logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Vážení rodiče,
Od 30. 11. 2020 bude obnovena pravidelná prezenční výuka dle platného rozvrhu na celém I. stupni, dále prezenční výuka devátých ročníků a pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Tedy v týdnu od 30. 11. nastoupí třídy 6. ABC a 7. AB, v týdnu od 7. 12. třídy 7. C a 8. ABC
Z tohoto důvodu Vás chceme informovat o způsobu organizace:
1. Škola bude otevřena již od 7.35, abychom zajistili plynulý příchod žáků
2. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
3. Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve všech prostorách školy roušky.
4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
5. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – pravidelné mytí a dezinfekce rukou.
7. Škola zabezpečí krátké a intenzivní větrání tříd a společných prostor.
8. Škola organizuje provoz v šatnách a ve školní jídelně tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. Výdej do jídlonosičů je od 14.00 do 14.15. Zkontrolujte si přihlášky/odhlášky stravy.
9. V hodinách tělesné výchovy a plavání bude náhradní program (vycházky, …). Hodiny hudební výchovy budou bez zpěvu.
10. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, třídní učitel umístí žáka do samostatné místnosti a poté bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Další upřesňující informace budeme průběžně zveřejňovat.

S pozdravem

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupce ředitele
Mgr. Bc. František Zeman, zástupce ředitele

ZŠ Palackého 1351, Moravská Třebová

Úvodní stránka školy

 O nás:

 

Odkazy:

Odznak všestrannosti.

 

REPUBLIKOVÁ FINÁLE

2020 2019 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

 

REPUBLIKOVÁ FINÁLE

2012  2011

 

 

Hymna školy:

 

Školský portál Pardubického kraje

Moravská Třebová

DDM Moravská Třebová

MŠMT

Odznak všestrannosti

Česká škola

Hlavní aktuality.

1. 11. 2020  

ŘÍJEN 2020 v ŠD.

Distanční výuka je v plném proudu i pro děti ze školní družiny. Nicméně před uzavřením školy jsme měli možnost dělat aktivity, které nás bavily a které jsme si všichni užili. Projektový den vychovatelky Vlasty Vágnerové byl úspěšný co do počtu zúčastněných tak i aktivit, které si pro nás v boršovském lese připravili lesníci. Za to jim touto cestou děkujeme. Děti dostaly dárky, vyzkoušely si střelbu lukem, vzduchovkou, plnily úkoly a hlavně si to řádně užily. Také proběhla první Vařečka pod vedením vychovatelky Petry Skřipské. Dělaly se palačinky, které se opravdu povedly. Děti byly moc šikovné a těší se na další lekci. Projekt ,,případ detektiva Maxe“ paní vychovatelky Petry Skřipské se vyvíjí správným směrem. Návštěva ,,Pekla“ byla dobrodružná. Opékání párků a střelba na terč proběhla bez úhony. I přesto, že došlo v rámci přerušení školy k zastavení všech činností, vychovatelky pilně pracují na aktivitách, které chtějí s dětmi podniknout ihned po návratu do škol. Přejeme pevné zdraví a co nejrychlejší návrat do školních lavic……..

                                                                                                                             Za tým vychovatelek Petra Skřipská

 

21. 10. 2020  

ZŠ Palackého sází stromky.

Také letos pokračovali žáci ze ZŠ Palackého ve výsadbě stromků na Knížecí louce. Dne 9. 10. 2020 se třída V. C sešla s panem Sopouškem z Českého svazu ochránců přírody a pod jeho vedením zasadila sazenice listnatých stromů. Nově vysazené olše se napojily na řadu loni vysazených stromků. Byli jsme rádi, že i loňská výsadba se ujala a přečkala zimu. V době velké kůrovcové kalamity v lesích ČR je každá pomoc při výsadbě nových stromků velmi potřebná. Na tuto akci chceme navázat besedami v hodinách prvouky na téma ochrany našich lesů.

Mgr. Petr Hrdina

5. 10. 2020  

ZÁŘÍ 2020 v ŠD.

Tak začátek školního roku máme úspěšně i zdravě za sebou. Naše družina opět zažívá dobrodružství. Vyrazili jsme všichni na plavbu, která nás má obohatit, naučit nové věci…..Opět v hlavní roli máme naše společné rekreační středy, které jsou obzvlášť pikantní. Běh ŠD jsme zahájili seznamovacími hrami v parku u muzea. I přesto, že nás bylo kolem 100 dětí, vše proběhlo na výbornou. Prvňáčci jsou šikovní začátečníci a naší druháci, třeťáci i čtvrťáci jsou jim velkou oporou. Protože bylo září docela hřejivé, vyrazili jsme hromadně na hřiště, kde jsme měli vodní hrátky. Plnily se úkoly zaměřené na vodu. Děti nosily kelímky s vodou na hlavě, střílely injekční stříkačkou na vršky, přelévaly vodu nad hlavou……… Následovala drakiáda. Sice bez větru, ale i tak jsme si to všichni užili. Paní vychovatelka Petra Skřipská má pro své děti celoroční projekt na téma:  Případ detektiva Maxe. Děti budou plnit různé úkoly spojené s detektivní prací, sbírat body a řešit opravdový případ. Odměnou bude velké překvapení v podobě chaty Barborky!! Těšíme se na říjen……..

