logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Ve školním roce 2020/2021 pracují následující kroužky:

 

·         Kroužek deskových a logických her

·         Badatelský kroužek

·         Klub ICT

·         Flétnový kroužek

·         Atletika ve spolupráci s TJ Slovan v Mor. Třebová

·         Německý jazyk – 1. stupeň

·         Pěvecký kroužek – 1.stupeň   

Kroužky ŠK:

1.      Šikula

2.      Keramický kroužek

3.      Plavání

4.      Florbal

5.      Taneční kroužek