logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 Vážení zákonní zástupci,
dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 se všichni žáci základních škol budou od středy 14. 10. do pátku 23. 10. vzdělávat distančně. Změnou školského zákona je účast na distanční výuce povinná.

Je nutné, aby žáci sledovali EduPage, vyučující zde budou zveřejňovat informace k formě a způsobu distančního vzdělávání a budou zde zadávat úkoly. Případnou absenci žáka hlaste včas třídnímu učiteli.
V případě nefunkčního internetového připojení, telefonicky kontaktujte třídního učitele, s nímž se domluvíte na dalším postupu.
Stravování ve školní jídelně je žákům vzdělávajícím se distančním způsobem umožněno odběrem oběda do jídlonosiče v čase od 12:00 do 13:00. Pokud tuto možnost nebudete využívat, je nutné obědy odhlásit nejpozději do 12:00 předchozího dne.
Školní družina není v provozu.
Od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny, školní jídelna nebude v provozu.

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupkyně ředitele

 

Šablony - projekt EU

DOTACE Z EU PRO ŠKOLU.

Naše škola zpracovala žádost o přidělení dotace z projektu EU školám.

Výsledkem je, že škola obdrží celkem 2 363 499 Kč.

Tyto prostředky budou využity především ke zlepšení výuky na škole.

                                                                                       celý článek

Přehled zpracovaných šablon

 

šablona

Předmět

Ročník

I/2

Čj

4., 6,

I/2

Vv

7.

II/2

Aj

1., 4., 7., 8.

III/2

Inf

7.

III/2

D

6., 7., 8.

III/2

Ov

6., 7.

III/2

M

6., 7., 8.

III/2

F

6., 7., 8.

III/2

Z

6., 7., 8.

III/2

Ch

8., 9.

III/2

9.

IV/2

M

1., 3.

V/2

Vl

4.

V/2

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. šablona III/2

2. šablona III/2

3. šablona III/2

4. šablona III/2

5. šablona III/2

6. šablona III/2

7. šablona III/2

Případnou žádost o zaslaní jednotlivých DUM můžete zaslat na tyto kontakty:

 

 

Mgr. Petr Vágner ředitel školy, ICT koordinátor
Mgr. Jindřiška Hrdinová zástupce ředitele
Mgr. Roman Cápal učitel - II. stupeň, ICT koordinátor