logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Měsíce března využívají děti z 1. stupně k návštěvám Městské knihovny L. z Boskovic. Paní knihovnice mají pro něpřipraveny zajímavé besedy a soutěže.

Zatím největší zážitek si odnesli třeťáci z besedy s dětskou spisovatelkou M. Drijverovou, která navštívila naši školu 18. 3. 2011.