logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Aktivní škola = naše škola je od školního roku 2012/2013 v Asociaci aktivních škol ČR

  • Má odvahu zkoušet nové přístupy, metody a formy vzdělávání. Je schopna tento proces kriticky zhodnotit a optimalizovat.
  • Její pracovníci a vedení vyvíjejí mediální aktivitu na lokální nebo celostátní úrovni
  • Pravidelně spolupracuje s jinými školami a dalšími institucemi na různých projektech včetně mezinárodních.
  • Systematicky se úspěšně účastní nejrůznějších soutěží, případně se podílí na jejich organizaci.
  • Zaujímá významné, nepřehlédnutelné postavení v rámci lokální komunity.
  • Je schopna a ochotna být příkladem jiným školám ve vybraných oblastech výchovně vzdělávacího procesu.
  • V závislosti na místních podmínkách vykazuje dlouhodobě významně nadprůměrný nebo výrazně rostoucí zájem rodičů a žáků o studium. Je okolím vnímána jako úspěšná.
  • Většina absolventů školy je s přihlédnutím k jejich studijním předpokladům úspěšná na školách vyššího stupně.