logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová

Úvodní stránka školy

 

O nás:  

Spolupracujeme:

Odznak všestrannosti olympijských vítězů.

Republikové finále 2017 BRNO článek

Republikové finále 2016 BRNO článek

Republikové finále 2015 PRAHA, Juliska článek

Republikové finále 2014 PRAHA, Juliska článek

Republikové finále 2013 PRAHA, Strahov článek

Republikové finále 2012 PRAHA, Strahov článek

Republikové finále 2011 PRAHA, Strahov článek

 

Republikové finále 2012 - Třebíč.

3. místo - 100 000 pro školu

článek

 

Republikové finále 2011 - Dříteň.

1. místo - 600 000 pro školu článek

Hymna školy:

 

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

 

Pardubický kraj

Školský portál Pardubického kraje

Odkazy:

Město Moravská Třebová

MŠMT

Odznak všestrannosti

Česká škola

DDM Moravská Třebová

Hlavní aktuality.

Exkurze - ATEK

Žáci devátých tříd navštívili v posledním listopadovém týdnu roku 2018 provozní zázemí firmy ATEK zabývající se vývojem a výrobou plastových a pryžových dílů. Po přivítání paní Látalovou a seznámení se základními informacemi o firmě si žáci prohlédli lisovnu, nástrojárnu, moderní logistické centrum a chráněnou dílnu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a přínosných poznatků užitečných pro budoucí volbu povolání. Velké poděkování patří všem zaměstnancům firmy ATEK, kteří se nám poutavým způsobem věnovali.

 

Pro více fotek klikněte zde.

 

 

 

 

 

 

                                                                      František Zeman  

Soutěž PC_ák a S-robot

Ve středu 28. 11. 2018 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Pc_ák a S-robot, kterou pořádá SPŠE a VOŠ Pardubice. Celkem se letos zapojilo 165 žáků, z naší školy pak 12.

Soutěže Pc_ák, kde jsme tvořili prezentace ve dvou kategoriích, se zúčastnili: Marek Sotolář, Tomáš Komárek, Tomáš Horáček, Vítek Novotný, Vojtěch šedý, Nikola Rybičková, Viktorie Prokopová a Eliška Komárková. Největšího úspěchu dosáhl Marek Sotolář, který obsadil první místo v kategorii 9. tříd. Dařilo se nám i ve vědomostním testu, který byl povinnou součástí soutěže. V tomto testu skončil na skvělém pátém místě Tomáš Horáček, kterého od vítězných pozic dělilo pouze pár vteřinek.

V soutěži S-robot, kde bylo letos za úkol sestavit nejrychlejší vozítko, nás zastupovaly dva týmy a to Ondřej Wölfel s Ondřejem Navrátilem a Jan Kolísek s Ondřejem Kolískem. První ze jmenovaných dvojic se umístila na krásném šestém místě a to i díky vzájemné spolupráci při půjčování součástek s druhým týmem.

 

                                                                                                                                             Petr Felner

 

Návštěva z VDA

Ve čtvrtek 29. listopadu do naší školy zavítali učitelé a studenti Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová (VDA). Žákům 8. tříd přiblížili možnosti studia na jejich škole. Naši žáci měli možnost si zkusit pospojovat elektrický obvod, vyzkoušet si zručnost při vrtání, skládání okenních rámů a další manuální činnosti. Zaujaly je také hlavolamy, které žáci úspěšně řešili. Nejlepší z nich si odnesli domů i věcné ceny. Děkujeme zástupcům VDA za návštěvu.

 

 

                                                                        František Zeman

Spolupráce naší školy s ÚSTR

Naše škola byla vybrána pro spolupráci k ověřování učebních materiálů vytvořených didaktiky Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Žáci třídy IX. A absolvovali koncem listopadu ve třech hodinách dějepisu výukovou lekci Pluralita postojů vůči režimu v 50. letech 20. století. Díky ní se seznámili se základní charakteristikou komunistického režimu v jeho zakladatelské fázi. V první části lekce byl kladen důraz na ilustraci dobové režimní propagandy a jejího účinku na určitou část populace - mládež, dělnictvo. Druhá část lekce se zaměřila na ilustraci represivního rozměru tehdejšího státu, který vedl k nedůvěře, či přímo k nenávisti komunistického režimu. Analýzou a interpretací audiovizuálních pramenů si vytvořili vlastní názor na postoje obyvatelstva vůči režimu. Následné připomínky žáků, vyučujícího a osobní pozorování hodiny didaktika ÚSTR Mgr. Petra Sedláka, Ph.D. povedou k vylepšení výukových materiálů.

