logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Aktuality – Jak v karanténě?

V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů
možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

Články 2015/2016

Náš výlet.

Konec školního roku bývá vždy nejlepší hlavně kvůli výletům. My jsme letos vyrazili směr Hradec Králové.

Prvním cílem bylo Planetárium Hradec Králové, kde jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí. Věděli jste například, že Saturnovy prstence jsou osy letících kusů ledu nebo že nejjasnější hvězdou je Sírius ? Ve hvězdárně, jsme si také uvědomili, jakou sílu má Slunce díky pokusu s papírkem a obřím dalekohledem. Už si budeme pamatovat, že do Slunce se rozhodně nevyplatí dívat.

Poté jsme se vydali do Holic, kde se nachází zajímavé „ Africké muzeum Dr. Emila Holuba.“ Zhlédli jsme film o jeho životě a cestách po Africe. Afrika Emila poprvé okouzlila svou krásou a tajuplností. Proto se do ní podruhé vrátil a chtěl ji projít od Kapského města do Káhiry. To se mu bohužel nepovedlo a došel pouze k Viktoriiným vodopádům, které jako první na světě zakreslil.

Poslední návštěvou byl „Rodný dům Bedřicha Smetany v Litomyšli.“ „ Bedříšek,“ jak mu doma říkali, byl velmi nadané muzikální dítě. Ale stejně jako my dělal lumpárny, při jedné takové mu láhev s žíravinou vybuchla u ucha a později mu začala deformovat lebku. Proto nosil plnovous.

Za zmínku stojí i krásné „ klášterní zahrady,“ kde jsme odpočívali a někteří z nás hráli honičku.

Sladkou tečkou byla zmrzlina nebo něco sladkého na zub v cukrárně litomyšlského náměstí.

„ Sláva, nazdar výletu,“ jak se zpívá v jedné písničce. Výlet se nám prostě vydařil.

Žáci V.A ze ZŠ Palackého

Další články...

 1. 15. 5. 2016 - Návštěva z Vlaardingenu.
 2. 15. 5. 2016 - Na hvězdárně.
 3. 9. 5. 2016 - Tradice velikonočních soubojů na ZŠ Palackého pokračuje.
 4. 2. 5. 2016 - Výtvarná soutěž
 5. 2. 5. 2016 - Výstava prací
 6. 28. 4. 2016 - Rekreační středy
 7. 28. 4. 2016 - Úspěchy zpěváků
 8. 28. 4. 2016 - Zájezd s "Němčinou do Opavy"
 9. 28. 4. 2016 - Velikonoce na ZŠ Palackého
 10. 17. 4. 2015 - Pasování na čtenáře
 11. 17. 4. 2016 - Velikonoční hrátky na ZŠ Palackého.
 12. 27. 3. 2016 - Mezinárodní fotografická soutěž
 13. 28. 3. 2016 - Mezinárodní výtvarná soutěž
 14. 21. 3. 2016 - Neboj se promluvit
 15. 15. 3. 2016 - Nejlepší recitátoři
 16. Práce žáků
 17. V pátek 19. 2. 2016 proběhl na ZŠ Palackého již tradiční Bleší trh. Co na něj naši žáci?
 18. Zápis dětí do 1. tříd.
 19. Švihadlový čtyřboj.
 20. Výlet do Brna.
 21. Florbal kategorie II.
 22. Basketbal - obvodní kola.
 23. Konverzační soutěž v anglickém jazyce.
 24. Recitační soutěž.
 25. Rekreační středy v ŠD 2015, 2016.
 26. Před televizními kamerami - 8. C.
 27. Think Blue Cup - krajské kolo.
 28. Jak jsme mířili k Betlému.
 29. Spisovatel Jan Opatřil opět na naší škole.
 30. Lyžařský výcvikový kurz 4. a 5. tříd.
 31. Návštěva Muzea Vojenské střední školy MO.
 32. NÁVŠTĚVA MUZEA V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.
 33. Ze sportu.
 34. Zpráva o aktivitách v oblasti prevence negativních jevů v období září – prosinec 2015.
 35. Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu.
 36. Učení pro život.
 37. Kraje za bezpečný internet znají své vítěze mezi školáky.
 38. Výskyt marihuany ve škole.
 39. Oslavy 40. výročí ZŠ Palackého jsou minulostí.
 40. Příběhy bezpráví – beseda s pamětníkem.
 41. PC_ák - 21. ročník.
 42. Think Blue Cup.
 43. Technohrátky.
 44. Výstava našich žáků.
 45. Inkluze na 2. ZŠ.
 46. Florbal - obvodní kola.
 47. Futsalová liga9.
 48. Pohádkový den.
 49. Futsalová liga 7
 50. Někteří žáci navštívili Londýn.
 51. Malování
 52. Programy prevence rizikového chování na naší škole.
 53. Dopoledne s Julií, Floukem a Lílou.
 54. Objímání města.
 55. Brněnské pověsti.
 56. Zasaď strom!
 57. Beseda - Petr Krátký
 58. Přespolní běh - postup na REPUBLIKOVÉ FINÁLE.
 59. Shakespearovy sonety.
 60. OVOV republikové finále 2015