logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová

Úvodní stránka školy

O nás:  

Spolupracujeme:

Odznak všestrannosti olympijských vítězů.

Republikové finále 2016 PRAHA, Brno článek

Republikové finále 2015 PRAHA, Juliska článek

Republikové finále 2014 PRAHA, Juliska článek

Republikové finále 2013 PRAHA, Strahov článek

Republikové finále 2012 PRAHA, Strahov článek

Republikové finále 2011 PRAHA, Strahov článek

 

Republikové finále 2012 - Třebíč.

3. místo - 100 000 pro školu

článek

 

Republikové finále 2011 - Dříteň.

1. místo - 600 000 pro školu článek

Hymna školy:

 

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

 

Pardubický kraj

Školský portál Pardubického kraje

Odkazy:

Město Moravská Třebová

MŠMT

OVOV

Česká škola

DDM Moravská Třebová

Hlavní aktuality.

20. 11. 2016  

Školní družina - říjen.

V měsíci říjnu jsme navštívili místní kino. Zhlédli jsme film Heidi, děvčátko z hor.

Zúčastnili jsme se společné drakiády a vyrazili na sběr kaštanů.

V ŠD jsme se věnovali tvorbě z přírodního materiálu.

Také jsme se zapojili do tematického Hallowenského dne. Hráli jsme různé hry, mezi nimi byl např. kvíz o Harrym Potterovi.

V ŠD u p. Sychrové proběhla beseda O Morčatech.

Za kolektiv p. vychovatelek Jana Péčová

Halloween na ZŠ Palackého.

„Teda to byl den! Teď jsem se ale trochu bál.“ „ Já neměl vůbec strach. No, možná malý.“ Takhle podobně popisovaly některé děti zážitky z Halloweenu, který se u nás konal v úterý 25. 10. 2016. Dopolední vyučování bylo trochu jiné. Děti měly krásné strašidelné kostýmy a v lavicích je čekalo strašidelné počítání, vyrábění. Také se byly podívat v tělocvičně, kde se podívaly i na masky z jiných ročníků.

V podvečer se učitelé, rodiče i děti sešli s lampiony a vydali se na tradiční lampionový průvod, jehož trasa vedla přes ulici Jiráskovou, Svitavskou a zpět ke škole. Po průvodu se žáci 1.stupně odebrali do svých tříd a čekali, než je spojka z našeho strašidelského sboru vyzve, aby prošli stezku odvahy, kterou pro ně připravili žáci 2. stupně. Děti chodily po skupinkách a musíme říci, že se moc nebály. To nás strašidla hodně mrzelo J.

Stanoviště s úkoly se líbila. Největší úspěch zaznamenala „Pevnost Boyard“. Zde děti měly sluchátko a telefonováním odpovídaly na jednoduché hádanky. Zajímavá byla i návštěva kuchyňky, kde se ochutnávaly lidské prsty. Jako žáci 2. stupně myslíme, že se nám to letos obzvláště povedlo. Doufáme, že se všem strašidelná stezka odvahy líbila a těšíme se na další.

Lukáš Brdíčko, Gabriela Krejčí

NOVÉ OLŠE NA KNÍŽECÍ LOUCE.

Naše třída 5. B se ve středu 2. 11. vydala na Knížecí louku, aby v rámci projektu ,,VYSAĎ STROM PRO MÍR! MÍR JE ZELENÝ,“osázela okolí rybníčku v klidové zóně šesti olšemi.

Přestože ráno bylo velice sychravé a deštivé, popadli jsme rýče a dali jsme se do práce pod laskavým vedením pana Ing. Kamila Sopouška. Rozdělili jsme se do skupinek a společnými silami jsme své stromy zasadili a zalili.

Nyní máme radost, že jsme se podíleli na zkrášlení této naší oblíbené rekreační plochy, a těšíme se na jaro, až si každý poslechne cvrlikání ptáčků na našich olších.

Žáci a žákyně 5. B, J. Dudková a P. Skřipská, ZŠ Palackého.

Příběhy bezpráví.

Stejně jako v loňském roce se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví přibližující žákům a studentům moderní československé dějiny prostřednictvím dokumentárních i hraných filmů se zaměřením na setkání se s pamětníky totalitního bezpráví. Letošní rok jako hlavní téma listopadových akcí byly zvoleny osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy a na ty, kteří byli v rámci Československa nedobrovolně přesídleni. K vybranému tématu byly školám nabídnuty snímky o emigraci, poválečném odsunu Němců, o provokacích Státní bezpečnosti vůči těm, kteří chtěli odejít do zahraničí, o budování hranice z ostnatých drátů kolem Československa a dokument o přesidlování a internaci řeholníků a řeholnic. Ve spolupráci s ředitelem muzea panem Robertem Jordánem jsme se zaměřili na poválečný odsun Němců. Beseda s ním konaná 7. listopadu doplněná o promítnutí dokumentárního filmu Zabíjení po česku byla pro žáky velmi přínosná a uvědomili si, že žít ve svobodné době zdaleka není samozřejmost. Ve škole též byla instalována výstava Z místa, kde žijeme. Tuto výstavu vytvářeli žáci z celé České republiky a zpracovali tak emotivní téma emigrace a bezpráví s ní spjaté.