                                                                                                                                 František Zeman

Vánoce jsou za dveřmi

Naši první letošní výstavu Podzimní doteky v Cukrárně Pod Věží vystřídá výstava další. Tentokrát to bude výstava u žáků doma. V rámci předmětu výtvarné výchovy již začínáme vyrábět, tvořit, modelovat, malovat, kreslit.....věci s vánoční a zimní tématikou a moc nás to baví.

 

 

Pro více fotek klikněte zde.

 

 

 

 

 

 

                                              Žáci 5.A s vyučující VV P. Marossyovou

Filmový festival v Nízkoprahovém klubu Díra

Dne 20.11. jsme s 5.A navštívili malý Filmový festival v Nízkoprahovém klubu Díra v Moravské Třebové. Jirka s Vendulou nám objasnili, kde se nacházíme a jaký význam klub má, pro koho je určen. Bylo to příjemné setkání s promítáním a všem žákům, vyučujícímu i samotným pracovníkům klubu se odpoledne líbilo.

 

Pro více fotek klikněte zde.

 

 

 

 

 

                                                 Petra Marossyová,učitelka VV,žáci 5.A.

Šprechtíme. Den s němčinou

 

V úterý 20. listopadu jsme se společně se Základní školou Městečko Trnávka vydali do Olomouce prožít Den s němčinou. Akce se konala v interaktivním muzeu Pevnost poznání. Dopoledne žáky čekala zábavná hra Autobahnspiel. Pětičlené týmy virtuálně cestovaly do 16 známých německých měst, kde je čekaly rozmanité úkoly. Soutěžilo 30 týmů. Naše škola do hry zapojila 4 týmy a jeden tým získal krásné druhé místo. Gratulujeme!!! V polední přestávce si žáci mohli prohlédnout expozici muzea, která zahrnuje exponáty z oblasti historie Olomouce, fyziky, chemie a přírodovědy. Odpoledne jsme zažili němčinu v tanečním rytmu - koncert německého zpěváka, textaře a písničkáře Uwe Kaa ve stylu reggae a hip hopu.

Část naší výpravy – žáci 3.B měli jiný program. Hráli s velkým úspěchem divadelní představení pro žáky základní školy s rozšířenou výukou jazyků v Olomouci a dále vystoupili na semináři pro učitele Nj, který pořádal Goethe institut. Ten byl organizátorem celého „Dne s němčinou“, jehož se zúčastnili žáci druhého stupně naší školy.

 

Mgr. Jana Knödlová, Mgr. Jaroslav Jarůšek

Pro více fotek klikněte zde.

Návštěva z Banské Štiavnice

Naše škola se zapojila do projektu Poznejme se ještě lépe v rámci programu Erasmus+. Tento projekt je realizován společně s naší družební školou Jozefa Horáka z Banské Štiavnice a je financován z prostředků Evropské unie. V týdnu od 22.10. do 26.10. 2018 se uskutečnil první výměnný pobyt žáků zaměřený na sportovní aktivity, výměnu vzájemných zkušeností, výměnu metod a postupů ve florbale a atletice a soutěžení v uvedených sportech. Žáci a učitelé ze ZŠ J. Horáka z Banské Štiavnice zavítali do Moravské Třebové, aby strávili společně s našimi žáky týden plný sportu a poznávání našeho města a jeho okolí. V dopoledních hodinách jsme se dva dny věnovali atletice – zazávodili jsme si v běhu na 60 m, štafetách, skoku do dálky a hodu kriketovým míčkem a vyzkoušeli jsme si různé metody pro nácvik a zdokonalení těchto atletických disciplín. V dalších dnech přišel na řadu florbal. Nejdříve jsme prošli metodickou řadu nácviku základních herních činností jednotlivce a herních kombinací, potom jsme změřili svoje síly ve vzájemném utkání. V odpoledních hodinách jsme pro naše slovenské přátele připravili prohlídku Moravské Třebové, výlet na pohádkový hrad Bouzov, prohlídku Punkevních jeskyní. Skupina slovenských žáků vystoupila na naší školní akademii věnované 100. výročí republiky a přiblížila nám slovenskou kulturu. Celý pobyt jsme zakončili společným večer. Nadále budeme pracovat podle metodických materiálů, které si vyměnili vyučující tělesné výchovy, zlepšovat se a těšit se na vzájemné setkání a sportovní zápolení, které se uskuteční v červnu v Banské Štiavnici.

