logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Informace pro rodiče

vyhlášení ředitelského volna na dny 24.2.,25.2. a 28.2.2011

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a po projednání s krajskou hygienickou stanicí, vyhlašuji z důvodů preventivních protiepidemických opatření na dny 24. 2., 25. 2. a 28. 2. 2011 ředitelské volno.

Po dobu protiepidemických opatření se nezajišťuje náhradní péče o žáky ve školní družině, školním klubu a školní stravování.

                                                                                                        Mgr. Petr Vágner
                                                                                                          ředitel školy
V Mor. Třebové 23.2.2011