logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

 

                   Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 22. 12. 2022  na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner                                                                                                         


V Mor. Třebové    14. 10. 2022

 

 

 Naše úspěchy:

 

Odznak všestrannosti.

 

REPUBLIKOVÁ FINÁLE

2020 2019 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

 

REPUBLIKOVÁ FINÁLE

2012  2011

 

 

Hlavní aktuality.

6. A - třída se sportovním zaměřením – republikové finále odznaku všestrannosti a sportovně – adaptační kurz Baldovec.

Od letošního školního roku jsme započali na naší škole realizovat nový projekt, který má za cíl vytvořit v každém ročníku na druhém stupni jeden sportovní třídní kolektiv. Naším záměrem není vychovat z dětí vrcholové sportovce, ale rozvíjet jejich všestrannost a podpořit jejich zdravý vývoj. Průkopníci tohoto projektu jsou žáci 6. A. Kromě toho, že mají každý týden čtyři hodiny tělesné výchovy, tak i nad rámec běžných tříd každoročně tři sportovní soustředění a další účast na sportovních akcích. Vše je podmíněno dobrým prospěchem a bezproblémovým chováním.

Hned od září se snažíme tuto vizi naplňovat. První akcí byla účast celé třídy na republikovém finále odznaku všestrannosti, kde podporovali své dvě spolužačky a zároveň si mohli vyzkoušet řadu sportovních aktivit. Hned následující týden absolvovali pětidenní sportovně – adaptační soustředění v Moravském krasu. Zázemím bylo rekreační středisko Baldovec, které je vybaveno velmi pěkným sportovním vybavením. Nejen, že jsme vyzkoušeli fotbalové hřiště, ale i jiné aktivity, jako byla lukostřelba, foukačka, týmové hry a zejména lanové centrum, kde žáci předvedli své nejen sportovní dovednosti. Při pobytu v Moravském krasu jsme nemohli vynechat návštěvu blízké jeskyně Balcarka, kterou jsme si prohlédli v rámci celodenní turistické vycházky, na níž žáci plnili různé úkoly.

Nyní již plánujeme další sportovní soustředění, tentokrát bychom chtěli navštívit Fryšavský ledovec a vyzkoušet běžkařské dovednosti.

R. Cápal, V. Schmidtová

22. 11. 2022

Winton.

V pondělí 21. listopadu se osmé a deváté třídy podívaly do prostor Základní umělecké školy, kde pro ně byl připravený program s názvem Síla lidskosti o Siru Nicholasi Wintonovi, člověku, který před 2. světovou válkou zachránil stovky židovských dětí. Zhlédli jsme dojemný dokument a poté pokládali všetečné otázky moderátorovi, který se s panem Wintonem osobně znal. Celý program byl krásně zpracovaný. Jsem přesvědčená, že si z něj určitě něco zapamatujeme a taky si uvědomíme, že v životě může být mnohem hůř.

Barbora Merenusová 9.C

13. 11. 2022

Vytvoř si svůj komiks.

Literárně a výtvarně nadaní žáci 8. a 9. ročníků předvedli své dovednosti v soutěži Vytvoř si svůj komiks, kterou pořádalo Gymnázium Jevíčko. Cílem bylo zpracovat pohádkový příběh v podobě komiksu na papír A2. Naše výprava si odvezla nejen zajímavou zkušenost, ale také ocenění. V konkurenci 40 žáků obsadila Karolína Klučková (8.B) se svým příběhem Slepý Pepa 3. místo. Anna Růžičková z 9.C získala speciální ocenění za originální zpracování komiksu Lektvar mládí. Ostatní žáci také zaslouží pochvalu, všichni vytvořili nápadité a hezky zpracované příběhy.

Tereza Klímová

Den válečných veteránů.

11. listopad je den, který je věnován památce ukončení 1. světové války. Žáci třídy 9.C společně s vedením školy uctili památku těch, které tato událost zasáhla. Pietní akt na Rybním náměstí byl zahájen českou státní hymnou, projevy přednesli pan starosta Ing. Pavel Charvát a předseda Rozhodčí rady Československé obce legionářské a předseda Krajské organizace Sdružení válečných veteránů ČR plk. v.v. Alfons Tomášek. Žáci z mateřských škol umístili před pomník vlčí máky, symbol uctěni padlých vojáků. Akt byl zakončen minutou ticha.

Tereza Klímová

Přehlídka středních škol.

Ve čtvrtek 10. listopadu se konala v budově naší školy Přehlídka středních škol. Žáci z osmých a devátých tříd spolu se svými rodiči využili možnosti získat podrobnější informace o studijních oborech, které prezentovaly střední školy z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jejich zástupci byli spokojeni s účastí a provedenou formou.

František Zeman

6. 11. 2022

Sběr papíru.

Technohrátky v Moravské Třebové.

Ve středu 2. listopadu se zájemci z žáků osmých a devátých tříd zúčastnili Technohrátek - projektu na podporu technického a odborného vzdělávání v Pardubickém kraji. Po slavnostním zahájení v muzeu nás učitelé a studenti Integrované střední školy M. T. seznámili se studijními obory formou praktických ukázek a soutěží. Vyzkoušeli jsme si aktivity v učebních oborech zedník, klempíř, kuchař-číšník a v maturitních oborech bezpečnostně právní činnost, hotelnictví a sociální činnost. Naši žáci předvedli své znalosti i šikovnost, nejvíce zazářili v překážkové dráze, kterou ze všech škol zaběhli nejrychleji.
Žáci se vrátili plni pozitivních dojmů a s vyjasněnou představou, co obnáší studium výše uvedených oborů, snad jim účast na této akci pomůže ve výběru vhodné střední školy.

František Zeman

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŘÍJEN 2022.

Dne 5. 10. nás poctil svou návštěvou pan Sopoušek a to v rámci besedy na téma ,,ZVÍŘÁTKA KOLEM NÁS“. Poté paní vychovatelky Petra Č., Vlasta V. a Eva K. vypracovaly s dětmi pracovní listy a tvořila se zvířecí myšlenková mapa. Protože počasí vybízelo k pracovním činnostem, vydaly se paní vychovatelky s dětmi směr lesy na sběr přírodních materiálů, ze kterých se tvořili ,,podzimníčci“ z polínek, vařeček či pařezů. Vychovatelka Petra Č. uspořádala výstavu z přírodních materiálů, kde nechyběla odborná porota, která vše vyhodnotila. Odměny byly zasloužené. Vychovatelky Andrea D. společně s Jarmilou O. se se svými dětmi postaraly o krásnou podzimní výzdobu nástěnky v prostoru ŠJ. Nechyběla ani návštěva kina. Děti byly velmi hodné a kino bylo zasloužené. Přípravy na vánoční jarmark, co se týče tanečního vystoupení, jsou v plném proudu. Těšíme se na další aktivity spojené s podzimem a na kouzelníka, který svou návštěvou poctí naši ŠD.

Za tým vychovatelek Petra Čaloudová

31. 10. 2022

Další sportovní úspěch ze ZŠ Palackého.

Naše škola se již mnoho let účastní korespondenční soutěže pardubického kraje v atletickém čtyřboji žáků 1. - 5. tříd. Letos se v ní na 3. místě umístila současná 4. C a v jednotlivcích pak její nejlepší atlet Šimon Mlčoch. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů!

L. Čápová, ZŠ Palackého

 

Jak znáte naše sousedy?

V rámci Dnů česko-německé kultury se žáci osmých tříd zúčastnili soutěžního programu „Jak znáte naše sousedy?“ pořádané v městském muzeu. Během dopoledne si tříčlenné týmy zábavnou formou procvičovali a plněním rozmanitých úkolů se seznamovali se zajímavostmi německých reálií. Vyřešením praktických úkolů získali soutěžící indicie k závěrečnému sloganu „Deutsch macht Spaß.“ Družstvu žáků 8.A ve složení Šimon Randula, Gréta Zemanová a Alexandra Zatloukalová se podařilo umístit na 2. místě. Den s němčinou si všichni žáci velmi užili a těší se na pokračování soutěže v příštím školním roce. Velké poděkování za organizaci soutěže patří paní Kuncové a autorce projektu paní učitelce Janě Strouhalové.

 

Eva Vitásková

Projektové odpoledne s Terkou a Terkou

Projektové odpoledne v rámci projektu OP JAK bylo skvělé. S paní učitelkou Klímovou a Spáčilovou jsme si užívali venkovní aktivity. Nejdříve jsme četli básničku Babí léto, o které jsme povídali. Poté jsme šli nasbírat do parku přírodniny a vyzkoušeli si landart – tvořili jsme z nich zvířátka. Bylo to zábavné. Zbytek času jsme strávili ve škole, kde jsme tvořili podzimní kaligramy, a u toho jsme popíjeli kakao a pojídali čokoládu. Naše výtvory jsme pověsili jako výzdobu na plot školy. Upřímně jsme se trochu báli, co od projektového odpoledne máme čekat, ale byli jsme mile překvapeni. Společný čas jsme si moc užili a rádi přijdeme příště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Voráčová 8.C, A. Zatloukalová a Š. Randula 8.A

Školní kolo dopravní soutěže na ZŠ Palackého.

Ve čtvrtek 29. 9. se konalo školní kolo dopravní soutěže, které se zúčastnilo 34 žáků – 17 z prvního stupně a 17 z druhého stupně. V testech byla znát dvouletá absence školení z dopravní výchovy.Jízdu zručnosti děti absolvovaly s menšími obavami z některých překážek. Nejvíce strachu vzbuzoval žlab, který se podařilo projet bezchybně pouze 5 účastníkům a tradiční osmička, kterou zvládl pouze jeden žák. Počasí nám přálo, a tak jsme si celé dopoledne všichni pěkně užili.

Velikou pomocí při organizaci nám byli žáci z 9. ročníků, kterým moc děkujeme.

Výsledky:

Do oblastního kola však postupují vždy první dva z dané skupiny a kategorie.

L.Krajčiová, J.Knödlová

Kyberšikaně stop!

V průběhu měsíce září navštívila postupně všechny 4. třídy naší školy sympatická blondýnka v uniformě Policie ČR. Žáci s ní absolvovali preventivní program proti kyberšikaně a šikaně.

Během přátelské diskuze o rozličných sociálních sítích upozornila děti na možná rizika při jejich neopatrném používání a poutavým videem jim přiblížila nebezpečí, které by je mohlo potkat.

Věřím, že zvídaví internetoví surfaři z řad našich žáků budou teď mnohem obezřetnější.

L. Čápová, ZŠ Palackého

Zářijová výzva s Albi.

V loňském roce jsme se zúčastnili zářijové výzvy s Albi. Po splnění pěti úkolů, jejich nafocení a zaslání jsme se umístili na třetím místě a vyhráli Albi box – hry pro školní družiny. Malovali jsme putovní kameny, četli prvňáčkům, přetahovali se lanem s dalším družinovým oddělením, vymýšleli komiks, kreslili a rozdávali ,,smajlíky“.

Letos jsem nás do výzvy přihlásila opět. Tentokrát jsme obkreslovali postavu na balicí papír a doplnily věty, které vypovídají o našich kamarádech. Tak nám držte palce.

vychovatelka Jana Tomanová, ZŠ Palackého

3. 10. 2022

Mladí přírodovědci.

