logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

 

Preventivní antigenní testování od ledna 2022

Od ledna pokračuje preventivní antigenní testování. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Pravidla pro antigenní testování a trasování ve školách – informace pro rodiče (zde)

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

17. 2. 2013

V multimediální učebně na naší škole se ozývala ve středu a ve čtvrtek /13. a 14. 2./ odpoledne pouze angličtina. Tato místnost se stala po dva dny dějištěm soutěže v anglickém jazyce.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích – I. – 6. a 7. třída

II. – 8. a 9. třída

V první části – poslechové – soutěžící dokazovali, jak rozumí neznámému anglickému textu. Druhá část byla konverzační. V té pak porota, kterou tvořily vyučující anglického jazyka, hodnotila schopnost žáků reagovat na kladené otázky a samozřejmě i jazykovou správnost odpovědí.

Zvláštnost, na kterou je nutno upozornit, spočívá v tom, že v kategorii 8. a 9. tříd soutěžili / s výjimkou Terky Ptáčkové / jen chlapci. „ A pak prý jsou holky studijní typy!“

Jak vše dopadlo? Dozvíte se z výsledkových listin.

výsledková listina 6. - 7. ročník

 

výsledková listina 8. - 9. ročník