 

                                                                         V. Schmidtová

Přehlídka středních škol

V úterý 6. listopadu se konala v budově naší školy Přehlídka středních škol. Žáci z osmých a devátých tříd spolu se svými rodiči využili možnosti získat podrobnější informace o studijních oborech, které prezentovalo celkem 11 středních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jejich zástupci byli spokojeni s účastí a provedenou formou.

 

                                                   

 

 

                                                  František Zeman

6. 11. 2018  

Říjen 2018 ve školní družině

            

 

Děti se zúčastnily tradiční drakiády, na které jim počasí rozhodně přálo. Byly v kině, měly projektový den na Knížecí louce ve znamení ,,sázení stromů“ s panem Ing. Kamilem Sopouškem a s tím spojené další aktivity v přírodě pod vedením vychovatelky Evy Kobylkové. Samozřejmostí byly pravidelné aktivity v jednotlivých odděleních, procházky a dovádění na hřišti. Školní družina slavila společně 100. výročí založení Československé republiky. V rámci oslav si děti připomínaly významné osobnosti, přelomové události a momenty historie. Tvořila se společná koláž mapy s nejkrásnějšími místy země, děti malovaly vlajky. Všichni jsme hrdi na naši minulost, žijeme přítomností a chceme i skvělou budoucnost!

6. 11. 2018  

Návštěva ekocentra Paleta

        

Třídy 2. C a 3. A navštívily v nově zrekonstruovaném statku v malé obci Oucmanice pobytové ekocentrum Paleta, které zaměřilo své programy na přírodu, životní prostředí, environmentální výchovu a další vzdělávání. Děti se tu během dvoudenní návštěvy naučily mlít obilí, ze kterého pekly ve venkovní peci rohlíky. Poté zkusily na trenažerech dojit mléko a utlouci si máslo, které pak posvačily s čerstvými rohlíčky. Zkoušely si vyřezat ze dřeva lžičky. Poznaly procesy v rozkladu přírodních materiálů a hledaly odpovědné živočichy v kompostu. Učily se důsledně třídit příslušný odpad. Dětem se velmi líbily venkovní hry, které se kdysi hrávaly na vesnicích. Žáci poznali mrtvou a živou vodu, seznámili se s principem studny a vodovodu. Po večeři bádali nad bylinkami, ochutnávali jejich odvar a sami si uvařili bylinný čaj ze směsi, kterou si namíchali. Všem dětem se pobyt velmi líbil a již se těší, až budou moci v budoucnu navštívit tuto farmu i na více dní. 

 

Speciální pedagožka, třídní učitelky 2. C a 3. A ze ZŠ Palackého

 

Pro více fotek klikněte  sem.

 

6. 11. 2018  

Dopravní soutěž

Dne 2. 10. 2018 dopoledne proběhlo školní kolo dopravní soutěže. Žáci 9. B připravili překážky a svá stanoviště, 9. A připravila místa pro psaní testů. Po splnění písemné části soutěže se žáci odebrali k plnění jízdy zručnosti. Závodníci projížděli překážkami vcelku plynně, jen občas je některá potrápila. Slalom zvládli všichni ladně a s lehkostí, ale hrníček s vodou potrápil nejednoho z cyklistů. Nejtěžším úkolem byla, tradičně, osmička, kde se trestné body rozdávaly ve velkém. Díky tomu, že se školní kolo skládá ze dvou disciplín, měli však šanci na umístění i ti, kteří chybovali při praktické části na kole.

Absolutním vítězem se stal Tadeáš Ladra, který z obou disciplín získal 0 trestných bodů. Gratulujeme!