Po „covidové“ pauze jsme se opět zúčastnili soutěže „Mladí přírodovědci“ pořádané gymnáziem v Jevíčku. Naši školu reprezentovaly čtyři tříčlenné týmy složené z žáků devátých ročníků. V konkurenci sedmi škol mezi 26 týmy jsme se rozhodně neztratili. Nejlepší vědomosti především z přírodopisu a chemie, předvedl tým „Rybiček“ ve složení Neli Cekova, Karolína Koukalová a Kristýna Schmidtová, který se umístil na vynikajícím druhém místě. Opravdu jen pár bodů na medailovou pozici chybělo týmu „Želvy“ ve složení René Drahoš, Sebastian Roche a Zuzana Dorazilová. Poděkování patří všem soutěžícím, kteří se nebáli a po dlouhé době distanční výuky se soutěže zúčastnili.

Vyučující přírodovědných předmětů

Září 2022 ve školní družině.

Po prázdninách se děti vrátily k paní vychovatelkám v plné síle a hlavně ve zdraví. Naše stávající děti se seznamovaly s prvňáčky prostřednictvím seznamovacích her. U paní vychovatelky Čaloudové byl týden ježků s úkoly, pohádkami a vyráběním. Chodilo se na procházky, protože příroda vybízela k zamyšlení a podzimní inspiraci pro následné tvoření. Náhlý déšť nás rozhodně neodradil. Třída paní vychovatelky Kobylkové se pustila do podzimní výzdoby družinové chodby. V rámci ŠD započal taneční kroužek pod vedením vychovatelky Drahošové. Trénuje se tanec na vánoční jarmark. Paní vychovatelka Tomanová navštívila za pěkného, slunného počasí Peklo. V říjnu máme spoustu plánů, na které se můžeme jen a jen těšit.

Za tým vychovatelek Petra Čaloudová

29. 9. 2022

Republikové finále Odznaku všestrannosti – Brno 8. – 9. září 2022.

 

Z třináctého republikového finále jsme přivezli druhé místo.

Patronem celého klání byl stříbrný olympijský medailista z Tokijských peřejí kanoista Lukáš Rohan, který podporoval 584 účastníků a 45 družstev z celé České republiky a Ukrajiny.

Náš benjamínek v týmu Šimon Mlčoch nejen že potvrdil svoje dovednosti, ale předvedl na jeho věk neuvěřitelnou taktickou vyspělost, což mu přineslo druhé místo se ztrátou pouhých dvaceti bodů na první příčku.

Patronem našeho družstva v letošním finále byl sdruženář Libor Foltman, který po celou dobu soutěže podporoval celý tým. I když jsme v určité fázi soutěže byli i na prvním místě, konečná devátá pozice v takto velké konkurenci je bezesporu úspěchem. Družstvo startovalo ve složení Jakub Vlček, Radovan Šimon, Jaromír Parolek, Ondřej Klíč, Simona Pálková, Gréta Zemanová, Andrea Orálková a Katka Kroupová.

Úspěšně nás reprezentovali i jednotlivci v kategorii ročníku 2011 Thea Trnková (5.místo), Aneta Nečasová (11. místo), Beata Smékalová (17. místo). V elitní kategorii 2007 obsadila Kristýna Schmidtová 8. místo.
Děkujeme všem závodníkům za letní přípravu a příkladnou reprezentaci školy a města Moravská Třebová.

Věříme, že i další žáci naší školy budou úspěšně pokračovat v této tradici.

R. Cápal, V. Schmidtová

28. 8. 2022

1. A rozdává radost.

V květnu jsme dostali s dětmi z 1. A nabídku, abychom přispěli ke zkrášlení domova pro seniory našimi obrázky. Tento nápad se nám moc líbil a tím začala naše spolupráce. A 23. června jsme byli pozváni na návštěvu ke starouškům. Prohlédli jsme si naše vystavené obrázky a poté si společně užili krásné předprázdninové dopoledne. Nejprve jsme si s babičkami a dědečky kreslili a u toho si povídali, jak se těšíme na léto, potom jsme si zazpívali. Velkým překvapením pro nás byla sladká svačinka, kterou nám babičky a dědečkové upekli a také dárečky, které nám připravili. Krásné dopoledne jsme zakončili společnou procházkou v rozkvetlé zahradě. Domluvili jsme se, že toto setkání nebylo určitě poslední.

Martina Lžičařová, ZŠ Palackého

Koncert pro seniory.

V posledním školním týdnu se rozhodli žáci 1. B a 4. C ze ZŠ Palackého potěšit stařečky z Domova seniorů v Moravské Třebové. Žáci z 1. B si připravili krátké pásmo lidových písniček a básniček, zakončené vícehlasým Dětským swingem. Žáci ze 4. C zapískali na flétny vícehlasé úpravy moderních písní a Jakub Konečný přednesl seniorům úryvek z textu, za který získal 3. místo v krajském kole na přehlídce dětských recitátorů Dětská scéna v Pardubicích. Vystoupení se nám vydařilo a již nyní se těšíme na další příležitosti k setkávání se nejen tady.

Andrea Draesslerová a Jaroslav Jarůšek

3. A ze ZŠ Palackého na moravskotřebovské radnici.

Byli jste někdy v radničním sklepení a víte, že podzemní chodby odtud vedly až na konec Cihlářovy ulice? A viděli jste zblízka zvony v kostelní věži, k nimž musíte vystoupat 162 schodů?

Tyto a další úžasné zážitky nám umožnil tiskový mluvčí města Václav Dokoupil na exkurzi, kterou jsme absolvovali v závěru školního roku v rámci projektu Naše město.

Moc za ně děkujeme.

Lenka Čápová, ZŠ Palackého

2. 8. 2022

Návštěva ve Stolístku.

V úterý 24. 5. 2022 jsme se žáky 2. B ze ZŠ Palackého navštívili Ekocentrum Stolístek v Linharticích, kde na nás čekal výukový program Zelené ostrůvky. Dopoledne jsme se dozvěděli, co jsou biocentra a k čemu slouží. Následovalo hledání půdních živočichů, ale i lovení vodních živočichů.

Odpoledne probíhal polytechnický program Polybus. Zde děti poznaly nářadí pro práci se dřevem (pilka, rašple, pilník, elektrické nářadí). Největší zkušeností byla výroba vlastního dřevěného stojánku na telefon. Děti se do této práce pustily s chutí i odvahou a pod vedením zkušených lektorů se všem jejich výrobek vydařil. Lektorům patří velké poděkování za trpělivé předávání svým zkušeností.

Oba programy byly podpořeny projektem MAP rozvoje vzdělávání II pro území ORP Moravská Třebová. A my se s dětmi velmi těšíme, že se i v příštím roce budeme moci zúčastnit dalších zajímavých programů.

G. Krejčí, ZŠ Palackého

Mladí cyklisté na ZŠ Palackého.

Dne 11. 5. 2022 se konalo oblastní kolo DSMC (DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ). Soutěže se z naší školy tradičně zúčastnilo 8 žáků - 4 mladší: Martina Krejčová, Justýna Holasová, Jakub Maus, Kryštof Horčík a 4 starší: Karolína Klučková, Zuzana Červinková, Lukáš Marek, Kamil Voráč. Na dopravním hřišti v Moravské Třebové se nám podařilo získat druhé místo v obou kategoriích. Potrápila nás však zdravověda, která naštěstí byla mimo soutěž.

Hned následující týden jsme se zúčastnili okresního kola. Za krásného slunného počasí jsme absolvovali všechny disciplíny v areálu Gymnázia Svitavy a dopravního hřiště. Všichni závodníci se snažili a bojovali. Nakonec jsme obsadili čtvrté místo v obou kategoriích. Nejkrásnější překvapení nás však čekalo při vyhlašování jednotlivců. V mladších žácích byl vyhlášen nejlepším závodníkem Kryštof Horčík.

Všem žákům děkujeme za snahu a spolupráci, jak během tréninků, tak i na samotných závodech.

Lucie Krajčiová a Jana Knödlová

27. 6. 2022

Červen ve školní družině.

Poslední měsíc byl slunečný, často jsme s dětmi chodili na hřiště, kde měli možnost si hrát a rozvíjet se podle vlastního uvážení. Většinou kluci hráli oblíbený fotbal. Často se hrály hry typu Viola, Viola bum, hra na mimina, závody v běhu, ale také se meditovalo s jógou či se zpívalo s kytarovým doprovodem. V tomto měsíci děti vychovatelky Petry S. navštívily místní mučírnu a alchymistickou laboratoř na zámku. Také s nimi měla pirátské přespání v družině se spoustou aktivit zaměřených na samotné piráty. Vychovatelka Jana T. byla tradičně s dětmi v knihovně. V programu tohoto měsíce byl ,,malý záchranář. Nejdříve děti absolvovaly se svými vychovatelkami část teoretickou a následně proběhla část praktická. Všechny vychovatelky měly svá stanoviště na hřišti, kde děti seznamovaly s přesunem zraněného, s první pomocí při popáleninách, štípnutí, či vyvrknutého kotníku, dále děti zjišťovaly, co patří a nepatří do lékárničky, nebo jak reagovat, když se stane úraz na kole. Nechybělo ani obvazování ran. Děti si den náramně užily. A protože se blíží prázdniny, na dětech je znát únava, tak je vychovatelky na tradiční zmrzlinovou výpravu po Moravské Třebové. A to se jim samozřejmě líbilo ze všeho nejvíce. Zúčastnily se i děti, které běžně na rekreačky nechodí. Vychovatelka Jana T. vzala děti na piknik k zámku. No…… A my, vychovatelky, se s Vámi všemi zde loučíme. Rodičům, babičkám, dědečkům a všem ostatním, přejeme pohodové strávení prázdnin s dětmi. Hlavně žádný úraz a žádnou překážku v samotném užívání letních měsíců.

26. 6. 2022

Nedotknutelní.

První úterý v červnu neboli 7. 6. se osmé třídy vydaly do Olomouce na divadelní hru s názvem Nedotknutelní, pro některé z vás známý film plný opravdového přátelství. Cestou se vzduchem pronášelo tiché štěbetání prokládané smíchem, sem tam se ozval i nadšený zpěv chlapců. V moment, kdy se dojelo, na místě zavládl chvilkový chaos, který téměř okamžitě opadl. Všichni seděli na místech a čekali na vytažení opony. Hra obnášela skvělé herecké výkony, úžasnou hudbu a perfektní diváky.  Z publika se několikrát ozval smích, ale i nadšený šepot o teoriích na konec děje. Pro mě osobně bylo milé překvapení zakomponování živé hudby v druhé půlce hry. Ani jsme se nenadáli a už jsme stáli před divadlem po konci hry. Jelikož učitelé vždy plní své sliby, vydali jsme se do Šantovky V autobuse panovala dobrá nálada, většina vášnivě diskutovala o nových zážitcích, nebo si dala šlofíka po náročném dnu. Okolo půl čtvrté už všichni leželi doma a koukali do mobilu. 

                                                                                                                           Barbora Merenusová 8.C

26. 6. 2022

Zaměstnanci ZŠ Palackého v Luhačovicích.

Předposlední květnový víkend se nesl ve znamení rozvíjení mezilidských vztahů a profesní spolupráce. Zaměstnanci ZŠ Palackého se vydali do lázeňského města Luhačovice, kde se věnovali relaxačně- sportovním aktivitám, poznávání krás okolí Luhačovické přehrady a prohlubování a posilování vztahů se svými kolegy. Děkujeme paní učitelce Mazalové za organizaci příjemného víkendu.

