logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 Vážení zákonní zástupci,
dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 se všichni žáci základních škol budou od středy 14. 10. do pátku 23. 10. vzdělávat distančně. Změnou školského zákona je účast na distanční výuce povinná.

Je nutné, aby žáci sledovali EduPage, vyučující zde budou zveřejňovat informace k formě a způsobu distančního vzdělávání a budou zde zadávat úkoly. Případnou absenci žáka hlaste včas třídnímu učiteli.
V případě nefunkčního internetového připojení, telefonicky kontaktujte třídního učitele, s nímž se domluvíte na dalším postupu.
Stravování ve školní jídelně je žákům vzdělávajícím se distančním způsobem umožněno odběrem oběda do jídlonosiče v čase od 12:00 do 13:00. Pokud tuto možnost nebudete využívat, je nutné obědy odhlásit nejpozději do 12:00 předchozího dne.
Školní družina není v provozu.
Od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny, školní jídelna nebude v provozu.

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupkyně ředitele

 

Evaluace klimatu školy

Cíle evaluačního šetření

C 1: Zjistit, zda na základě vyhodnocených dat škola splňuje charakteristiku příjemného klimatu školy.

C 2: Zjistit, jak charakterizují školní klima žáci 2. stupně, jejich rodiče a učitelé na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 v jednotlivých oblastech.

C 3: Zjistit, jaké jsou rozdíly v hodnocení klimatu školy z pohledu žáků, rodičů a učitelů.

C 4: Zjistit, jaké jsou rozdíly v hodnocení klimatu školy z pohledu mladších žáků (6. a 7. ročník) a starších žáků (8. a 9. ročník).

                                                                                                                                                                        celý článek