logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Ze života školy

2. 6. 2011  

Májová veselice 2011.

Děkujeme všem sponzorům a rodičům žáků, kteří se podíleli na úspěšné organizaci 1. Májové veselice.

Finanční výtěžek v celkové výši 25 000,- Kč bude použit takto:

 

 

- vybavení kabinetů učebními pomůckami                             8 000,- Kč

- pomůcky do tělesné výchovy                                            5 000,-Kč

- odměny pro žáky za mimořádné úspěchy                          1 000,-Kč

- výměnný pobyt s žáky z družební školy v Bánské Šťiavnici 3 000,- Kč

- vybavení knihoven na I. a II. stupni                                    4 000,- Kč

- náklady na zhotovení dětských kalendářů                          4 000,- Kč