 

                                                                                                                                                                                    Tereza Klímová

26. 6. 2022

Na rodný jazyk by se nemělo zapomínat.

Do školních tříd ve Moravské Třebové v uplynulých měsících přibyli noví spolužáci z Ukrajiny. Jejich hlavním úkolem je zvládnout nový jazyk – češtinu. A my všichni, kdo kdy chodili do školy, víme, že není jednoduchá. Přesto, a možná právě proto, víme, že na rodný jazyk se nemá zapomínat.  Ukrajinští žáci tedy byli pozváni do Městské knihovny Ladislava z Boskovic, aby si v pondělí 6. 6. 2022 převzali knížku v ukrajinštině, kterou ovšem napsal český autor z našeho regionu. Spisovatel a zároveň ilustrátor Martin Sodomka žije v nedalekých Svitavách. Titul Jak si postavit auto z Edice technických pohádek patří mezi nejúspěšnější dětské knihy nejen u nás, ale také na Ukrajině, kde kniha vyšla už před několika lety. Žáci z Ukrajiny, kteří se vzdělávají v Moravské Třebové, tak obdrželi limitovanou edici s vlastnoručním podpisem autora. Při slavnostním předání knížek za přítomnosti ředitelky knihovny paní Lenky Greplové jim byly představeny i další tituly v ukrajinském jazyce, které lze nově v místní knihovně zapůjčit. Mladí Ukrajinci tak odcházeli nejen s knížkou v jejich jazyce, ale také s přihláškou do knihovny. Náklady spojené s tiskem rozdaných knih, které byly vydány bez nároku na honorář, uhradili učitelé Tereza Klímová, Ondřej Vlček a Sylva Horáková, přispěli i rodiče paní učitelky Klímové.

 

                                                                                                                                       Sylva Horáková

26. 6. 2022

7. ročník v knihovně.

Žáci 7.B a 7.C navštívili Městskou knihovnu Ladislava z Boskovic, kde se z nich stali cestovatelé časem. Díky povídce Burácení hromu slavného autora sci-fi literatury Raye Bradburyho si nejdříve zahráli na zaměstnance cestovní kanceláře, která přenáší své klienty do doby před 65 000 000 miliony let. S hlavním hrdinou prošli nečekanými nástrahami a nakonec se zamysleli nad tím, jak zdánlivá maličkost může změnit život nejen jedince, ale celého lidstva. Děkujeme paní knihovnici Janě Mazurové za zajímavý a inspirativní program.

 

 

 

 

Tereza Klímová

14. 6. 2022

Krajské kolo Odznaku všestrannosti.

Po koronavirové pauze jsme opět pořádali krajské kolo Odznaku všestrannosti. Za účasti pětadvaceti škol Pardubického kraje, což znamenalo více než 200 závodníků jsme zúročili několikaměsíční přípravu. Družstvo naší školy obsadilo první místo a na republikové finále postupujeme podle počtu bodů ze všech krajských kol ze čtvrtého místa. Neztratili se ani jednotlivci. Z prvního místa na republikové finále postupují:

Kristýna Schmidtová a Šimon Mlčoch.

Družstvo startovalo ve složení:

Katka Kroupová, Andrea Orálková, Simona Pálková, Gréta Zemanová, Jiří Parolek, Jaromír Parolek, Radovan Šimon, Jakub Vlček

Republikové finále proběhne v Brně od 8. do 9. 9. 2022.

 

Roman Cápal, Vladimíra Schmidtová

7. 6. 2022

Květen 2022 v ŠD.

Ani v tomto krásném měsíci děti nezahálely a pro maminky vytvořily krásné dárečky. Srdíček byla plná družinka. Děti z oddělení vychovatelky Kobylkové kolektivní prací vykouzlily nádhernou květinovou vílu, která zdobí chodbu ŠD. Děti vychovatelky Tomanové tradičně navštívily městskou knihovnu. Poslední středu v měsíci se měly jít opékat párky k ,,plačící Anně“. Protože však pršelo a počasí nepřálo, rozhodly se vychovatelky Tomanová s Skřipská společně s dětmi, že si buřty opečenou na pánvičce ve cvičné kuchyňce. Náramně si to užili, neboť nechybělo ani tradiční zpívání u pomyslného ,,táboráku“ s kytarou.

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

5. 6. 2022

Víkend s dětmi ze ŠD na Barborce 21. 5. – 23. 5. 2022.

I letos vzala paní vychovatelka Petra Skřipská děti z jejího oddělení za odměnu na svou chatu Barborku, která se nachází u smolenské přehrady. Děti poctivě celý rok sbíraly smajlíky v rámci celoročního motivačního programu, za které mohli vyrazit na víkendovou vesmírnou misi na chatu. Úspěšných se tak stalo 10 z nich. Děti zažily nemalé dobrodružství při stezce odvahy v nočních hodinách, navštívily boskovické lázně a měli možnost se projet v cabrioletu. Celý víkend plnily úkoly, jako byla cesta do vesmíru, záchrana kosmonautů, či stav beztíže. Poznávali planety sluneční soustavy a vyráběly raketu. Opékaly se špekáčky, ale také pěnové bonbony. Hrálo se na kytaru a jedly se delikatesy přímo od kuchaře. Příští rok proběhne již 5 mise. Doufáme, že jako vždy úspěšně a opět za odměnu.

Vychovatelka Petra Skřipská

26. 5. 2022

Výsledky školní soutěže ve zpěvu 11. 5. 2022.

1. ročník
Lidová píseň: 1. Alice Holešovská 2. Berenika Formanová 3. Denisa Žouželková
Populární píseň: 1. Laura Hronková 2. Andrea Svobodová 3. Šarlota Adamcová
2. ročník
Lidová píseň: 1. Eliška Rottreklová, Nikola Ertlová 2. Eliška Hnátková 3. Ela Bílková
Populární píseň: 1. Elena Zemánková 2. Tereza Maňasová 3. Matěj Horčík, Šarlota Zahradníková
3. ročník
Lidová píseň:1. Jonáš König 2.Nala Bryndová, NataliNovotná 3. Jakub Sláma
Populární píseň: 1. Edita Nečasová 2. Kristýna Mikešová, Michal Bureš 3. Jakub Hynčica
4. ročník
Lidová píseň: 1. Ema Pokorná 2. Beata Lazarová, Nikola Šatníková 3. David Benda
Populární píseň: 1. Jakub Konečný 2. Jakub Haas 3. Flóra Kováříková
5. ročník
Lidová píseň: 1. Veronika Tomášková 2. Adam Zemánek
Populární píseň: 1 Ondřej Sís 2. Eliška Merenusová

19. 5. 2022

Přispíváme k lepšímu životnímu prostředí.

Společnými silami se snažíme třídit nejen běžný odpad, ale i elektrospotřebiče. Jak jsme si vedli při posledním sběru vidíte na obrázku. Nepolevujme v činnosti pro čistší a udržitelnější planetu Zemi.

Mgr. Monika Šmeráková

2. stupeň ve Stolístku.

Všechny ročníky v rámci EVVO navštívily nedaleko vzdálené environmentalní centrum. Žáci se vzdělávali napříč tématy, mezi které patřila voda, zdravé bydlení, ekosystémy a geologie. Děti opustily na jeden den školní lavice a vzdělávaly se tam, kde je to přirozené - v přírodě. Věřím, že jsme si všichni tyhle programy užili a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Monika Šmeráková

Úspěch v celorepublikové literární soutěži.

Naše škola se zapojila do celorepublikové soutěže s názvem Skácel se svět vyhlášené knihovnou ve vzdálené Dobříši. Žáci vypracovali literární a výtvarné práce na motivy významného českého spisovatele Jana Skácela. Na krásném celkovém 4. místě se umístila Julie Minxová z 9. A a o páté místo se dělí Klára Němcová z 9. A a Anna Růžičková z 8. C. K nebývalému úspěchu ještě jednou gratulujeme.

Mgr. Monika Šmeráková

Školní kolo dopravní soutěže.

Ve čtvrtek 21. 4. se konalo školní kolo dopravní soutěže. V letošním roce byl o tuto akci vcelku pěkný zájem. Soutěže se zúčastnilo 39 žáků. Vzhledem k tomu, že žáci ze čtvrtých, pátých ani šestých ročníků neprošli školením na dětské řidičáky, obávali jsme se nezájmu. Naštěstí se děti nezalekly a přišly. V testech však bylo znát chybějící školení. Potrápili se zde všichni žáci. Ovšem při jízdě zručnosti si to zase užívali. Tradiční problémové překážky nezklamaly, ale s úsměvem na tváři to většina závodníků zvládla. Bohužel z druhého stupně se nám přihlásila pouze dvě děvčata, proto máme pouze dvě umístění.

Velikou pomocí při organizaci nám byli žáci z 9. B a 9. A, kterým moc děkujeme.

KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI

DĚVČATA:

1. Martina Krejčová, 4. B

2. Justýna Holasová, 4. C

3. Karolína Krejzková, 5. A

CHLAPCI:

1. Jakub Maus, 4. A

2. Kryštof Horčík, 4. A

3. David Bureš, 5. A

3. Ondřej Sís, 5. A

KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI

DĚVČATA:

1. Zuzana Červinková, 7. B

2. Karolína Klučková, 7. B

CHLAPCI:

1. Lukáš Marek, 8. A

2. Kamil Voráč, 6. C

3. Lukáš Mlčoch, 6. C

 

Do oblastního kola však postupují vždy první dva z dané skupiny a kategorie.

L.Krajčiová

12. 5. 2022

Rozdáváme radost.

Žákyně osmých tříd opět navštívily domov seniorů. Za zpříjemnění dnů klientům jim patří velký dík. Děvčata, děkuji za Váš čas a ochotu pomáhat.

 

Mgr. Monika Šmeráková

9. 5. 2022

Školní družina - duben.

Děti z ŠD se v rámci Světového dne autismu oblékly do modrých barev. Besedovalo se o problematice tohoto handicapu s vychovatelkou Petrou Skřipskou, která zodpověděla každou otázku zvídavého dítěte. Navštívili jsme cukrárnu a Knížecí louku. Děti vychovatelky Olšovské hrály divadelní představení ,,O pejskovi a kočičce“. Pekly se muffiny a tvořily se jarní dekorace do prostor ŠD. V rámci celoročního projektu se hovořilo o Řecku. Děti měly možnost ochutnat řecké speciality a zúčastnit se olympiády. Nechyběly vodní hrátky ve školním bazéně. Poprvé jsme také navštívili kino, kde se promítala pohádka ve slovenském jazyce. No a na konci dubna nemohl chybět čarodějnický rej se soutěžemi a diskotékou v malé tělocvičně. V jídelně bylo ohodnoceno nejoblíbenější jídlo. Stalo se tak u vdolků s tvarohem.

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

24. 4. 2022

Březen, za kamna vlezem…

…ale ne na naší škole ZŠ Palackého. První polovina měsíce proběhla ve znamení příprav na Přehlídku dětských recitátorů ve Svitavách. V úterý 15. 3. se této soutěže zúčastnilo 6 vybraných dětí z 1. stupně. Svoje básničky nebo prózu přednesli Edita Nečasová, Petr Alexa a Ondřej Zeman ze 3. tříd, čtvrťák Jakub Konečný a Karolína Krejzková s Anetou Nečasovou z 5. třídy. Všem děkujeme za přípravu i odvedené výkony. Jakub Konečný zde získal 2. místo a postoupil do krajského kola v Pardubicích. I tady oslnil porotu a umístil na na krásném 3. místě. Blahopřejeme mu!

