logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Aktuality – Jak v karanténě?

V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů
možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

Články 2014/2015

Žáci čtvrtých ročníků se ve vlastivědě seznamují s historií naší země. Žáci IV.B ZŠ Palackého se po půl roce učení jeli podívat do Prahy, aby na vlastní oči viděli místa, kde se odehrávaly naše dějiny. V úterý 29.4. si museli přivstat, protože vlak odjížděl v 6 hod. cesta mezinárodním rychlíkem stála zato. Doprovázelo je několik rodičů. V Praze jeli metrem i tramvají. Prošli a prohlédli si všechna známá místa – Valdštejnskou zahradu u Senátu, Hrad s katedrálou, Vladislavským sálem, Zlatou uličkou, Daliborku i střídání hradní stráže, Malou Stranu, Karlův most, Staroměstské náměstí. Navštívili i kostel u P.Marie Sněžné s františkánským klášterem, kde viděli nejstarší strom Prahy tis, nejvyšší oltář a klenbu kostela v Praze, ale i starou historickou klášterní knihovnu. Odpoledne navštívili Vyšehrad, kde jim p. učitelka Jarůšková ukázala hroby slavných osobností. Vyhlídka na Prahu z místa, odkud asi skočil Šemík, byla úchvatná. Večer se vrátili domů plní dojmů a zážitků. Všichni byli nadšeni, ještě teď se jim o Praze zdá.  (Cesta rychlíkem, 2x metrem a 2x tramvají a vstupné = celý výlet žáky stál 170 Kč.)