logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Aktuality – Jak v karanténě?

V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů
možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

 I v letošním roce se někteří naši žáci podívali do Londýna. Spojili se tentokrát se žákyněmi ze ZŠ Kostelní náměstí a se žáky jedné mikulovské školy a 2. 6. 2014 všichni společně vyrazili na pětidenní putování. Bylo jich celkem 37 / žáci + ped. doprovod/.
Vyjeli dopoledne autobusem směr Německo, Belgie, Francie. Ve francouzském přístavu Calais se nalodili na trajekt a zanedlouho už viděli britský přístav Douver.
Od této chvíle si užívali bohatý program, který pro ně připravila průvodkyně z cestovní kanceláře CK Royal.
Co všechno navštívili?
První den se věnovali prohlídce Londýna. Viděli
Westminster Abbey, budovy parlamentu, Buckinghamský palác, TrafalgarSquare a Piccadilly Circus. Navštívili nejslavnější hračkářství The Hemleys. Užili si i setkání s voskovými figurami známých osobností v muzeu Madame Tussaud´s. V podvečer se projeli na London Eye
a měli tak nádherný výhled na celý Londýn.
Druhý den se opět věnovali Londýnu. Prošli se čtvrtí
Greenwich. Tam překročili nultý poledník. Pluli lodí po Temži pod Tower Bridge, navštívili klenotnici Tower of London
.
Prošli se čtvrtí
City /st. Paul´s Cathedral, Mansion House, Bank of England, Millenium Bridge, Globe Theatre
/.
Třetí den podnikli výlet do královského města
Windsor, prohlédli si okolí Windsor Castle, venkovského sídla královny Alžběty II.,zhlédli střídání stráží a prošli se k nejstarší chlapecké soukromé škole Eton College. Odpoledne bylo osobní volno v zábavním parku Legoland
.
Ve večerních hodinách se vydali na cestu zpět do České republiky.
Všichni si ze zájezdu odnesli mnoho dojmů, zážitků a samozřejmě vědomostí. Zažili úsměvné příhody v britských rodinách, kde byli ubytováni. Někteří z nich poprvé měli možnost hovořit s rodilými mluvčími.
Na závěr zájezdu paní průvodkyně rozdala testy, ve kterých měli odpovědět na několik dotazů, které se týkaly informací, které během pobytu slyšeli.
Vítězem se stala Lenka Pohanková, která odpověděla správně téměř na všechny otázky.

 

/školní žákovský parlament/