Děkujeme také všem 40 závodníkům, kteří se nebáli vyzkoušet své umění jízdy na kole a ověřit své teoretické znalosti z dopravní výchovy.

Výsledky:

ŽÁCI A ŽÁKYNĚ 1. STUPNĚ:

Žákyně:                                                                             Žáci: 

1. místo: Barbora Krajčiová 5. A                                           1. místo: Josef Holík 5. B 

2. místo: Eliška Višňová 4. A                                                2. místo: Lukáš Marek 5. A 

3. místo: Emma Bumbálková 4. A                                         3. místo: Sebastian Roche 5. A 

ŽÁCI A ŽÁKYNĚ 2. STUPNĚ:

Žákyně:                                                                              Žáci:

1. místo: Tereza Hrubá 7. B                                                  1. místo: Tadeáš Ladra 6. B

2. místo: Natálie Novotná 7. B                                              2. místo: Marek Šatník 7. A

              Alžběta Pokorná 6. C                                              3. místo: Matyáš Přichystal 7. B

3. místo: Kateřina Prucková 7. C   

 

Velké díky pomocníkům ze tříd 9. B a 9. A.

26. 10. 2018  

ANGLIÁDA 2018

Dne 17. října 2018 se 11 žáků devátých ročníků naší školy zúčastnilo soutěže o nejlepšího mladého angličtináře s názvem Angliáda 2018, kterou uspořádalo Gymnázium Jevíčko ve spolupráci s Bridge Publishing House a Oxford University Press Olomouc. Do soutěže se zapojilo 94 žáků devátých ročníků z celkem 16 základních škol regionu Malá Haná. Všichni účastníci absolvovali test anglického jazyka skládající se z poslechu a četby s porozuměním na úrovni A2 +.

 V kategorii škol se žáci naší školy umístili na krásném 2. místě. V kategorii jednotlivců dosáhli nejlepších výsledků Adam František Šnobl (5. místo), Tomáš Horáček (7. místo) a John Bui (7. místo).

 Všem soutěžícím gratulujeme k výborným jazykovým výkonům, děkujeme za účast v soutěži a reprezentaci naší školy.

                                                                                                                               Hana Vystavělová

Návštěva REHAU

Žáci IX. A a IX. B navštívili ve dnech 15. a 22. října 2018 provozní zázemí firmy REHAU zabývající se vývojem a výrobou plastových dílů. Po přivítání paní Štěpánkovou a seznámení se základními informacemi o firmě si žáci prohlédli lisovnu a montážní prostory. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a přínosných poznatků užitečných pro budoucí volbu povolání. Velké poděkování patří všem zaměstnancům firmy REHAU, kteří se nám poutavým způsobem věnovali.

 

                                           

                                         

                                            František Zeman

23. 10. 2018  

ZÁŘÍ 2018 ve školní družině

Naši noví prvňáčci byli v rámci první zářijové rekreační středy seznámeni prostřednictvím her s ostatními dětmi školní družiny. Tato akce proběhla v Lučních lázních za velmi příznivého počasí. Děti měly možnost během tohoto měsíce, se seznámit s okolím, ale i samotným prostorem celé školy. Velká účast dětí byla v Udánském lese, kde proběhl sběr přírodního materiálu. Následně ve svých odděleních byli tvořeni ,,Podzimníčci“ z vařeček. Děti z 3. oddělení se staly indiány v rámci celoročního projektu. Počasí nám zatím přeje a doufáme, že takové bude i v dalším měsíci.

 

 

Vychovatelka Petra Skřipská

10. 10. 2018  

Odznak všestrannosti - REPUBLIKOVÉ FINÁLE - BRNO.

Dvoudenní závody ve sportovní všestrannosti se konaly 6. a 7. září v Brně na atletickém stadionu pod Palackého vrchem. Do finále se zapojilo více než 600 žáků ze 187 škol po celé republice.

V konkurenci dalších 40 družstev se naši žáci neztratili a obsadili po deseti disciplínách celkové osmé místo.

Družstvo startovalo ve složení: Dolečková Lucie, Kolářová Tereza, Matoušková Jana, Gerišerová Anna, Dostál Jakub, Cedzo Milan, Šimon Matěj, Zeman Bruno.

