logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Informace pro budoucí žáky a jejich rodiče (zápis 2021):

 

Pro zápis dítěte do 1. třídy je potřeba vyplnit Žádost o přijetí (.pdf) Žádost o přijetí (Word)

V případě odkladu i Žádost o odklad  (.pdf) Žádost o odklad (Word)

Informace k zápisu do prvních tříd.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022. 

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová o školských obvodech základních škol v Moravské Třebové.