠ Palackého

15. 5. 2019  

Školní poznávací zájezd do Berlína.

Ve dnech 2. 5. – 3. 5. 2019 se žáci naší školy včetně pedagogického doprovodu zúčastnili dvoudenního poznávacího zájezdu do Berlína, hlavního města Německa.

Po příjezdu do Berlína jsme si během okružní jízdy autobusem prohlédli oblast bývalého východního Berlína a viděli Checkpoint Charlie, bývalý přechod mezi východním a západním Berlínem. Pěšky jsme se prošli po náměstí Alexanderplatz, prohlédli si 368 m vysokou televizní věž Fernsehturm, katedrálu Berliner Dom, třídu Unter den Linden a její okolí včetně slavné brány Brandenburger Tor, historický milník německých dějin. Odpoledne jsme navštívili známé muzeum voskových figurín Madame Tussauds, kde se každý mohl vyfotografovat s hrdiny filmového plátna, hudebními legendami, historickými osobnostmi či sportovními hvězdami. Poté jsme navštívili Jüdisches Denkmal a procházkou došli na náměstí Potsdamer Platz, které se stalo přehlídkou nejmodernější architektury v Berlíně. Zde jsme se vyfotili u zbytků Berlínské zdi - Berliner Mauer a prohlédli si malou expozici věnovanou tomuto symbolu studené války.

Druhý den jsme navštívili budovu bývalého Říšského sněmu – Reichstag. Uvnitř prosklené kopule jsme vystoupali na nejvyšší bod budovy s krásným výhledem na Berlín. Pěšky jsme prošli kolem hlavního televizního studia ARD až na nábřeží Reichstagsufer, odkud jsme vypluli na hodinovou projížďku lodí po řece Spree historickou částí města. Poté jsme přejeli autobusem do centra západního Berlína, kde jsme zavítali do jedné z nejrozsáhlejších zoologických zahrad na světě – ZOO Berlin. Žije zde i Fatou, nejstarší gorila v Evropě. Součástí areálu je také akvárium se žraloky, krokodýly a dalšími vodními živočichy. Náš program jsme zakončili na nejznámější ulici západního Berlína Kurfürstendamm, kde se nachází např. symbolické ruiny kostela Gedächtniskirche, obchodní dům KaDeWe a další desítky obchodů, kin a restaurací. S Berlínem jsme se rozloučili v pozdních odpoledních hodinách a vydali se na zpáteční cestu domů.

Eva Vitásková

13. 5. 2019  

Malá kopaná - krajské kolo (OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE).

V úterý 30. dubna jsme odehráli v areálu PAMAKO Pardubice krajské finále. Našimi soupeři byli: ZŠ Vysoké Mýto, ZŠ U Stadionu Chrudim a ZŠ Ohrazenice Pardubice. Klukům se podařilo obhájit druhé místo z minulého roku, což je velkým úspěchem.

Výsledky:

Palackého - Vysoké Mýto 2:0

Palackého - Chrudim 2:2

Palackého - Pardubice 0:6

Sestava:

Sotolář - Václavek, Hofman, Řehák, Škrabal, Krajči, Cápal, Marek

 

6. 5. 2019  

Duben 2019 ve ŠD.

Tento měsíc byl nabitý různými akcemi, které jsme si náramně užili. 2. duben byl mezinárodní den autismu a jako každý rok i letos jsme se tomuto tématu aktivně věnovali. Proběhla beseda o autismu u p. vych. Skřipské, tvořila se nástěnka a hlavně všechny děti včetně vychovatelek, přišli v tento den v ,,modrém“. Nechyběla návštěva kina ani čarodějnický rej, kde se plnily úkoly a skládala se čarodějnická maturita. Děti jely do bazénu v Boskovicích. Tam se cítily, jako ryby. Užívaly si divokou řeku i tobogán. I přesto, že počasí bylo vyloženě aprílové, nám to nebránilo ve hrách venku, či procházkách přírodou.

 

Za ŠD vychovatelka Petra Skřipská

5. 5. 2019  

Netradiční hodina angličtiny v 9. A

Minulý měsíc pozvala naše p. učitelka třídní, Helena Mazalová, do hodiny angličtiny Mr. Petera Drew, rodilého Australana ze Sydney. Zpestřil nám lekci G´Day Australia!. Povyprávěl o životě v Austrálii, jak vycházel s domorodci. Na mapě ukázal ta nejzajímavější místa.

Ve druhé části hodiny došlo i na dotazy, některé byly i osobní, a aby to nebylo jednotvárné, ptal se i on nás. Na závěr věnoval našim hráčům rugby pravý australský rugbyový míč. Snad nám přinese štěstí ve hře. Peter slíbil, že nás ještě navštíví. Více takových hodin!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Žáci 9.A