František Zeman

HALÓ, KAMARÁDI!

„Haló, kamarádi! Jak se máte po roce?“ – ozvala se mi začátkem října paní učitelka spojené 3. a 5. třídy Speciální ZŠ Jitka Ottová.

Možná si někteří čtenáři Moravskotřebovského zpravodaje vzpomenou na loňský článek o navázání naší spolupráce. Tehdy jsme se navštívili a prvňáčci z Palackého poznali, jak se učí, zpívá, cvičí i relaxuje tam, kde děti potřebují zvláštní péči. Během roku jsme si vyměnili pár pozdravů a několikrát zavzpomínali na hry a písničky, které jsme se spolu naučili.

A co bylo letos?

My jsme se chtěli předvést, jak po roce čteme a počítáme, tak jsme se napřed trochu tísnili v naší třídě. Do velké tělocvičny jsme se pak ale vešli bez problémů a nové hry i skákání do peřin nás všechny bavilo. O týden později na „specce“ taky nezklamali. Společné hraní a zpívání se nám líbilo a Svěrákův muzikál o Červené Karkulce jsme sledovali doslova bez dechu.

Prostě bylo nám spolu fajn a rozdíl „naše děti“ nebo „vaše děti“ nikdo nevnímal.

Lenka Čápová

31. 10. 2016  

Školní družina - září.

V měsíci září jsme se seznámili s řádem a chodem ŠD. Prožili jsme několik krásných akcí. Využili jsme pěkného počasí a rekreační středy jsme trávili v lesích a na loukách, aktivními i vědomostními hrami. Proběhla také již tradiční SEZNAMKA, kde se družstva tvořená ze všech oddělení snažila překonat úkoly, které jsme si pro ně připravili. Např. skákání v pytli, přetahování lanem apod.

Zúčastnili jsme se i přespolního běhu na KŘÍŽOVÉM VRCHU. Někteří z nás využili příležitosti a navštívili dětské hřiště u zámku.

V ŠD jsme malovali výkresy s podzimní tématikou.

Za kolektiv p. vychovatelek Jana Péčová.

24. 10. 2016  

Spolupráce 2. ZŠ se studentkami UP v Olomouci.

Několik tříd naší školy navštívily v úterý 3. října dvě studentky zubního lékařství Palackého univerzity v Olomouci. V rámci prvouky a přírodovědy uskutečnily přednášku a provedly s dětmi praktický nácvik dentální hygieny. Jejich vystupování bylo velmi příjemné, dovedly děti zaujmout a individuálně jim poradit. Pro žáky to byl nový zážitek, který určitě alespoň u části z nich přispěje k ještě lepší péči o chrup.

Studentkám děkujeme za čas věnovaný dětem a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu.

Alena Přidalová

Škola v lese.

„Nejlepší byla hra na káně! Ale víc super bylo, jak jsme dělali stromečky! Já jsem poznal divočáka! A já muflona! Ale já jsem se bála, že v pytlíku bude pavouk!“

Takto a podobně se překřikovaly děti při hodnocení projektového dne Škola v lese. Ten pro nás připravili zaměstnanci Lesů České republiky.

12. října ráno jsme přijeli k boršovské hájence a odtud pokračovali hlouběji do lesa. Tam si nás lesní pedagogové rozdělili do skupin, ve kterých jsme strávili celé dopoledne. K výuce patřily pohybové hry, poznávání zvířat a stromů, předvádění pantomimy „Jak roste les“, ohmatávání záhadných předmětů v pytlících nebo třeba hledání kolíčků na prádlo zavěšených v hustém porostu. Když jsme splnili všechny úkoly lesní výuky, čekal nás plápolající ohýnek a stanoviště pro střelbu ze vzduchovky a z luku. To byla třešnička na dortu našeho poznání, že škola může být i mimo lavice a takhle prima.

Třídní učitelky 2. A a 2. C ZŠ Palackého

Naše zájmy.