Dále některé třídy využily nabídky tradičního a oblíbeného programu DDM a Městské knihovny Ladislava z Boskovic v rámci Světového dne vody, navštívily ekocentrum Stolístek či absolvovaly Vlněnou dílničku pod vedením pana Kadlece a paní Danielové.

Druhá polovina měsíce pak proběhla ve znamení příprav na Pohádkový den konaný v rámci Dne otevřených dveří pro rodiče a předškolní děti ve čtvrtek 31. března. K dispozici měli „vodiče“ z řad deváťáků, kteří je podle jejich přání prováděli po škole. Největší zájem byl o tělocvičny a bazén a samozřejmě o plnění pohádkových úkolů na stanovištích v prostorách šaten, které si připravili žáci 2. stupně pod vedením školního parlamentu. Tak například Sněhurce děti pomáhaly spojovat pro trpaslíky páry ponožek, zdoláním překážkové dráhy získaly elixír pro nemocné víly, u šmoulů házely kroužky na cíl. A důkazem, že nás šmoulové navštívili, byly po několik následujících dnů modré stopy po škole, než se je paním uklízečkám podařilo odstranit. V odpoledních hodinách pak mohly děti se svými rodiči pobýt ve školní družině a vyrobit si dáreček pro své potěšení. Všem dospělým i dětem ze školního parlamentu, kteří se podíleli na přípravách celého programu, patří velký dík.

Učitelé 1. stupně

Třídíme.

Ráda bych Vám poděkovala, že přispíváte k ekologičtějšímu fungování na naší malé planetě Zemi. Za uplynulý rok jsme vybrali 11kg baterií, které by za nešetrného zacházení skončilo ve směsném odpadu.

Mgr. Monika Šmeráková

14. 4. 2022

Odznak všestrannosti - okresní kolo.

Šestého dubna jsme po dvouleté pauze zaviněné pandemii koronaviru  pořádali okresní kolo této soutěže. Půldenního závodu se celkem účastnilo 95 závodníků. Své sportovní dovednosti předváděli celkem v pěti disciplínách tohoto víceboje: trojskoku, hodu medicinbalem a dvouminutových disciplínách: přeskoku přes švihadlo, klicích a jedné z volitelných disciplín: běhu na  1000m, driblingu nebo plavání.

V konečných výsledcích jsme ovládli stupně vítězů a do krajského kola, které budeme pořádat 18. května na školním hřišti postupuje naše vítězné družstvo spolu se ZŠ T. G. Masaryka, Svitavy, která se umístila jako druhá.

Družstvo startovalo ve složení: K. Kroupová, Orálková, T. Kučerová, G. Zemanová, Jaromír Parolek, Jiří Parolek, R. Šimon, J. Vlček

Do krajského kola dále postupují následující jednotlivci: Š. Škrabal, V. Žouželka, Lukáš Mlčoch, J. Kučera, M. Zvára, J. Mularčík, Šimon Mlčoch, J. Sláma, K. Schmidtová, Kamila Sulová, Kristýna Sulová, K. Nečasová, B. Smékalová

Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Roman Cápal, Vladimíra Schmidtová

10. 4. 2022

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ŠD.

31. 3. 2022 proběhl v prostoru školní družiny Den otevřených dveří. Navštívili nás převážně budoucí prvňáčci, kteří měli možnost prohlédnout si zázemí školní družiny, pohrát si s našimi stávajícími dětmi a zároveň si vyrobit housenku z kolíčků na památku v rámci tvořivé dílničky. Vychovatelky komunikovaly s rodiči dětí, odpovídaly na otázky týkajících se přímo provozu ŠD. Už se moc těšíme na prvňáčky, ale také na druháky, třeťáky, čtvrťáky a páťáky, dále na rodiče a pohodovou spolupráci se všemi zúčastněnými.

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

3. 4. 2022

ERASMUS+.

V týdnu od 21. do 25. března nás v rámci projektu Erasmus+ v Moravské Třebové navštívili žáci ze Slovenska a Chorvatska. Spolu s 12 vybranými žáky z naší školy měli každý den připravený program. V pondělí jsme se přivítali na hotelu Best a potom jsme se přesunuli do Laskavárny, kde jsme měli prostor k seznámení a obnovení staronových přátelství. V úterý jsme jeli na výlet do Punkevních jeskyní a do jeskyně blanických rytířů v Kunštátu. Večer jsme poměřili své znalosti z různých předmětů při chytrém kvízu. Ve středu byl připraven program ve škole, kdy jsme společně vytvářeli slovníky na základě českých, slovenských a chorvatských pohádek. Odpoledne jsme se vydali na výšlap na rozhlednu Pastýřka. Čtvrtek byl trochu volnější, alespoň tedy pro žáky z Čech. Chorvati a Slováci měli program v městské knihovně. Večer nás čekalo vyvrcholení projektu, kdy žáci naší školy předvedli stínohru o Šípkové Růžence a Chorvaté divadlo Postolar i vrag (Švec a čert). Potom jsme si až do pozdních večerních hodin užívali disco. A přišel pátek, čas loučení. Se žáky se prvně rozloučil pan ředitel Vágner a naši zástupci paní Hrdinová a pan Zeman. Pak se všichni vydali na zámek na prohlídku mučírny a alchymistické laboratoře. Následovalo už jen finální rozloučení a odjezd. Při loučení padlo spoustu slz, ale všichni věříme, že jsme se neviděli naposledy. Navázali jsme přátelství, která budou určitě ještě dlouho trvat a pobrali spoustu nových zkušeností. Děkuji za všechny paní učitelce Tereze Klímové a Monice Šmerákové, že nám poskytly tuto úžasnou příležitost.

Viola Palánová 8.B

1. 4. 2022

Školní družina - březen.

Zima byla zakončená aktivitou vychovatelky J. Tomanové a to bruslením. Letos bohužel posledním. Děti navštívily stálou expozici egyptské princezny Hereret, kde měly možnost shlédnout unikátní sbírky, které si někdejší mecenáš Holzmaister muzea přivezl ze svých cest. Pěkné, slunné počasí nás všechny vytáhlo do přírody. Proběhl výšlap na vyhlídku k Plačící Anně. V podstatě šlo o monitorování terénu pro možné budoucí opékání buřtů. Zavítali jsme i do areálu na Knížecí louku. Děti měly volnočasové aktivity i na sportovním hřišti u školy. Hráli stolní tenis, kroket a jiné zábavné hry s míčem. Březen je měsícem knih, a proto nechyběla aktivita spojená právě s knihami. No a v jídelně děti naznaly, že nejlepší jídlo měsíce je rajská omáčka s masovými kuličkami. Těšíme se na aprílový měsíc a aktivity s tím spojené.

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

31. 3. 2022

Recitace.

Dne 16. 3. 2022 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola recitační soutěže ve 3. a 4. kategorii. Za doprovodu paní učitelky Šmerákové se do Svitav přijelo představit 6 našich spolužáků. Ve 3. kategorii své dovednosti ukázali Pavel Alexa, Veronika Draplová a Tamara Beyerová. Ve 4. kategorie to byla děvčata Simona Kovářová, Barbora Merenusová a Viola Palánová. I přes velkou konkurenci si čestné uznání a cenu laskavého diváka odvezly Veronika Draplová a Barbora Merenusová. Jednoznačně si všichni jmenovaní zaslouží obrovské uznání za jejich odvahu a jejich skvostné dovednosti.

Viola Palánová

22. 3. 2022

Hurá na hory!

Součástí výuky jsou i aktivity, které jsou realizovány mimo školu. Mezi ně patří lyžařský kurz. Letos na lyžák vyrazili jak sedmáci, tak osmáci, kteří o něj loni kvůli pandemii přišli. Sedmáci si užili lyžování ve Vernířovicích, osmáci v Kunčicích. Zkušení lyžaři pilovali svoji techniku, začátečníci postupovali po malých krůčcích, až se nakonec dostali na „velký kopec“. Při večerních programech si děti užily zábavu a navázaly nová přátelství. Unavení, ale spokojení jsme se všichni vrátili ve zdraví domů.

 

Tereza Klímová

Řečtí bohové.

Dne 10. března se hodina dějepisu v 6. B proměnila v zasedání řeckých bohů na Olympu. Žáci si nachystali stylové kostýmy a připravili krátkou osobní prezentaci. Nejvíce bylo Poseidonů, ale nejvyšší vládce bohů - Zeus mohl být pouze jeden. Jsem rád, že žáky takto připravená hodina zaujala a aktivně se jí účastnili.

 

František Zeman 

7. A v přírodě.

Ve čtvrtek 17. 3. 2022 se 7. A. zapojila do projektu s názvem Ochrana přírody, ve kterém nás milý ochránce přírody pan Kamil Sopoušek seznámil s chráněnými a ohroženými druhy rostlin a živočichů v našem okolí. Za den plný zážitků děkujeme a těšíme se na další setkání.

 

Mgr. Monika Šmeráková

14. 3. 2022

Řemeslné dílny na ZŠ Palackého.

V únoru a březnu do několika tříd 1. stupně zavály „staré časy“ s programem „Selčina komůrka“. Povyprávět o tom, jak se žilo dřív, nám totiž přišli paní Danielová a pan Kadlec. Povídali jsme si o starých řemeslech, s obdivem jsme sledovali obratnou práci rukou na kolovrátku. Dokonce jsme si osahali opravdovou srst lamy a velblouda, ze kterých se ve světě také vyrábí oblečení. A jestlipak víte, jak vypadá motovidlo a z čeho vzniklo slovo krejčí? My už to víme!

Také jsme zjistili, jak se zpracovává ovčí vlna nebo len, kolik námahy a času dala našim předkům výroba jednoduchého oblečení. A že to nebyla levná a samozřejmá věc.

Na závěr jsme si ozdobili dřevěného beránka ovčí vlnou a uplstili dáreček.

Těšíme se na další setkání.

kolektiv učitelů 1. stupně

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Dne 17. 2. 2022 a 22. 2. 2022 proběhla školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích I A (6. a 7. ročník) a II A (8. a 9. ročník). Soutěžící museli prokázat své znalosti jak v testu poslechovém, tak i v porozumění čtenému textu. Poté následovala konverzace na zadané téma s dvojčlennou porotou složenou z vyučujících AJ.

Ti nejlepší byli odměněni diplomy a drobnými věcnými cenami. Umístění v jednotlivých kategoriích bylo následující:

Kategorie IA – 6. ročník:

1. místo: Linda Nguyen, 2. místo: Adriana Drahošová, 3. místo: Tadeáš Vykydal

Kategorie IA – 7. ročník:

1. místo: Mariana Pokorná, 2. místo: Elizabeth Podhorská, 3. místo: Lenka Voráčová

Kategorie IIA – 8. ročník:

1. místo: Viola Palánová, 2. místo: Klára Němčíková, 3. místo: Alex Němčík

Kategorie IIA – 9. ročník:

1. místo: Michaela Roučková, 2. místo: Matěj Ošťadnický, 3. místo: Tadeáš Ladra

 

Mariana Pokorná za kategorii IA a Michaela Roučková za kategorii IIA budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády AJ dne 17. 3. 2022 v Litomyšli.