V hodnocení jednotlivců se na předních příčkách umístnili (ročník/místo/jméno):

2003/5. místo/Bačáková Zuzana

2003/9. místo/Žouželka Jan

2005/5. místo/Dolečková Lucie

2006/4. místo/Zeman Bruno

Velkolepé slavnostní zahájení si nenechali ujít ani rodiče a spolužáci závodících žáků. Společně zaplnili celou tribunu. „Republikové finále je prestižní záležitostí. Děti, které na něj přijedou, jsou mezi těmi nejlepšími v celém projektu. Chceme, aby je sportování bavilo, postupně se v něm zlepšovaly a našly si díky němu i spoustu nových přátel,“ říká bývalá trojskokanka Šárka Kašpárková, jedna z organizátorek a bronzová medailistka z olympiády v Atlantě 1996. 

 19. 9. 2018  

Odznak všestrannosti - krajské kolo.

Za účasti 19 škol se 22. května uskutečnilo krajské finále OV, které skončilo velkým úspěchem našich žáků.

Osmička sportovců (Dolečková Lucie, Kolářová Tereza, Matoušková Jana, Gerišerová Anna, Dostál Jakub, Cedzo Milan, Peškar Ondřej, Zeman Bruno) soutěž jako tým vyhrála a postoupili z 1. místa. V září budou v Brně obhajovat loňské 2. místo v RF. Do republikového finále se probojovali také další jednotlivci z naší školy: Jan Žouželka, Zuzana Bačáková, Eliška Cedzová a Matěj Šimon.

Republikové finále proběhne 6. a 7. září v Brně.

24. 6. 2018  

Návštěva radnice.

Dne 22. 6. 2018 navštívily naše třídy 8. A a 8. B v rámci Občanské výchovy spolu s p. uč. PaedDr. Helenou Mazalovou zdejší obřadní síň na radnici. Přivítala nás paní matrikářka Ivana Radimecká a seznámila nás s úkoly matriky. Dále nám přiblížila průběh svatebního obřadu a odpověděla na naše zvídavé dotazy týkající se sňatků. Na závěr nám pan starosta JUDr. Miloš Izák ukázal svou krásnou pracovnu. Oběma touto cestou děkujeme za hezký zážitek na konci školního roku.

Žáci 8. A, B ZŠ Palackého

ZŠ Palackého a dopravní soutěž.

Dopravní soutěž mladých cyklistů je každoročně přichystána na měsíc květen. Nebylo tomu jinak ani letos. Oblastní kolo, kterého se zúčastnilo družstvo starších žáků (Jakub Kozlovský, Tereza Hrubá, Natálie Novotná a Marek Šatník) i mladších žáků (Tadeáš Ladra, Lukáš Maurer, Simona Kovářová a Barbora Krajčiová), se konalo dne 10.5.2018. Účastníci soutěže opět prokazovali svoje vědomosti i dovednosti při dopravních testech a jízdě městem, ukazovali svou šikovnost v jízdě zručnosti. Ve velké konkurenci si mladší žáci vybojovali krásné 2. místo a postup do okresního kola. Starší žáci musí ještě některé věci docvičit, abychom napravili letošní 5. místo. Velice pyšní také můžeme být na nejlepšího závodníka mladších žáků, kterým byl vyhlášen Tadeáš Ladra.

Ovšem tímto naše úspěchy neskončily. Mladší žáci, tentokrát ve složení Kozlovský Jakub, Ladra Tadeáš, Kovářová Simona, Krajčiová Barbora, zabodovali i v okrese 17. 5. 2018. Krásným třetím místem se odměnili za ranní vstávání a přípravu na zdravovědu i testy. Pro příští rok již víme, kde je třeba přidat, a tak se pokusíme vyšplhat na nejvyšší příčky.

Všem žákům děkujeme za snahu a spolupráci jak během tréninků, tak i na samotných závodech.

Lucie Krajčiová a Jana Knödlová

18. 6. 2018  

Poznávací zájezd do Anglie.