Slunného podzimního dne 15. 9. jsme se vypravili zjistit, co se děje na moravskotřebovském zámku (tedy kromě prohlídek). Zjistili jsme, že pro nás - děti nabízí prostory zámku, ve kterých je umístěna ZUŠ Moravské Třebové, zájmové kroužky. Navštívili jsme hudební sál, kde jsme měli možnost si zazpívat, zahrát na hudební nástroje i zatančit. Taneční kreace jsme mohli předvést také v tanečním sálku plném zrcadel. Netečnými nás nezanechal ani výtvarný kroužek. Nejvíce jsme se vyřádili (jako herci v divadle) v prostorách dramatického kroužku. Zkoušeli jsme si různé role a kostýmy. Spousta z nás se těší, jak bude kroužky během školního roku navštěvovat.

Druháčci ZŠ Palackého

18. 10. 2016  

Lampionový průvod.

13. 10. 2016  

Školní kolo dopravní soutěže.

Dne 6. 10. 2016 proběhlo školní kolo dopravní soutěže. Za celkem příznivého počasí a zavelké pomoci žáků z 9. C a některých z 9. A si 34 žáků z naší školy vyzkoušelo jízdu zručnosti a své znalosti z dopravní výchovy.

Jak už bývá zvykem, větším problémem než je zručnost na kole, jsou testy, které opět zamíchaly pořadím.

Umístění je následující:

Mladší žákyně:

1. místo – Ševčíková Alena 5. A

2. místo – Hrubá Tereza 5. B

3. místo – Chaloupková Michaela 5. B

Mladší žáci:

1. místo - Maurer Lukáš 4. B

2. místo – Ladra Tadeáš 4. B

3. místo – Fryč Šimon 5. B

Starší žákyně:

1. místo – Jeriová Barbora 6. B

2. místo – Šmídová Kristýna 6. A

Z druhého stupně se přihlásila pouze 2 děvčata. L

Starší žáci:

1. místo - Krajči Matěj 7. C

2. místo - Záleský Lukáš 7. B

3. místo - Wölfel Ondřej 7. B

 

Do oblastního kola však postupují vždy první dva z dané skupiny a kategorie.

Děkujeme za pomoc všem žákům z 9. ročníků.

9. 10. 201666  

Poděkování.

Děkujeme rodičům žáka Tadeáše Zatloukala za zhotovení věšáků na ručníky do třídy 5.C

Dana Podešvová

Nízkoprahový klub Díra.

Žáci 9. B využili ve středu 5. října dne otevřených dveří Nízkoprahového klubu Díra umístěného za služebnou Městské policie a krátce jej navštívili. Příchozí byli seznámeni s provozem klubu, jeho principy a sami si vyzkoušeli některé aktivity klientů. Škoda, že o tak přívětivém středisku pro mládež, chybí v Moravské Třebové větší povědomí. Nabízí totiž smysluplně strávený volný čas pod dohledem příjemných sociálních pracovníků. Z vedoucího Jirky a jeho kolegyně Aničky přímo sálá nadšení pro jejich práci. Děti si mohou, místo vysedávání venku ve městě, zahrát v klubu společenské hry nebo fotbálek, výtvarně se realizovat, či jen tak si popovídat. Zřizovatelem a poskytovatelem zmíněných služeb je nezisková organizace Bonanza Vendolí.

František Zemann

22. 9. 2016  
Slavnostní přivítání prvňáčků na ZŠ Palackého.

1. září 2016 znamenalo nejen v naší škole první školní den v období 2016/2017.....

Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání prvňáčků proběhlo v jednotlivých třídách. V tento den bylo nádherné počasí, které neubíralo na vážnosti a radostných chvílích tohoto dne.

Všem našim prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili rádi a s chutí, aby s radostí objevovali nové a zajímavé věci, našli ve škole spoustu dobrých kamarádů a kamarádek a spolu s nimi a se svými učiteli ve škole prožívali mnoho hezkých chvil.l.

Rodičům a všem, kteří budou prvňáčkům v jejich prvním školním roce pomáhat, přejeme hodně trpělivosti, síly a odvahy doprovázet své děti během prvního školního roku. Buďte jim velkou oporou, neboť oporu rodičů budou někteří žáčci opravdu potřebovat a v neposlední řadě také přejeme mnoho radosti ze společné školní práce a nových zážitků.

„Sešity do škol“ na ZŠ Palackého.

V tomto školním roce ZŠ Palackého využila akce státního podniku Lesy České republiky. Projekt zpříjemnil začátek školního roku žákům 4. – 5. tříd. Právě sešity spojují podnik Lesy české republiky a školy. V rámci projektu „SEŠITY DO ŠKOL“ se děti seznamují s tím, co se děje v lese a s využitím dřeva jako obnovitelného zdroje. Každý typ sešitů přináší dětem ponaučení ve formě básničky, písničky, kvízu, tajenky nebo omalovánky. Dětem se sešity moc líbily a měly z nich velkou radost.

Andrea Draesslerová

15. 9. 201616  

Malá kopaná.