Všem soutěžícím gratulujeme k výborným jazykovým výkonům, děkujeme za účast v soutěži a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Hana Vystavělová

6. 3. 2022

Erasmus + v Moravské Třebové.

Po mobilitách žáků a pedagogů na Slovensku a v Chorvatsku přišla řada na to pozvat partnery z projektu Poznejme kulturní dědictví nejen ve své zemi, Základní školu J. Horáka v Banské Štiavnici a Českou základní školu J. A. Komenského v Daruvaru, k nám do Moravské Třebové.  Během pěti společně strávených dní jsme navštívili zajímavá místa, setkali se s inspirativními lidmi a prohlubovali naše již dříve navázaná přátelství. Při exkurzi po naší škole čekalo na hosty překvapení, žáčci z 2.B připravili na přivítanou recitačně-taneční představení a také vyrobili krásné dárečky. Děti z 1.B zahrály lidové písničky na flétny. Kolegové z partnerských škol si prohlédli místní muzeum, radnici, zámek a barokní kostel.  Zavítali také do Litomyšle do unikátních prostor Portmonea, do rodného domu Bedřicha Smetany a do piaristického kostela. Po prohlídce muzea Olomouckých tvarůžků v Lošticích tuto specialitu ochutnali.

Náš projekt je kromě poznávání míst zaměřen také na vzdělávání pedagogů. V městské knihovně byli kolegové seznámeni s projekty podporujícími čtenářství a s aktuálními trendy v dětské literatuře. Při dalším školení zaměřeném na čtenářskou gramotnost a práci s textem rozšířili svoji znalost vyučovacích metod.

Jak už to bývá, nikomu z nás se nechtělo loučit. Víme však, že se zase brzy setkáme při další spolupráci.

Děkuji všem zapojeným lidem za ochotu, vstřícnost a spolupráci.

                                                                                                                                                             Tereza Klímová

Recitační soutěž.

Dne 24.2. proběhla na naší škole soutěž v recitaci, které se zúčastnilo celkem 14 žáků druhého stupně.

 

Výsledky kategorie 6.- 7.tříd:

1. Veronika Draplová

2. Pavel Alexa

3. Tamara Beyerová

 

Výsledky kategorie 8.- 9. tříd:

1. Viola Palánová

2. Barbora Merenusová

3. Simona Kovářová

 

Všem účastníkům děkujeme a umístěným držíme pěsti v okresním kole.

 

 

 

 

Za kabinet ČJ Mgr. Monika Šmeráková

Únor 2022 ve školní družině.

Mezi akce, které stojí za to zmínit, patří naše pyžamová párty, kde nechyběla polštářová bitva a rozsáhlý večerníčkový kvíz. V atlase jsme cestovali po Itálii. V rámci povídání o základních informacích týkajících se této země jsme tvořili vlajku, zhlédli film o počátku Říma, vyráběli škrabošky, které se pojily k benátskému karnevalu. V rámci jedné rekreační středy jsme se stali zhotoviteli šperků. K samotnému tvoření jsme použili materiály z keramické dílny, drátky, korálky a jiné třpytivé skvosty, které nyní zdobí hlavičky, krky a zápěstí našich dětí.

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

16. 2. 2022

Lyžařské kurzy na I. stupni ZŠ Palackého.

Rok 2022 zahájili žáci a žákyně 4. a 5. ročníku v lyžařské a snowboardové škole ve SKI Areálu Čenkovice. V období od 17. do 28. ledna proběhly dva turnusy lyžařského výcviku, kdy děti denně dojížděly do Čenkovic a pod vedením šikovných instruktorů vyrážely na svahy.

Ti, kteří lyžovat neuměli, se to rychle naučili v KIDS parku. Pokročilí lyžaři se zdokonalovali na sjezdovce Bukové hory. I naši snowboarďáci si užili rychlou jízdu na přírodním sněhu.

Na závěr obou kurzů byly všechny děti odměněny diplomem a dobrým pocitem ze sportu.

Foukalo, sněžilo a mrzlo, i tak se nám všem na horách líbilo!

Žáci 5. C

 

Na lyžařský výcvik jsem se velmi těšila, protože jsme měli jet už před rokem, ale nevyšlo to.

První den jsme se nejdřív otestovali a pak jsme nastoupili do autobusu, který nás denně vozil do lyžařského areálu v Čenkovicích. První den jsme se nejdřív stavili v půjčovně, kde měli někteří zamluvené lyže, boty a helmy. Potom už na kopec, kde nás čekali instruktoři, kteří nás rozdělili do skupinek na začátečníky, pokročilé a snowboardisty. Mou skupinku začátečníků vedla Zdeňka a Terka, které jsem si velmi oblíbila.

Nejprve jsme se naučili obouvat si lyže a stát na nich, pak brzdit a zatáčet. Když jsme to zvládli, učili jsme se jezdit slalom. Každým dnem jsem padala méně a lyžování mě víc a víc bavilo. Později jsme šli na velkou sjezdovku, kam nás vyvezl vlek. Při první jízdě na sjezdovce jsem měla strach, protože se mi zdál kopec velmi příkrý, ale po několika jízdách jsem se bát přestala.

Poslední den v pátek se na nás mohli přijet podívat rodiče, co jsme se za týden na lyžích naučili. Byl i karneval na lyžích, já jsem měla kostým oranžové příšery. Na závěr jsme všichni spojili v dlouhého hada a sjeli sjezdovku.

Lyžařský kurz jsem si velmi užila a těším se na další.

Kristýna L., 5. B

14. 2. 2022

Jak se žije ve 2. B na ZŠ Palackého.

Po tvrdém tréninku v hodinách tělesné výchovy jsme si koncem ledna uspořádali soutěž ve skocích přes švihadlo. Výsledky nejlepších z nás byly odeslány do soutěže Švihadlový čtyřboj, kterou DDM letos vyhlásil alespoň online. Za tuto možnost jim moc děkujeme. Výsledková listina udělala dětem velkou radost. Z naší třídy se umístili hned čtyři žáci.

Chlapci:

1. místo Tomáš Horák 

2. místo Teo Filip Mazánek

3. Jonáš Ladra

Dívky: 1. místo Vendula Peřinová

 

Momentálně se snažíme chodit bruslit na zimní stadion. Pokroky jsou viditelné a já rodičům děkuji za jejich podporu i pomoc při této akci.

 

Dále jsme chystali krátké vystoupení a drobné dárky pro učitele z Chorvatska a Slovenska v rámci projektu Erasmus+, kteří k nám do třídy zavítali 8. února. Vše proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a my jsme zvědaví, co nám přinesou další dny v této třídě.

Gabriela Krejčí

27. 1. 2022

Školní družina - leden.

V novém roce jsme vykročili pravou nohou a tak věříme, že se nám všem v ŠD bude dařit plnit náš plán a děti si užijí spoustu zábavy. Začali jsme výpravou po Skotsku, kde paní vychovatelky měly možnost dětem předat základní informace o zvycích a tradicích této země, v hlavičkách jim utkvěly hlavně legendy o strašidelné Kelpie nebo o lochnesské příšeře. Děti řešily různé kvízy, malovaly obrázky a vlajku. Jedna z rekreačních střed byla ve stylu módní přehlídky a tak děti zažily provizorní molo, kde předváděly své módní outfity. Zhlédli jsme módní styl společenský, tenagerský, sportovní, také přišly baletky a nechyběly tu ani pohádkové bytosti. Všichni se náramně bavili!! V rámci téma jsme se pustili do barvení triček. Na závěr měsíce proběhla v naší ŠD zimní olympiáda. V první řadě se děti dozvěděly informace o olympijských kruzích a významu samotných her a pak jsme se pustili do rychlobruslení a lyžařského slalomu. Vyzkoušeli si curling, hokej, skoky přes zamrzlou řeku nebo i okrajovou disciplínu přesun na ledových krách.

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

1. 1. 2022

ONLINE SETKÁNÍ S ETWINNINGOVÝMI PARTNERY

V lednu žáci 7. C zavzpomínali na vánoční období společně se svými partnery ze tří českých a čtyř slovenských škol. Na online setkání společně řešili záhadu vánočního stromečku a prošli příběhem sněhové vločky. Dozvěděli se, odkud stromeček pochází, jak se dříve zdobil, kdy a proč se na něj začala dávat světýlka, kdy byly patentovány vánoční baňky, jaká mohou být využití stromečku po Vánocích a jak ho správně recyklovat. Zajímavý byl také princip koloběhu vody v přírodě. Na závěr žáci pracovali s aplikací Quiver, díky níž vizualizovali svůj vymalovaný stromeček do 3D objektu. Díky společnému setkání jsme si příjemně zpestřili den.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Tereza Klímová

Dějepisná Olympiáda

Dne 26.1. 2022 se šest žáků naší školy zúčastnilo školního kola Dějepisné olympiády. Výkony všech zúčastněných byly výborné. Do okresního kola postoupili dva nejlepší René Drahoš a Tadeáš Ladra.

 

 

 

 

  

 

 

                                              Přejeme jim úspěch.

Tadeáš Ladra a Jakub Trávníček

27. 1. 2022

Tříkrálová sbírka 2022.

Po roční přestávce se žáci ZŠ Palackého opět zapojili do největší charitativní akce, která uzavírá vánoční svátky. Tentokrát to bylo 19 žáků z 1. B se svým třídním učitelem Jaroslavem Jarůškem, kteří se 6. ledna vydali na obchůzku naším městem.

Sbírku zahájili přímo ve škole a pokračovali na městský úřad. Zde se svým tříkrálovým přáním vystoupili před představiteli města. Jejich pozvání si velice vážíme a děkujeme jim za příspěvky do sbírky. Stejně tak děkujeme i učitelům a žákům ve škole, pracovníkům v lékárně u nemocnice a dalším dárcům na ulicích. Výtěžek sbírky bude využit nejen pro rodiny a osoby regionu Moravskotřebovska a Jevíčska, ale také na podporu vzniku nové služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče a pro rozvoj dobrovolnického centra.

Jaroslav Jarůšek, ZŠ Palackého

Záložka po dvanácté.

Letos jsme se již po dvanácté zapojili do česko – slovenského projektu na podporu čtenářství Záložka do knihy spojuje školy, tentokrát pod názvem Okouzlující svět knižních příběhů, pohádek a básní. Děti ze čtvrtých tříd vyráběly různými technikami záložky pro své kamarády z partnerské základní školy Jozefa Horáka v Banské Štiavnici. Spolu s balíčkem 120 záložek jsme poslali na Slovensko i dopisy a drobné, vlastnoručně vyrobené dárečky od žáků z 5. A, kteří si již třetím rokem dopisují se svými vrstevníky z této školy. Děti měly dobrý pocit, že netvoří něco jen tak, ale pro kamarády, kterým chtějí udělat na dálku radost. A obráceně - těšit se na záložku, která urazí velkou vzdálenost a udělá radost zase jim.

J. Faktorová, ZŠ Palackého

27. 12. 2021

Vánoční eTwinning.

Žáci 7. C se stali eTwinnery, účastníky mezinárodního virtuálního projektu Vianoce okolo nás a medzi nami, díky němuž prožili vánoční čas s partnery z českých a slovenských škol. V průběhu projektu žáci rozvíjeli mediální gramotnost, digitální kompetence, navíc také poznali vánoční zvyky partnerů. Na společném online setkání si společně zazpívali české, slovenské a anglické vánoční koledy. A co říkají žáci? „Mezinárodní spolupráce nás baví!“

Tereza Klímová

Christmas baking.

