logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Školní jídelna

Ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně.

Vážení rodiče,

od 1. listopadu 2010 jsme zvýšili cenu obědů u všech žákovských 

kategorií o 2,- Kč.

Školní stravování se řídí výživovými normami tzv. spotřebním košem, který sleduje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech.
Pokud jídelna nemůže dostatečně naplňovat předepsanou kvalitu školních obědů, pak je nutno přistoupit ke zvýšení finančního normativu, což jsme provedli k datu 1. listopadu t.r..
Ze sledovaných deseti základních skupin potravin chceme navýšením ceny především podpořit skupinu ovoce, zelenina, ryby, mléko a mléčné výrobky. U následujících skupin proto navrhujeme:

U skupiny ovoce nabídneme častější a pestřejší výběr domácího a jížního ovoce, zařazení ovocných výrobků, jako např. přírodní ovocné nápoje, kompoty, ovocné přesnídávky a saláty.

Zelenina je podávána dětem nejenom tepelně upravená, ale i v podobě rozmanitých zeleninových salátů nebo zeleninových obloh, kde chceme poskytnout možnost výběru i přes vyšší cenu v zimním období.

Ryby nepatří u žáků mezi oblíbené potraviny v našem školním jídelníčku, přesto chceme nabídnout dětem lepší výběr z mnoha druhů kvalitních ryb, kde cena se úměrně zvyšuje s kvalitou.

Ve skupině mléko a mléčné výrobky se snažíme strávníkům zajistit pestrost sortimentu, především vlastní přípravou, ale i nákupem hotových výrobků.

 

Závěrem apelujeme na rodiče, aby domluvou a kontrolou působili na své děti, jelikož často dochází k plýtvání /zahazování ve školních prostorách/ nebo k neodběru vydaných potravin.