Ve dnech 28. 5. 2018 – 1. 6. 2018 se 44 žáků naší školy s pedagogickým dozorem vydalo na poznávací zájezd do Anglie. Cesta autobusem byla dlouhá a únavná. Vydali jsme se přes Německo a Belgii do Francie, kde jsme se v přístavu Calais nalodili na trajekt přes kanál La Manche do anglického přístavu Dover, který nás přivítal překrásnými křídovými útesy.

Putování po Anglii jsme zahájili ve studentském městě Oxford prohlídkou Christ Church – college of Oxford University and Cathedral. Poté jsme si prohlédli město a užili jsme si projížďku na lodičkách po řece Temži. Odpoledne nám však nepřálo počasí, a tak jsme navštívili obchodní centrum a hlavně všemi očekávaný obchod Primark.

Druhý den na nás čekalo magické místo Stonehenge, které se nachází na Salisburské pláni v Jižní Anglii. Nabití energií jsme se přesunuli do tematického a zábavního parku Legoland poblíž města Windsor.

Poslední den jsme strávili v Londýně. Výhled na toto krásné město jsme nejdříve obdivovali z London Eye – Londýnského oka. Viděli jsme budovy parlamentu - The Houses of Parliament, nejslavnější hodinovou věž - Big Ben, Westminsterské opatství, katedrálu svatého Pavla a další památky. Poté jsme se prošli po známých náměstích - Trafalgar Square, připomínající bitvu u Trafalgaru a vítězství britského námořnictva v napoleonských válkách, a Piccadilly Circus známé díky neonovým reklamám a svítícím tabulím. Rovněž jsme viděli Buckinghamský palác - Buckingham Palace, sídlo královny Alžběty II. Navštívili jsme největší obchodní dům s hračkami na světe Hamleys, projeli se typickým anglickým dvoupatrovým červeným autobusem Double-deckerem, poznali cestování v londýnském metru. Příjemně strávený den jsme ukončili plavbou po řece Temži. Z lodi jsme viděli další památky - most Tower Bridge, pevnost Tower of London a Globe Theatre .
Žáci poznali život v anglických rodinách, které se staly jejich domovem po dobu pobytu, a procvičili si konverzaci s rodilými mluvčími.

Unaveni, ale plni dojmů jsme se ve večerních hodinách vydali na zpáteční cestu. Všichni jsme si zájezd užili, navázali nová přátelství, načerpali nové poznatky a odnesli si spoustu nových zážitků.

Hana Vystavělová, Tereza Klímová

Student Cup SŽDC.

Ve čtvrtek 14. června se vypravilo sedmnáct žáků z osmých tříd ZŠ Palackého do České Třebové, kde se poprvé konal Student Cup Správy železnic dopravní cesty (SŽDC). Tato sportovně-vzdělávací akce má za úkol prezentovat profese SŽDC a hlavně motivovat žáky škol ke studiu technických oborů. Součástí byla také proto prohlídka pořádající školy - Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová (VDA). Přibližně 300 účastníků si zasoutěžilo v postřehových dovednostech, v silových disciplinách, v překážkové dráze a v mnoha znalostních testech. Naši žáci dosáhli velice pěkných výsledků. Radek Kuchta z 8. A porazil v rozhodujícím finále soupeřku v postřehové disciplíně nazvané Lovec světla a žák ze stejné třídy Aleš König zvítězil v překážkové dráze (Wipe out extreme run) v bezkonkurenčním čase. Všichni jsme si soutěživé dopoledne i prohlídku školy náramně užili a doufám, že žákům tato akce pomůže při výběru střední školy.

František Zeman

11. 6. 2018  

Návštěva z Vlaardingenu na ZŠ Palackého.

Začátkem května úspěšně proběhla dlouho plánovaná a připravovaná návštěva žáků a jejich učitelů naší partnerské školy Klimop z Vlaardingenu.

Nabitý program tří pobytových dnů měl mezi našimi hosty velmi kladný ohlas. Po jednodenní prohlídce Prahy následovala návštěva naší školy, kde se žáci i učitelé zúčastnili výuky hudební výchovy. Poté následovala společná prezentace obou zemí. Tradiční bylo i společné sportovní utkání našich i jejich žáků ve vybíjené. V našem městě hosté z Holandska navštívili radnici, zámek, setkali se s panem starostou a prohlédli si řadu zajímavostí v blízkém okolí.