Poslední hodinu angličtiny před vánočními prázdninami si naše dívčí skupina zpestřila výuku tím, že jsme pekly. Ne tedy cukroví, ale pizza šneky.
Pokud si chcete upéct naši oblíbenou dobrotu, here is the recipe.
You will need ketchup, cheese, salami or bacon, pizza spice, 1 egg, salt and dough.
1) Put the ketchup on the dough.
2) Put the cheese on the ketchup layer.
3) Add some pizza spice and salt.
4) Roll the dough.
5) Cut the rolled dough with a knife.
6) Put the egg mixture on „snails“.
7) Bake it in the oven for 180°C for 20 minutes.
8) Enjoy!

K. Schmidtová, K. Klíčová, A. Růžičková, S. Pálková – 8. C

23. 12. 2021

Prosinec, konec roku 2021 v ŠD.

Měsíc vánočních příprav, adventu, měsíc, který jsme i my v ŠD věnovali vzájemnému obdarování, výrobě dekorací a někde i samotným besídkám. Pracovalo se na andílcích v keramické dílně, na výzdobě družinových oken a stromečku na chodbě. Peklo se vánoční cukroví ve cvičné kuchyňce. Zhlédli jsme vánoční strom na našem náměstí, kde jsme si nezapomněli zakoupit dětský punč s gumovými medvídky. Mezi naše letošní zdařilé výrobky, které si děti odnesly domů, patřily např. svícny ze sklenic, sněhuláčci z ponožek, vánoční stromečky z nití, andělíčci z keramiky a další vychytávky, které byla radost tvořit.

Nezapomněli jsme i na pravidelné provětrání. Chodili jsme hlavně na procházky a také nám sněhová nadílka umožnila bobování a stavění sněhuláků. Paní vychovatelky statečně bojovaly se zdravotními neduhy, které profesionálně zvládly. A tak i ony si zaslouží prožít vánoční čas v klidu, ve zdraví a rodinné pohodě. S dětmi budou v pracovním i přátelském nasazení opět v plné polní po prázdninách. A i ony přejí všem krásné, šťastné a hlavně zdravé Vánoce. Nejen dětem, ale i rodičům, prarodičům, tetám, strýcům a všem svým kolegům, uklízečkám, kuchařkám i děvčatům v kanceláři.

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

19. 12. 2021

,,Páťáci na návštěvě u deváťáků."

18. a 19. 11. jsme my, páťáci, navštívili 2. stupeň. Podívali jsme se, jak probíhají hodiny fyziky, chemie, přírodopisu a robotiky, které nás čekají ve vyšších třídách. Každá třída byla rozdělena do skupinek. Byla pro nás připravena stanoviště, kde jsme si mohli vyzkoušet různé zajímavé a poutavé pokusy. Ve fyzice jsme např. měli zapojit elektrický obvod se žárovkou, zkoušeli magnetismus a výbuch sopky. V přírodopisu jsme poznávali živočichy, horniny a seznámili se s mikroskopem. Na robotice jsme skládali různé stavebnice a každý pak od p. učitele dostal malou hračku vytisknutou na 3D tiskárně. Chemie byla plná překvapivých pokusů – s balonkem či jak si vyrobit tajné písmo. Vše pro nás připravily paní učitelky M. Šmeráková, A. Cápalová, J. Knödlová a pan učitel P. Felner se svými žáky z 9. tříd.

Tímto vyučujícím a jejich žákům děkujeme za úžasně připravený dopolední program na 2. stupni.

Žáci 5. B

ZŠ Palackého rozdává radost.

I v letošním roce se žáčci 2. tříd přidali k charitativnímu projektu Eviklubu „Šití od srdce, tam kde pomůže 2021“.

Každý rok děláme radost v jiném kraji ČR. Začalo se krajem Pardubickým a obdarovaní byli nemocní staroušci na LDN zde v Mor. Třebové, letos poputují dárečky do OOP Dvorce a LDN Albrechtice. Posíláme svícínky, andílky, zdobené krabičky s překvapením a přáníčka. Touto cestou bychom jim chtěli ukázat, že na ně nemyslí jen jejich rodina, ale i my všichni. Snad se nám podaří zahřát jejich srdíčka a vykouzlit úsměv na tvářích v tomto předvánočním čase.

Tímto také děkujeme E. Kubínové a Eviklubu za možnost spolupráce a těšíme se zase za rok.

Gabriela Krejčí

2. 12. 2021

Školní družina - listopad.

Norsko se táhne jako nudle ve tvaru kapky podél celého západního a severního pobřeží Skandinávského poloostrova. To samozřejmě naše dětí ze školní družiny vědí, neboť v tomto měsíci jsme se vydali v rámci celodružinové hry -,,Cestujeme po Evropě“, právě tímto směrem a vstřebávali jsme ty nejzajímavější informace právě o tomto království. Děti nosily do ŠD materiály, jako co je nejoblíbenější jídlo v Norsku, kdo jsou to Trollové a jaké je hlavní město…..

V rámci dalších činností se tvořily ve všech odděleních přírodní mandaly. A povedly se, jak je vidět na fotografiích. Děti paní vychovatelky Skřipské, navštívily školní bazén, kde měly hlavně volnou zábavu a to se jim opravdu líbilo. Chodba školní družiny se prokouzlila do podzimních barev, děti malovaly obrázky s konkrétní tématikou. Následně těmito výtvory vyzdobili všechna oddělení. Tento měsíc dětem v naší ŠJ chutnaly nejvíce špagety. A co se peklo ve cvičné kuchyňce? Šneci. A že se povedli.

A protože se blíží Vánoce, čas, který je dětem nejbližší, paní vychovatelky nelenily a pustily se do přípravy jak na besídky, tak i na výzdobu, výrobu a samotný program na měsíc prosinec……

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

Po stopách pamětníků.

V úterý 23. 11. 2021 navštívily 8. a 9. ročníky kinosál muzea, aby nahlédly do vzpomínek těch, co přežili válku. Celým programem nás provázela paní Lenka Kořínková z organizace Post Bellum. Dovolím si uvést, že ne jednomu člověku ukápla slza. Bylo to velmi emotivní. Myslím, že si zdaleka nedokážeme představit, jaké to tenkrát bylo. Děkujeme paní Kořínkové i organizaci Post Bellum za nezapomenutelný zážitek.

Barbora Vilímková 9.B

17. 11. 2021

Stop drogám!

Dne 10. 11. 2021 jsme společně navštívili protidrogový vlak. Myslím, že mnozí z nás čekali něco úplně jiného, než jsme zažili. Avšak tato exkurze mile překvapila. Celou exkurzí nás provázel zajímavý dotazník, identická atmosféra, film a velmi příjemná paní průvodkyně. Nesmím vynechat věznici, kterou jsme si mohli vyzkoušet. Děkujeme za poučnou exkurzi!

Barbora Vilímková 9.B

Vítězství v literární soutěži.

Žáci 7. C, Adam Navrátil, Tomáš Křívánek a David Kakiš, se zúčastnili literární soutěže „Máme rádi zvířata a stromy", kterou k oslavě světového Dne stromů a Dne zvířat vyhlásila Ekoosvěta. Zadání znělo napsat bajku za dodržení všech jejích zásad. Chlapci svým příběhem o mravenci a slůněti předčili 30 účastníků soutěže a obsadili tak první místo. Odměnou jim byly knižní poukázky a čtyřlístky k vypěstování. Ponaučení, které přinesla vítězná bajka zní: „Není podstatné, jak je kdo velký a jakou má sílu, pomoct může každý."

Bajku si můžete přečíst zde

Tereza Klímová

Den válečných veteránů.

Ve čtvrtek 11. listopadu se žáci IX. C účastnili pietní vzpomínky k ukončení první světové války a ke Dni válečných veteránů. Tento akt se konal u pomníku padlých na Rybním náměstí za účasti žáků VSŠ a VOŠ Ministerstva obrany v Moravské Třebové, nejvyšších představitelů našeho města a dalších mnoha návštěvníků. Citlivý projev k přítomným pronesl válečný veterán – plukovník v. v. Alfons Tomášek. Jsem přesvědčen o tom, že žáci při vyjadřování úcty padlým pocítili národní hrdost a respekt k válečným veteránům, jimž vděčíme v historii za mnohé.

František Zeman

Spolupráce s ISŠ.

Ve středu 10. listopadu zavítali vybraní žáci v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II do dílen Integrované střední školy Moravská Třebová. Pod vedením zkušených pedagogů si naši žáci vyzkoušeli řadu manuálních činností směřujících k osvojení si povědomí o práci nezbytných řemeslnických profesí. Děkujeme ISŠ za podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání ve spolupráci základní a střední školy.

František Zeman

11. 11. 2021

Čtení pro radost.

10. listopadu žákyně z osmých tříd navštívily domov seniorů. Setkání nám všem udělalo velkou radost. Klienti si poslechli vybrané pohádky a jejich spokojenost nešla přehlédnout. Moc děkuji Barušce, Evičce, Nikolce a Zuzance za účast. Těšíme se na další setkání, která zahřejí u srdce.

Mgr. Monika Šmeráková

Halloween na 2. ZŠ.

Sáhnout do pytlíku s chmýřím metlice? Hádat název čarodějného koření? Připravit kouzelný lektvar? Udělat z plyšáka mumii nebo vyluštit strašidelné zaklínadlo? A proč ne, když jsme si chtěli užít tu správnou halloweenskou atmosféru.

Poslední den podzimních prázdnin nás naladil na tajemnou notu a my se vlastně rádi trochu bojíme. Babičky tomu nerozumí, tak jsme s nimi o víkendu zapálili dušičkovou svíčku, ale pak jsme se už těšili, jak se oblékneme do kostýmů upírů, duchů, zombie, kostlivců… a budeme se bavit.

Děkujeme, že jsme mohli. Bylo to super!

L. Čápová

Sbírám, sbíráš, sbíráme.

Děkuji za vaši snahu a píli při sběru víček a elektrozařízení. Víčka posloužila na pomoc potřebným. Přednostně děkuji paní Bohatcové, která převoz víček umožnila. Sběr víček je ukončen, o případné změně vás budeme informovat.

Mgr. Monika Šmeráková

ZŠ Palackého ve Stolístku.

Na začátku listopadu se naši šesťáci v rámci EVVO zúčastnili programu na téma biokoridory a biocentra v centru environmentální výchovy Stolístek. Žáci využili vnitřního i venkovního programu, který byl záživný a naplňující pro ducha i tělo. Rádi se budeme dál obohacovat prostřednictvím venkovních aktivit.

Mgr. Monika Šmeráková

4. 11. 2021

Školní družina - říjen.

