logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Nové tvářičky mezi námi.

Ve čtvrtek 3. 2. 2011 se ve 13:00 hodin otevřely dveře naší školy budoucím prvňáčkům. Už před 13. hodinou jsme mohli vidět ve vestibulu školy děti, které netrpělivě očekávaly, co bude dále. Na některých z nich byla vidět nejistota, někdy i obava. Některé z nich si počínaly jistě a bez jakéhokoli ostychu.

Ve třídách, kde se zapisovalo, se však všechny děti setkaly s vlídnými učitelkami a učitelem, a tak i u těch nejvíce nedůvěřivých opadlo napětí a převládla radost a spokojenost. Radost budoucím prvňáčkům udělaly drobné pozornosti, které škole věnovali hodní sponzoři.

Naši budoucí kamarádi měli šanci si ověřit i své pohybové nadání. V tělocvičně měli připraveny různé disciplíny a nádherné kartičky, které obdrželi po absolvování „kolečka" aktivit.

Při odchodu ze školy jsme u některých z nich zaznamenali tváře, které vyjadřovaly asi tohle: „ Tak jsem to dokázal /a/".

Snad každý budoucí prvňáček procházel školu se svým průvodcem nebo průvodkyni. Byli jimi žáci 9. tříd. Ti pomáhali rodičům i dětem orientovat se v naší rozlehlé škole.

K zápisu přišlo 68 dětí. Všichni se na ně moc těšíme.

                                                                                   /redakční rada školního časopisu/