logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Aktuality – Jak v karanténě?

V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů
možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

 

Naše třída 5.C se vydala 23.9. do hlavního města Prahy. Nebyl to ledajaký výlet. Měli jsme tu čest reprezentovat Moravskou Třebovou na Mezinárodně výtvarně-architektonickém projektu pro děti 4. a 5. tříd základních škol. Našim úkolem bylo výtvarně ztvárnit architektonické prvky, které najdeme na budovách našeho města. Bylo vybráno šest zdařilých prací, které nás reprezentují v prostorách Jiřského kláštera na Pražském hradě (Barbora Růžičková - Kašna na nádvoří zámku, Fantastické maska na klenáku průjezdu přízemí věže zámku, vstupní věž do zámku, Veronika Růžičková - Hermovka hlavního portálu Městského muzea, Veronika Sulová - Kašna na nádvoří zámku, Lucie Kolaříková - Fantastická maska na klenáku průjezdu přízemí věže zámku, Anna Gerišerová - Půlválcový arkýř měšťanského domu, Jakub Dostál - Kašna na nádvoří zámku).

Na Pražském hradě, kam jsme se prošli přes Václavské náměstí, Staroměstské náměstí i Karlův most, pro nás byla připravena spousta věcí. Začali jsme malou svačinkou a drobnými dárky pro každého z nás. Potom se nás ujali architekti, kteří s námi procházeli prostory Pražského hradu a také nás vzali ven do Jižních zahrad, kde jsme se kochali vyhlídkou na krásnou Prahu. Zábava byla i v ateliéru, kde nám pustili animovaný film „Jak člověk k architektuře přišel“, a dali nám k dispozici krabice, plátna či modelářskou hlínu a my mohli rozvíjet naši architektonickou fantazii dále.

Zážitkem pro nás nebyly jen památky, ale také cesta metrem či vlakem i s přestupnou stanicí. Ne jeden z nás takhle cestoval poprvé. Nevynechali jsme ani slíbený Mc Donald´s.

Děkujeme paní učitelce a paní asistentce a obětavým maminkám, bez kterých bychom cestovat nemohli. Je úžasné se dostat tak daleko třeba až na Pražský hrad.