Není nic krásnějšího než podzimní paleta barev. My si z té palety utrhli to nejkrásnější a tvořili jsme. Vyráběli jsme zvířátka z kaštanů, stonožky a podzimníčky z listí a v rámci Dne stromů, který se konal 20. 10., oddělení vychovatelky Petry Skřipské vykouzlilo překrásný strom u zámku. Oddělení vychovatelky Jany Tomanové se podílelo na velké tvorbě komiksů a úsměvů. Její děti se zúčastnili celorepublikové soutěže pro Albi, kde získali za své výtvory 1. místo a my jim všem samozřejmě GRATULUJEME!!! Jejich oddělení bylo ve znamení návštěvy STOLÍSTKU – centra environmentální výchovy. Tématem bylo dřevo a práce s ním. Cestovali jsme po Evropě. A tak jsme se rozhodli celá družinka virtuálně navštívit Rakousko. Povídali jsme si o historii této země, seznámili jsme se s W. A. Mozartem a jeho hudbou, tvořili jsme koláže. V kroužku Vařečky jsme s dětmi pekli Papouškův koláč. A povedl se. Chutná nám nejen ve cvičné kuchyňce, ale také v jídelně. V měsíci říjen pro děti byl nejoblíbenějším obědem ,,těstoviny s mákem“. Věříme, že v dalším měsíci zažijeme nová dobrodružství. Těšíme se….

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

2. 11. 2021

DOBRODOŠLI U HRVATSKU…

… aneb vítejte v Chorvatsku. Díky projektu Erasmus+ Poznejme kulturní dědictví nejen ve své zemi se 12 žáků z osmého a devátého ročníku ve třetím zářijovém týdnu vydalo poznávat kulturní a přírodní dědictví a prohlubovat přátelství do oblíbené destinace Čechů, do Chorvatska. Nejen, že se žáci vykoupali v moři, ale poznali také „skrytá“ zákoutí této země, a to oblast vnitrozemského regionu Slavonie, konkrétně město Daruvar, které je centrem Čechů žijících v Chorvatsku.
Ve škole je uvítali chorvatští kamarádi společně s jejich vyučujícími a paní ředitelkou. Poté se přesunuli na právě probíhající přehlídku národnostních menšin, kde měli možnost vyzkoušet si gastronomické speciality a také zhlédnout představení národních tanců. Pro žáky byla připravena dílna tvořivé dramatiky, kde formou hry trénovali řečové a dramatické dovednosti, které určitě využijí při závěrečné divadelní přehlídce, která proběhne v závěru projektu.
Všichni byli překvapení prohlídkou českého centra – Svazu Čechů, novinového a knižního vydavatelství Jednota, České školky Ferdy Mravence a České základní školy Jana Amose Komenského. Žáci se seznámili i se stinnými stránkami této oblasti. Ve vesničce Ivanovo Selo pocítili stále přetrvávající atmosféru domovinské války, která probíhala před 30 lety.
Jedním z cílů tohoto setkání bylo prezentování jednotlivých zemí a zajímavostí o nich. Naši žáci si připravili geografické, historické a kulturní zajímavosti o České republice. Do této aktivity se zapojili i slovenští partneři, avšak bohužel pouze virtuálně.
Dále žáci prozkoumávali turistické oblasti Chorvatska. Národní park Plitvická jezera a přímořské město Zadar, kde při šplouchání moře poslouchali unikátní mořské varhany. Poslední zastávkou byl rodný dům a muzeum světového vynálezce Nikoly Tesly.
O týden později na tato místa zavítali vyučující ze ZŠ Palackého v doprovodu kolegů z Banské Štiavnice, kteří se zde vzdělávali v oblasti tvořivé dramatiky.
Delegace českých a slovenských učitelů také navštívila radnici, kde byli přijati paní místostarostkou.
Jak žáci, tak učitelé si z těchto výjezdů odnesli mnoho dojmů, zážitků a také obohacujících zkušeností. Těšíme se na další setkání, které proběhne u nás, v Moravské Třebové.

Tereza Klímová

Den stromů.

Dne 20. 10. na naší škole proběhl Den stromů. Žáci se seznámili s dílem Muž, který sázel stromy od Jeana Giona, následně probíhaly diskuse, jak by mohly děti napomoci k ochraně stromů a lesů. Pojďme se všichni vrhnout na přečtení téhle útlé knihy a zamyslet se nad problematikou kácení lesů!

Mgr. Monika Šmeráková

Žáci ze ZŠ Palackého byli pasováni do stavu čtenářského.

Ve středu 22. 9. se všichni naši druháčci zúčastnili slavnostního obřadu pořádaného Městskou knihovnou – Pasování do stavu čtenářského. Slavnostní pasování s předáváním čtenářského průkazu proběhlo v koncertním sále ZUŠ za účasti rodičů a příbuzných, kteří kromě celého ceremoniálu zhlédli i krátké vystoupení žáčků. Dětem se představil i Ladislav z Boskovic s chotí, po kterém je pojmenovaná naše knihovna. Nás těší, že v době plné moderní technologie pro některé děti díky tomuto aktu kniha neztratí své kouzlo a děti si prožijí mnohé ve své fantazii a s knihou v ruce.
Tímto bychom pracovnicím knihovny chtěli poděkovat za práci při přípravě pasování a těšíme se na návštěvu v knihovně a první půjčené knihy.

Třídní učitelky a žáci 2. tříd

24. 10. 2021

Závěr projektu ‚Food is our common ground‘ na ZŠ Palackého.

Ve dnech 21. - 23. září proběhlo poslední setkání žáků v rámci projektu Erasmus + (Jídlo je to, co máme společné). Celý projekt započal v září roku 2019 na naší základní škole a v únoru následujícího roku pokračoval v polské obci Truskolasy. Vzhledem ke zhoršující se koronavirové situaci a uzavření hranic se projekt pozastavil a španělská obec Castellar de la Fronteranaše, polské a slovenské děti v květnu již nepřivítala. Španělé projekt nakonec opustili. Po dlouhých měsících svitla naděje, že by mohlo dojít k závěrečnému výjezdu, avšak dění u našich zahraničních sousedů příznivě nedopadlo, a tak se naši žáci společně se svými polskými a slovenskými vrstevníky tváří v tvář nepotkali. Třídenní setkání nakonec tedy proběhlo virtuálně. Žáci nejprve představili sami sebe, svou školu a město. Poté prezentovali tradice a zvyky spadající do jarního a letního období a především pokrmy, které jsou s těmito ročními obdobími spjaty. Prezentace byly doplněny různými zábavnými a pohybovými hrami a online kvízy, které otestovaly, co si děti zapamatovaly. Nejzajímavější částí jistě byly přípravy jídel podle receptů každé země. První den jsme si společně uvařili slovenské halušky, druhý den jsme upekli polský moučník v podobě jablečného koláče a třetí den žáci udělali tvarohové jahodové knedlíky podle našeho receptu. Angličtina se v tomto projektu stala komunikačním jazykem vhledem k různorodosti zapojených zemí. Dohromady se na celém projektu podílelo 20 žáků naší školy. Dovolím si za všechny zúčastněné poděkovat partnerské škole v Banské Štiavnici za možnost být součástí. Všichni si odnášíme spousty zajímavých zkušeností a především nezapomenutelné zážitky.

Cílem celého projektu se bylo v rámci vzájemných mobilit seznámit s kulturním a historickým dědictvím partnerských měst a zemí. V tomto případě to, co nás spojuje, bylo jídlo. Prostřednictvím objevování tradičních jídel, jejich příběhů a historických souvislostí, které ovlivňují výrobu lokálních surovin, jsme poznávali naše regiony a jejich historii. Prezentovali jsme regionální tradice, zvyky a především pokrmy spojené s daným ročním obdobím. Doprovodný program přibližoval také kulturní památky daných zemí.

A jak hodnotí poslední setkání v rámci projektu naši zúčastnění žáci?

‚I liked the whole week with friends from Slovakia and Poland. I learned a lot about their schools, towns and spring and summer traditions and food. I liked halušky with brynza and Slovak games.‘

Oliver Trefil (5. A)

‚I really liked our presentations. We cooked strawberry dumplings with ‚tvaroh‘ cheese. I really liked our team. The teachers were very kind and they had a lot of patience with us when we were learning our English texts.‘

Ladislav Kotoulek (5. A)

‚It was great. I learned how to cook halušky, applepie and strawberry dumplings and I also learned a lot of English words. I made new friends and I didn’t have to study J. It was just great!!!‘

Beata Smékalová (5. A)

‚I really liked this project. I also enjoyed cooking. I worked well witht he other students. I liked everything we cooked and baked. I learned new English words. I think I can speak English better.‘

Petra Hanáčková (6. C)

Klára Janoušková, ZŠ Palackého

14. 10. 2021

Školní družina - září.

První měsíc školní družiny máme úspěšně za sebou. Děti z prvních tříd se plně zapojily do našich aktivit. Zvládli jsme seznamovací hry, které byly v místním parku, vyráběli jsme z přírodních materiálů, navštívili jsme cvičnou kuchyňku, kde jsme dělali hamburgery. Zahájili jsme celodružinovou hru v rámci rekreačních střed, kde první cestovatelskou etapou bylo naše sousední Slovensko. Seznámili jsme se s jeho historií, památkami, naučili jdme se slovíčka a plnili jsme úkoly. Procházky a hřiště jsou vždy nedílnou součástí venkovního provětrání všech dětí. Počasí nám přálo a doufáme, že sluníčka užijeme i v dalším měsíci.

11. 10. 2021

Sázení stromků na ZŠ Palackého.

Žáci IV. B ze ZŠ Palackého se dne 7. 10. 2021 zúčastnili výsadby stromů. V rámci akce Vysaď strom jsme se letos sešli za areálem tenisových kurtů v Moravské Třebové.

Pod vedením pana Sopouška z Českého svazu ochránců přírody žáci zasadili sazenice listnatých stromů. Podobně jako na Knížecí louce i zde dochází k postupné rekultivaci krajiny. Doufejme, že vysázené stromky přečkají zimní období a budou dále růst. Každá nová výsadba stromků pomáhá v boji proti kůrovci a znečištění krajiny průmyslovými zdroji.

Na tuto akci chceme navázat loni nerealizovanými besedami v hodinách přírodovědy na téma ochrany našich lesů.

Mgr. Petr Hrdina

28. 9. 2021

ERASMUS SPOJUJE.

ERASMUS SPOJUJE aneb rozhovor s Terezou Klímovou o mezinárodní spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERASMUS+ V CHORVATSKU.

Od 12. do 16. září se 12 vybraných žáků z osmého a devátého ročníku zúčastnilo mobility žáků v rámci projektu Erasmus+ v chorvatském Daruvaru a Zadaru. Toto setkání neslo název Kulturou ke společným zážitkům. A že jich bylo mnoho, o tom se můžete přesvědčit díky Viole Palánové z 8.B.
Moje dojmy z pobytu v Chorvatsku

Do Daruvaru, kde jsme trávili většinu našeho pobytu, jsme dorazili kolem desáté hodiny ranní. Vyčerpaní po dlouhé cestě jsme byli rádi, že se můžeme projít a nadýchat čerstvého vzduchu. Po vydatném obědě jsme vyrazili k Českému národnímu domu, kde na nás čekali naši chorvatští přátelé. Byla to legrace, protože jsme se styděli spolu mluvit. Vydali jsme se na místní stadion, kde se konala přehlídka národních menšin. Byly tam stánky, kde jsme mohli ochutnat jídlo, které se dělá např. v Srbsku, Maďarsku, Rakousku, ale já strávila nejvíc času u stánku s českými jídly. Zhlédli jsme různá vystoupení, při nichž lidé měli oblečené kroje a tančili nebo zpívali. Bylo to moc hezké. Jakmile celý program skončil, šli jsme do české základní školy, kde nás uvítali chorvatští kamarádi nacvičeným vystoupením, které se jim vážně povedlo. Zde jsme se všichni trochu rozmluvili a začala se obnovovat staronová přátelství.