Obvodní kolo kategorie IV.

1. místo

ZŠ Palackého - ZŠ Kostelní nám. 2:0

ZŠ Palackého - ZŠ Třebařov 3:1

ZŠ Palackého - GY Mor. Třebová 2:0

sestava: Žouželka - Šmerda J., Vrobel, Hofman, Šmerda M., Škrabal, Vrána, Cerman, Šíp, Cápal, Janda, Spíchal

13. 9. 201616  

Republikové finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů.

Hana Hájková (1. v kategorii), Kristýna Škrabalová (5.), Eliška Cedzová (2.), Lucie Dolečková (3.), Martin Šmerda (7.), Jan Žouželka (4.), Martin Vrána (55.), Lukáš Soukal (85.), Radek Cápal (46.), Jan Šmerda (13.), Natálie Kasalová (4.), Bruno Zeman (10.), Monika Cápalová (15.).

 

Družstvo naší školy obhájilo postavení z minulého ročníku a stalo se vícemistrem v republikovém finále Odznaku Všestrannosti 2016.

Na stupních vítězů se setkáváme se žáky sportovních základních škol - Oskol Kroměříž a Englišova Opava a to i přes to, že polovina týmu dokončuje závod se sebezapřením díky zdravotním potížím (Hanka, Kristýna, Lucka, Lukáš)

 

Sedmý ročník Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, který založili olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrlele, a který je součástí Sazka Olympijského víceboje, vyvrcholil tentokrát v Brně na stadionech VUT. Evropský týden sportu odstartovalo téměř 700 dětí z Česka, Německa, Polska i Maďarska.

Republikové finále zahájila světová rekordmanka na osmistovce Jarmila Kratochvílová. Děti během jejich zápolení provázeli úspěšní sportovci všech generací – od současných olympioniků přes olympijského šampiona Jiřího Dalera z Tokia 1964 až po Věru Růžičkovou, olympijskou vítězku v gymnastice z Londýna 1948.

V páteční exhibici závodili například ambasadoři Sazka Olympijského víceboje Kateřina Kudějová, Denisa Rosolová, Natálie Dianová a Jan Kuf, atletičtí medailisté Michaela Hrubá, Radek Juška, Lukáš Melich i Roman Novotný či bývalí úspěšní sportovci Šárka Kašpárková, Štěpán Janáček, Adriana Gerši, Pavel Buráň a také fotbalista Petr Švancara.

Po vzoru olympijských parků byla jako doprovodný program připravena BeActive vesnička. Děti si mohly vyzkoušet lezeckou stěnu, lukostřelbu, korfbal, simulátor surfování, další sportovní aktivity nebo se nechat vyfotit ve fotokoutku.

A medailové výsledky našich žáků:

Družstvo 2. místo ve složení:

Hana Hájková, Kristýna Škrabalová, Eliška Cedzová, Lucie Dolečková, Martin Šmerda, Jan Žouželka, Martin Vrána, Lukáš Soukal.

Jednotlivci:

1. místo: Hana Hájková (ročník 2002)

2. místo: Eliška Cedzová (ročník 2003)

3. místo: Lucie Dolečková (ročník 2005)

Výběr z našich výkonů Republikového finále OVOV 2016

Natálie Kasalová - 4. místo (ročník 2006)

Jan Žouželka - 4. místo (ročník 2003)

Kristýna Škrabalová - 5. místo (ročník 2002)

Martin Šmerda - 7. místo (ročník 2002)

Bruno Zeman - 10. místo (ročník 2006)

Absolutní umístnění ze všech závodníků v ČR.

Jan Žouželka - 2. místo (ročník 2003) - švihadlo - 364 přeskoků (za 2 minuty)

Radek Cápal - 2. místo (ročník 2003) - leh, sed - 124 leh - sedů (za 2 minuty)

Eliška Cedzová - 2. místo (ročník 2003) - trojskok - 7,63

Kristýna Škrabalová - 3. místo (ročník 2002) - 1000m - 3:23

Hana Hájková - 4. místo (ročník 2002) - hod míčkem - 51 m

 

V neposlední řadě musíme vyzdvihnout přístup a vzornou reprezentaci naší školy, města Moravská Třebová všemi žáky, jak na sportovišti, tak i mimo něj.

31. 8. 2016  

Třídní schůzka.

Třídní schůzka rodičů prvňáčků se bude konat 1. 9. 2016 v 16 hod.

26. 8. 2016  

Seznamy žáků.

1. A

1. B

1. C

1. D

6. ročníky

23. 8. 2016  

Pro rodiče prvňáčků.

Informace pro rodiče žáků 1. tříd o organizaci začátku školního roku 2016/2017.

Co nachystat prvňáčkovi do školy?