logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Aktuality – Jak v karanténě?

V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů
možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

Dne 24. 11. 2015 se žáci 9. ročníku zúčastnili Technohrátek, které pořádala Integrovaná střední škola v Moravské Třebové. V 8:00 hodin začalo v muzeu přivítání 9. ročníků panem ředitelem ISŠ.

Technohrátek se zúčastnilo celkem 6 škol, z těch vzniklo 7 týmů. Každá škola dostala vedoucího z 2. ročníku ISŠ. Obešli jsme 3 budovy ISŠ. V každé budově bylo několik stanovišť. Na každém stanovišti nám žáci ISŠ názorně ukázali, co budeme dělat, a za každý výtvor jsme byli obodováni. Nejprve jsme byli na ulici Brněnská, kde jsme si vyzkoušeli přípravu chlebíčků a koktejlů. Po ochutnávce jsme šli na ulici 9. května, kde nás pracovník policie a zároveň učitel nového oboru Bezpečnostně právní činnosti seznámil s oborem. Poté nás pozval do učebny sociální činnosti, kde si žáci mohli ověřit např. znalost první pomoci, měli také možnost si nechat změřit tlak.

Pokračovali jsme do dílen ISŠ, kde nám žáci prezentovali pracovní náplň oboru pokrývač, klempíř. Soutěžili jsme v zatloukání hřebíků, vrtání šroubů a pokrývání střechy. Po celé prohlídce školy jsme se opět vrátili do muzea. V muzeu ještě následoval kvíz z informací o všech oborech. Třída 9. B se umístila na krásném 3. místě a třída 9. A na 6. místě. Děkujeme ISŠ za přípravu programu.

/Žákyně 9. A/