Druhý den jsme si prohlédli české centrum – Svaz Čechů, vydavatelství Jednota, školu a okny z venku i školku. Nejvíce mě zaujala Jednota, protože to je název jejich českého časopisu, a já si myslela, že to bude obchod. Mají moc krásnou školu, líbí se mi, jak jsou všude květiny, je to pak takové útulnější. Po obědě jsme si šli prohlédnout Daruvar. Po celou dobu nás provázel pan učitel z české školy. Dozvěděla jsem se, že Daruvar znamená v překladu město jeřába a že je to tam zajímavé hlavně kvůli teplým pramenům. Měli jsme možnost jeden z těchto pramenů i ochutnat. Prošli jsme si zámek a jeho okolí. Asi to budu vychvalovat už moc ale ono je to tam všude moc krásné. Večer jsme prezentovali prezentace o ČR, Chorvaté měli prezentace o Chorvatsku, a dokonce jsme se spojili i s přáteli ze Slovenska, kteří si pro nás připravili prezentace o jejich zemi.

Třetí den jsme vyrazili do Ivanova Sela, kde jsme se byli podívat v takovém starém domečku se stodolou. Mohli jsme tam vidět, jak tam žili v dřívějších dobách a připadalo mi to i dost podobné jako u nás. Odpoledne jsme měli tvořivou dramatiku s Chorvaty. Tohle byla velká legrace. Dělali jsme různá hlasová cvičení a pak jsme hráli hry. Hrozně jsem si to užila, i když chvilkami jsem se cítila dost trapně. Večer přišla ta osudná chvíle, na kterou všichni čekali – DISCO ve škole. Spousta lidí netancovalo, hlavně našich, ale jakmile zhasla světla, tak se to rozjelo. Já jsem ke konci skončila v šatně se dvěma děvčaty a hrozně dlouho jsme si povídaly. Probraly jsme úplně všechno od jídla, ke škole, až k nářečí a pohádkám. Třeba mě nikdy nenapadlo, že by někdo neznal sladké špagety.

Další den jsme ráno nasedli do autobusu a vydali se směr Plitvická jezera. Samotná jezera moje očekávaní nezkazila, ba naopak byla milionkrát krásnější, než jsem si mohla jen zdát, a naprosto rozumím tomu, proč o nich některá z chorvatských učitelek prohlásila, že podle ní je to nejkrásnější národní park na celém světě. Po projížďce lodí jsme jezera opustili a vydali se do Zadaru na hotel. Po příjezdu do Zadaru jsme se ubytovali na tom nejkrásnějším hotelu, co jsem kdy viděla a vyrazili na večeři a poté k moři. Prošli jsme si pobřeží a pak spokojeně ulehli do postelí a usnuli.

Poslední den nás čekala prohlídka Zadaru s chorvatskou průvodkyní, které jsme nerozuměli skoro vůbec. Jedna paní učitelka řekla, že bude naší překladatelkou, a za to jsem jí moc vděčná jinak bych nevěděla vůbec nic. Poslední zastávkou před cestou domů bylo muzeum Nikoly Tesly. Po příjezdu dospělo spoustu z nás k velkému objevu, že Nikola Tesla je muž a ne žena, jak si někteří mysleli.

A pak přišla ona smutná chvíle loučení. Spoustě holkám tekly slzy. Proběhlo dojemné objímaní, společná fotka, a dokonce jsme si i zatancovali. Poslední úsměvy a poslední mávání a vtípky. Odnesla jsem si spoustu zážitků, ale hlavně mám nové přátele a svým způsobem i rodinu. Tyhle vzpomínky nikdy nezapomenu a doufám, že ještě dlouhou dobu zůstaneme s chorvatskými kamarády v kontaktu. Nemůžu se dočkat, až se v březnu uvidíme, protože mi hrozně chybí. Byla to jízda.

Viola Palánová

14. 9. 2021

Republikové finále Odznaku všestrannosti.

Atletický stadion VUT Brno hostil od druhého do čtvrtého září účastníky 12. republikového finále. Této tradiční akce se letos účastnilo 73 družstev a naši žáci se v takto početné konkurenci neztratili. Po urputném boji, kdy se pořadí týmů měnilo po každé disciplíně, jsme obsadili výborné šesté místo. Neztratili jsme se ani v soutěži jednotlivců, kdy se Thea Trnková umístila na třetím místě.

Družstvo startovalo ve složení:

Thea Trnková - 3. místo mezi jednotlivci ve své kategorii

Gréta Zemanová - 14. místo

Kristýna Schmidtová - 6. místo

Lucie Brdíčková - 25. místo

Ondřej Klíč - 5. místo

Radovan Šimon - 12. místo

Jakub Vlček - 8. místo

Štěpán Škrabal - 7. místo

Žákům patří poděkování za předvedené výkony a celoprázdninovou přípravu. V neposlední řadě stejná pochvala patří i Kristýně Klíčové a Dominiku Vavřínovi za absolvování prázdninových tréninků.

Každý z účastníků, který dosáhl svými výkony na Odznak všestrannosti určité úrovně, si odnesl z atletického stadionu VUT odznak ze speciální edice k letošnímu republikovému finále s vyobrazením bronzové lyžařky z Vancouveru 2010 Šárky Strachové.

Kromě sportování si děti mohly užít zábavu i v BeActive vesničce.

Tradičně proběhla i exhibice olympioniků za účasti tenistky Lucie Šafářové, lukostřelkyně Marie Horáčkové nebo dráhového cyklisty Tomáše Bábka.

Roman Cápal, Vladimíra Schmidtová

Proč navštěvovat naši školní družinu.

 

Vážení rodiče a milí žáci, nabízíme vám motivační důvody, proč navštěvovat právě naši ŠD

 • Jsme školní družina, která využívá velké, moderní prostory.
 • Máme k dispozici 6 oddělení, která jsou pod vedením kvalifikovaných vychovatelek.
 • Kapacita ŠD je až 170 dětí a je určena pro děti prvních až pátých tříd.
 • Pravidelný provoz ŠD je od 6:00 – 9:00 hod., od 11:45 – 16:30 hod.
 • Děti se mohou účastnit rekreačních střed, které jsou v duchu jedné celistvé party.
 • Rekreační středy se nově povedou pod tématem celoročni hru s názvem ,,Život na planetě Zemi“.
 • Nedílnou součástí ŠD bude taneční klub, kde se děti pod odborným dohledem budou věnovat různým moderním  tanečním stylům ( hip-hop, street dance, disco show dance…)
 • Další kroužek při ŠD bude Vařečka, kde se děti budou učit základy vaření, příprava pokrmů jako jsou hamburgery, palačinky, nepečený dort, atd….
 • Máme k dispozici školní bazén, tělocvičnu a veřejné sportoviště, které je hned za budovou školy.
 • Pravidelně pořizujeme hry, hračky a jiné potřeby pro jednotlivá oddělení.
 • Jsme otevření rodičům, preferujeme osobní jednání, podílíme se na organizaci velikonočního a vánočního jarmarku, pořádáme besedy s kvalifikovanými odborníky z různých profesí.
 • Ve školním roce 2021/2022 děti zažijí aktivity, jako je celodenní výlet do ZOO, návštěva aquaparku, městských lázní v Boskovicích, hledání pokladu na zřícenině, zimní bruslení na stadionu a mnoho dalších pravidelných a oblíbených akcí, jako je drakiáda, čarodějnický rej, vodní hrátky, opékání párků v přírodě, karnevaly, dětská Superstar, jarmarky a nebude chybět ani vánoční besídka i pravidelná návštěva kina.
 • NOVĚ děti v rámci ŠD mohou navštěvovat keramickou dílnu!!!!
 • Naše škola je vnímána jako velmi úspěšná a stejně tak i školní družina, která je její nedílnou součástí.

Všichni společně chceme pro děti to nejlepší. Školní družina nejen předává vědomosti, ale podílí se i na zájmových činnostech, rozvoji dovednostech a nedílnou součástí je i psychická podpora a projev vzájemného přátelství. Doufáme a pevně věříme, že  epidemiologická situace nám všem vyjde vstříc a aktivity pro děti se budou moci realizovat.

Těšíme se na Vás……tým vychovatelek

30. 8. 2021

Výstava.

Naše žákyně deváté třídy vystavují své skvělé výtvarné práce i v knihovně. Všichni jste srdečně zváni na prohlídku.

Mgr. Monika Šmeráková

24. 8. 2021

TechnoChallenge aneb Tvoříme doma.

Dan Morávek, žák 8. A, úspěšně zdolal tradiční technickou výzvu Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. TechnoChallenge cílí na podporu a rozvoj tvůrčího technického myšlení a technických dovedností žáků. V kategorii starší tvůrce s tématem „dopravní prostředek“ svým modelem dřevěného auta překonal konkurenty z 8. a 9. tříd a umístil se tak na prvním místě. „Práce na modelu trvala 3 měsíce, nejtěžší pro mě byla výroba interiéru, protože jsem chtěl zachytit skutečné detaily. Se dřevem pracuji rád, ve svém volném čase zkouším vyrábět různé věci. Z výhry v soutěži jsem nadšený,“ říká Dan, který se těší na slavnostní předávání cen, jež proběhne v září.

 

 

Tereza Klímová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 8. 2021

Trocha vzpomínek před začátkem nového školního roku.

Na konci června jsme se i spolu s 5. D vydali na vycházku do Pekla. Lipovou alejí nás doprovázel pan Jiří Křetínský s kolegou Bc. Miroslavem Flášarem z odboru životního prostředí. Díky nim jsme se dozvěděli přibližné stáří tě lip, ukázali nám, jak se o stromy pečuje, upozornili nás na právě vznikající mraveniště, kde jsme mohli vidět, odkud si mravenci nosí „stavební“ materiál.
V Pekle už na nás čekal pan Blaha se synem. Mohli jsme si tady pohrát, opéct buřty, proběhla soutěž o nejkrásnějšího čerta. Jelikož jsme se letos učili i o naší republice, o nejvyšší hoře – Sněžce, jsme rádi, že nám o ní mohli vyprávět jedni z nejpovolanějších v našem městě. Žáci si zopakovali své znalosti a zjistili, jaká nebezpečí v horách hrozí.
Prvňáčci navštívili i restauraci Excalibur, kde si děti připravily zmrzlinový pohár podle jejich chutí, zařádily si na hřišťátku a žízeň zahnaly bezinkovou šťávou.
Děkuji všem, kteří se našim dětem věnovali.

Třídní učitelka 1. B, ZŠ Palackého

 

Žáci 5. D se společně rozloučili s prvním stupněm dobrým skutkem. V rámci akce pro hnutí Mary´smeal – BATŮŽKOVÝ PROJEKT naplnili 6 aktovek pro děti z Afriky. Do starých školních batůžků přinesli všechny potřebné věci: sešity, plně vybavená pouzdra, pravítka, oblečení, zubní pasty s kartáčky, mýdla, ručníky, polévkové lžíce a míčky. Nejen oni byli pyšní, že díky nim v září bude moct 6 dětí radostně nastoupit do školy s potřebnými pomůckami, ale i já jsem hrdá na to, jaká výborná parta se mi ve třídě sešla. Děkuji vám všem.

Třídní učitelka 5. D, ZŠ Palackého.