logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Aktuality – Jak v karanténě?

V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů
možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

články 2013/2014

Družstvo 1. místo a postup na Republikové finále, Praha, 05. 09. - 06. 09. 2014

Ve složení: Aneta Janštová, Hana Hájková, Monika Cápalová, Aneta Křečková, František Mareček, Martin Šmerda, Jan Šmerda, Petr Kolář

Výsledky jednotlivců:

2003 – Jan Žouželka - 1. místo a postup na RF

2003 – Eliška Cedzová - 1. místo a postup na RF

2002 – Martin Šmerda – 2. místo

2002 – Hana Hájková – 1. místo

-Nicole Vacková 5. místo

2001 – František Mareček – 1. místo

-Jan Šmerda – 7. místo

-Petr Kolář – 9. místo

2001 – Aneta Janštová – 1. místo

-Monika Cápalová – 2. místo

2000 – Martina Kejhová – 2. místo

-Aneta Křečková – 5. místo

1999 – Dan Hladík – 2. místo

Další články...

 1. RS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK.
 2. Atletická všestrannost nejmladšího žactva - obvodní kolo.
 3. McDonaldʹs CUP - krajské kolo.
 4. Pohár rozhlasu - okresní, krajské kolo.
 5. Školní kolo dopravní soutěže.
 6. McDonaldʹs CUP - okresní kolo.
 7. Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - okresní kolo.
 8. McDonaldʹs CUP - obvodní kolo.
 9. Krajské kolo - Programování, Web, Kancelářské aplikace.
 10. E.ON CITY CUP - okresní turnaj Svitavy - 2. místo + 900 bodů do dalších bojů.
 11. Vítězství ZŠ Palackého v okresním kole v plavání.
 12. Velikonoční turnaj ve vybíjené.
 13. Noc s Andersenem
 14. Velikonoční jarmark
 15. Pasování na čtenáře
 16. Florbal - TOP 8 - VÝCHOD.
 17. Počítačová soutěž v programování a v kancelářských aplikacích.
 18. Basketbal 6. - 7. třída, chlapci, dívky - okresní kolo.
 19. Puškinův památník.
 20. Florbal 1. - 3. třída - obvodní kolo.
 21. Předjarní akce ve školní družině na ZŠ Palackého.
 22. Dívky - futsalový turnaj.
 23. Halová kopaná - krajské finále.
 24. Lyžařský kurz 2014.
 25. Futsalová liga 9 CHLAPCI - finále divize Východní Čechy.
 26. Školní kolo recitace.
 27. Florbal - okresní kolo.
 28. Halová kopaná 8. - 9. třída chlapci - okresní kolo.
 29. Školská futsalová liga9 DÍVKY - kvalifikace na republikové finále.
 30. Florbal - krajské kolo (eliminace).
 31. Zápis 2014
 32. Halová kopaná - obvodní kolo.
 33. Orion florbal cup - krajské kolo - kategorie dívky III.
 34. Tříkrálová sbírka
 35. Školská futsalová liga9 - druhé kolo.
 36. Orion florbal cup - okresní kolo - kategorie chlapci IV.
 37. Den otevřených dveří
 38. Orion florbal cup - okresní kolo - kategorie dívky III.
 39. Papír, papír, papír,...
 40. Pokračujeme v pomoci nemocné Elišce.
 41. Počítačová soutěž Pc_ák 2013.
 42. Školský pohár České pojišťovny - chlapci.
 43. Školská futsalová liga7.
 44. Nazpívali jsme si školní hymnu.
 45. Školská futsalová liga9.
 46. Orion florbal cup - obvodní kola.
 47. 6. C - poznávací výlet.
 48. Pohádkový den na ZŠ Palackého.
 49. Projekt Záložka do knihy spojuje školy.
 50. Pozvánka na lampionový průvod
 51. Minifotbal - krajské kolo
 52. Preventivní program.
 53. Prevence na ZŠ Palackého
 54. Minifotbal - okresní kolo.
 55. Přespolní běh - okresní, krajské kolo.
 56. Tak už jsme páťáci
 57. Přespolní běh - obvodní kolo
 58. První schůzka školního žákovského parlamentu.
 59. Minifotbal - obvodní kolo
 60. Umělecké dílny
 61. První školní den našich prvňáčků.
 62. Odznak všestrannosti olympijských vítězů - republikové finále
 63. Adaptační pobyt