Velmi pěkné setkání hostů s našimi žáky z 5. a 2. ročníku a jejich rodiči proběhlo v muzeu. Společné hudební a taneční vystoupení připravila paní učitelka A. Draesslerová. Jako hosté na závěr zazpívali členové svitavského pěveckého sboru Syxtet. Poslední den patřil návštěvě Jeseníků – Karlovy Studánky s výšlapem na Praděd. Rozloučení proběhlo v Lošticích, které jsou proslulé výrobou tradičních tvarůžků.

Velké poděkování patří střední integrované škole za vstřícnost při poskytnutí ubytování i stravování všech hostů a Kulturním službám za propůjčení prostoru na již zmíněné vystoupení.

Celá akce probíhá v rámci přátelských kontaktů obou škol už skoro deset let a nebyla by možná bez velké finanční podpory ze strany města a jeho vedení.

Děkujeme. Z této práce pro žáky obou partnerských měst máme dobrý pocit.

Jaroslav Jarůšek

10. 6. 2018  

Květen 2018 ve školní družině.

Zažívali jsme dny s letními teplotami, proto veškeré aktivity byly převážně v samotné přírodě. Měly jsme olympijské hry, kde bylo více vítězů než poražených. Jeli jsme na výlet směr zřícenina hradu Cimburk, kde byl objeven dětmi poklad. Navštívili jsme zdravotnickou záchrannou službu v Moravské Třebové, kde jsme měli výstižný výklad o sanitkách ze strany záchranářů. Skřítkové potřebovali nové domečky a tak jsme jim je pomohli postavit v Udánském lese. V rámci mezinárodního dne děti jsme šli na zmrzlinu do Laskavárny, která byla pro děti, jež se fotily v předešlém měsíci ,,v modrém“, zdarma. Pravidelně navštěvujeme Luční lázně u místního Muzea a hřiště u naší školy. Nezbytnou součástí jsou samotné individuální procházky, kde pozorujeme, jak všechno kvete, voní a roste.

Petra Skřipská

5. 6. 2018  

Šachy jedou!

Už loni jsme Vás informovali o naší šikovné spolužačce šachistce Leonce Bártové. Leonka si poradí ve hře, jak s dívkami, tak i s chlapci. Letošní sezóna byla pro Leu taktéž úspěšná, již potřetí v řadě obhájila titul krajské přebornice v kategorii dívek do 12 let. O titul bojovala v sérii čtyř turnajů a do konečného pořadí se počítaly tři nejlepší umístění. Celkové vítězství dosáhla suverénním výkonem. Ve společné kategorii s chlapci skončila na čtrnáctém místě a odehrála skvělé partie i proti nejlepším chlapeckým talentům kraje.

Stále fandící 3. B

Zase PRVOUKA... .

Ale páteční hodina měla positivní nádech těchto slov... ZASE PRVOUKA!!:-) V rámci učení se o živočiších jsme my třeťáci z "béčka" měli dovoleno přijít do školy se svými domácími mazlíčky. Učili se s námi celý den a v hodině jsme obeznámili naše kamarády s tím, jak se o naše domácí kamarády staráme, co potřebují, co žerou a proč je vlastně máme. Sešlo se u nás několik křečků, přítulných morčat, páreček rozdivočených osmáků, doplazili se i afričtí šneci a želvička. Bylo to hezké dopoledne a se zvířátky byla legrace.

13. 5. 2018  

Kvalifikace na REPUBLIKOVÉ FINÁLE - volejbal kategorie IV.

Šest statečných ( Karolína Škrabalová, Vendula Peškarová, Veronika Tylšarová, Natálie Jánská, Zuzana Bačáková, Tereza Kolářová) dokázalo opět přepsat historii školy a po kolektivním výkonu bojovalo až do posledního setu o REPUBLIKOVÉ FINÁLE.

ZŠ Palackého - Soukromé gymnázium AD FONTES Jihlava  2:1 (25:22, 24:26, 15:11)

ZŠ Palackého - ZŠ Znojmo, Přímětice  0:2 (15:25, 19:25)

Bohužel sportovní škola ze Znojma byla nad naše síly, ale holky dokázaly svoji kvalitu.