logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Žáci 6. B prožili v pondělí 21. 2. 2011 netradiční hodinu Ov. Přišli mezi ně dva příslušníci Městské policie Moravská Třebová. Str. Radovan Zobač a str. Jaroslav Řezníček představili žákům náplň své práce a trpělivě odpovídali na otázky.

Byla to jedna z řady besed, které se uskuteční ve všech třídách na 2. stupni v průběhu 2. pololetí tohoto školního roku. Téma bude vybráno dle potřeb ročníku a konkrétních třídních kolektivů.