                                                                                                 

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

5. 9. 2020  

REPUBLIKOVÉ FINÁLE OV (SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ) 2. - 4. 9. 2020.

Vicemistři České republiky v desetiboji pro rok 2020 pochází ze ZŠ Palackého, Moravská Třebová.

Jedenácté republikové finále Odznaku všestrannosti, jež je vyvrcholením Sazka Olympijského víceboje a zároveň součástí Evropského týdne sportu, proběhlo za účasti 123 škol již pošesté v krásném areálu VUT Brno od 2. do 4. září. Celé akce se zúčastnilo na 50 olympioniků jak aktivních, kak i těch z řad Českého klubu olympioniků. Naše žáky po celý závod podporovala tenistka Adriana Gerši.

Republikové finále přesto bylo letos jiné než obvykle. „Především nás mrzí, že účastníkům nemohli přijít fandit ani rodiče, ani kamarádi a spolužáci. Učitelé měli tento rok složitější organizaci s účastí svých žáků,“ řekl Richard Adamec, šéf Sazka Olympijského víceboje.

Žáci naší školy v nabité konkurenci nejlepších vícebojařů neztratili a zúročili dvouměsíční intenzivní přípravu.

Družstvo, ve složení: Kristýna Schmidtová, Lucie Brdíčková, Julie Klímová, Gréta Zemanová, Bruno Zeman, Matěj Šimon, Marek Vavřín, Štěpán Škrabal, bojovalo od prvních disciplín o medailové pozice.

V konečném zúčtování jsme obsadili krásné druhé místo v ČR s celkovým počtem 43 694 bodů.

Medaile si odvážíme i z  kategorie jednotlivců.

O dvě druhá místa se postarali v ročníku 2010 Dita Václavíková a v ročníku 2006 Bruno Zeman.

Dále naši školu a město Moravská Třebová úspěšně reprezentovali: Ondřej Klíč, Magdalena Krejčí, Veronika Kasalová, Jolana Krejčí, Jakub Vlček.

V neposlední řadě musíme poděkovat rodičům za podporu po dobu celé přípravy dětí i za famózní přivítání při návratu do Moravské Třebové.

 

Kompletní výsledky.

 

Fotografie EduPage 1. den 2. den

 

Fotografie Sazka Olympijský víceboj.

 

Videa:

  

 

R. Cápal, V. Schmidtová

29. 8. 2020  

Školní jídelna

Vážení strávníci,

 

od úterý 1. 9. 2020 jsme nuceni přistoupit k omezení doby výdeje obědů do jídlonosičů od 11:15 – 11:40 a od 14:00 – 14:15 hodin. Toto omezení platí i pro bývalé zaměstnance ZŠ a klienty Charity Mor. Třebová. Od 11:45 hodin už bude probíhat výdej obědů pouze pro žáky a zaměstnance školy.

 

Děkujeme za pochopení.

26. 8. 2020  

Provoz školní družiny na rok 2020/2021.

DNE 1. 9. 2020 JE PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 7:00 DO 15:00 HODIN!!!!!!

 

Žáci prvních tříd dostanou přihlášku do ŠD 1. 9. 2020 již před vstupem do školy, tedy před budovou školy. Příslušnou přihlášku zájemcům předá třídní učitelka společně s vychovatelkou ŠD.

 

Zájemci o docházku do ŠD druhých, třetích a čtvrtých ročníků  si přihlášku vyzvednou dne 1. 9. 2020 u paní vychovatelky, která bude mít službu u hlavních dveří do ŠD (u jídelny) v době od 7:00 do 10:00 hodin!!!

 

ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ (podle vzoru) PŘIHLÁŠKY doneste hned následující den příslušné vychovatelce.

Podmínkou pro přijetí dítěte do ŠD je pravidelná docházka minimálně 4x v týdnu.

vzor přihlášky      vzor přední strana přihlášky      vzor zadní strana přihlášky

9. 6. 2020  

Provoz kanceláře školní jídelny.

Do prázdnin každý pracovní den od 7 do 11 hodin.

 

Provoz kanceláře ŠJ v době prázdnin:

1.- 3. 7. 2020 8 – 10 hodin.

7. - 10. 7. 2020 8 – 10 hodin.

17. – 21. 8. 2020 8 – 12 hodin.

24. – 28., 31.8.2020 8 – 12 hodin.

25., 27. 8 - út, čt 13 – 15.30 hodin.

 

Rodiče budoucích prvňáčků si musí přijít koupit čip – 120 Kč, i když přihlášku již odevzdali !!! Bez čipu nepůjdou přihlásit obědy !!!