logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Aktuality – Jak v karanténě?

V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů
možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

V posledních čtrnácti dnech vrcholila ve třídách příprava na školní kolo soutěže dětských recitátorů.

Na prvním stupni se nejlepší recitátoři z jednotlivých tříd předvedli ve čtvrtek 12. února.

Celkem sedmdesát dětí se snažilo dosáhnout na co nejlepší umístění a na postup do oblastního kola této soutěže, které se bude konat hned po jarních prázdninách.

I když se všichni žáci snažili podat co nejlepší výkon, sehrála nakonec u některých svou roli tréma před početným obecenstvem z řad spolužáků, rodičů i prarodičů.

Mnohé děti měly úkol lehčí díky šťastné volbě básničky nebo textu, který posluchače opravdu bavil.  Jsme rádi, že do výběru se s chutí zapojili i mnozí rodiče.

Všem dětem děkujeme za účast v této soutěži a těm, kteří se umístili, ještě jednou gratulujeme. Postupujícím žákům přejeme hodně úspěchů v oblastním kole.

 

                                                                                                                          Alena Přidalová

Výsledky:

1. třídy:                   1. místo s postupem      Jan Haas z 1. A

                               2. místo s postupem      Lukáš Marek z 1. A

                               3. místo s postupem      Klára Němčíková z 1. A

                               Čestné uznání                   Andrea Orálková  z 1. C a Matěj Kašický z 1. A

 

2. třídy:                   1. místo s postupem    Vítek Weinlich z 2. A

                               2. místo                         Alžběta Pokorná z 2. C

                               3. místo                         Klára Kyanková z 2. B a Filip Hejátko z 2. B

                               Čestné uznání                 Barbora Vilímková z 2. B

 

3. třídy:                   1. místo s postupem    Miroslav Klíč z 3. C a Václav Pavelka z 3. A

                               2. místo s postupem    Eliška Konečná z 3. A

                               3. místo                         Petra Vymazalová ze3. C

                               Čestné uznání                Josef Dudáš z 3. C a Adéla Kalová z 3. C

 

4. třídy:                   1. místo s postupem                   Anne (Eny) Zemanová ze 4. C

                               2. místo                                        Věra Přikrylová ze 4. B

                               3. místo (nebylo uděleno)

 

5. třídy:                   1. místo s postupem                   Veronika Růžičková z 5. C

                               2. místo s postupem                   Martina Koudelková z 5. B

                               3. místo                                        Adriana Vágnerová z 5. B

                               Čestné uznání                               Alexandr Marossy z 5. A a Vít Pavelka z 5. A