logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Dokumenty, řády, směrnice...

Kázeňský řád. nové od 1. 2. 2016
Organizační řád.
Školní řád.

Dodatek ke školnímu řádu.

Vnitřní režim školy
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Provozní řád.
Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a žáků.
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu.

Pokyn ředitele školy k poskytování úplaty za vzdělání ve školní družině a školním klubu.

Informace o organizaci dle zák. č.106/1999 Sb.
Směrnice - vyřizování stížností.
Provozní řád školní jídelny.
Provozní řád stravovací místnosti školní jídelny.
Vnitřní řád školní jídelny.
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2018.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2019 - 2020.
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2019.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2020 - 2021.
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2021 - 2022.
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2022 - 2023. schválena Radou města dne 14.12.2020
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2021. schválena Radou města dne 14.12.2020