logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 Vážení zákonní zástupci,
dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 se všichni žáci základních škol budou od středy 14. 10. do pátku 23. 10. vzdělávat distančně. Změnou školského zákona je účast na distanční výuce povinná.

Je nutné, aby žáci sledovali EduPage, vyučující zde budou zveřejňovat informace k formě a způsobu distančního vzdělávání a budou zde zadávat úkoly. Případnou absenci žáka hlaste včas třídnímu učiteli.
V případě nefunkčního internetového připojení, telefonicky kontaktujte třídního učitele, s nímž se domluvíte na dalším postupu.
Stravování ve školní jídelně je žákům vzdělávajícím se distančním způsobem umožněno odběrem oběda do jídlonosiče v čase od 12:00 do 13:00. Pokud tuto možnost nebudete využívat, je nutné obědy odhlásit nejpozději do 12:00 předchozího dne.
Školní družina není v provozu.
Od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny, školní jídelna nebude v provozu.

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupkyně ředitele

 

Oranžový pětiboj 2012 - republikové finále

Velké finále za přítomnosti profesionálních sportovců Jitky Bartoníčkové, Zuzany Bergrové, Denisy Rosolové, Nikoly Sudové a Barbory Tomešové.

Postup v kategorii 5. - 9. třída do velkého finále.

Republikové finále 31. 5. 2012 - Třebíč.

3. místo-100 000 pro školu

Necelé čtyři body nás dělily od druhého místa.

Sestava: Jiří Kyncl, Michal Dvořák, Tereza Dolečková, Nikola Greplová

Částku ve výši 100 000 Kč od Nadace ČEZ škola použila na modernizaci učebny přírodovědy.

Díky demonstračnímu nábytku a pomocí nových výukových pomůcek se podařilo modernizovat učebnu přírodovědy. Zvýšila se názornost učiva a předpokládáme, že se zvýší i zájem žáků o výuku přírodopisu a fyziky na škole.