logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Aktuality – Jak v karanténě?

V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů
možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

Velice rádi se účastníme soutěže pořádané MěK Ladislava z Boskovic - Čte celá třída. Pokaždé, když se umístíme, dostaneme spoustu dárečků a letos k tomu přibyla i beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou.

Paní spisovatelka Petra Dvořáková to v životě neměla jednoduché, prožila spoustu trápení. Teď píše knihy pro děti i dospělé a je také scénáristkou.

Nejprve nám představila knihu Julie mezi slovy. Vypráví o holčičce Julii, která se musela vypořádat s rozvodem svých rodičů. Zůstane bydlet u tatínka a jeho nové přítelkyně, která velice dbá na zdravou výživu a hygienu celé rodiny. Druhá kniha Flouk a Líla nás vtáhla do příběhu kočky a počítačové myši, které si navzájem vymění svoje role.

Na předčítání paní spisovatelky nás velice zaujalo, že nám z knih neřekla úplně všechno, ale zároveň dostatečně vysvětlila obsah knih. Po skončení besedy jsme dostali autogram spisovatelky s věnováním a mohli jsme si zakoupit i její knihy.

Beseda byla úžasná.

Velice bychom tímto chtěli poděkovat paní Janě Mazurové za to, že pro nás děti z 1. stupně vymýšlí zajímavé akce. V polovině září proběhly v jednotlivých třídách zajímavé besedy o knižních novinkách. V říjnu ještě čeká druháky a třeťáky účast na projektu Listování, což je vlastně divadelní představení s knihou v ruce a v listopadu beseda se spisovatelem Janem Opatřilem o knize Kapřík Metlík.

Žáci 5. A a 4. A ze ZŠ Palackého