logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Aktuality – Jak v karanténě?

V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů
možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

Články 2015/2016

Návštěva z Vlaardingenu.

Ve čtvrtek 5. 5. nás navštívili přátelé z našeho partnerského města Vlaardingenu. Byla to výměnná návštěva za minulý rok, kdy jsme byli my tam. Cestou k nám si Holanďané prohlédli Prahu a večer dorazili do Moravské Třebové. Měli jsme bohatý program: v pátek s námi šli do muzea na filmové představení Aldabra, byli jsme se podívat na cyklistický závod Závod míru juniorů, navštívili jsme radnici, kde nás čekalo pěkné přivítání panem starostou, následoval sportovní program na naší škole a celý den jsme zakončili výšlapem a „opečenou“ večeří na rozhledně Pastýřce. V sobotu jsme za nádherného počasí společně jeli do areálu Dolní Moravy, vylezli jsme na rozhlednu „Cesta do oblak“, jeli jsme lanovkou a byli jsme na bobové dráze. Cestou zpět jsme povečeřeli v krásné restauraci U Pastýře v Lanškrouně a poslechli si flétnový koncert Pištců v základní umělecké škole. V neděli odjížděli naši hosté domů. Chtěli bychom poděkovat našemu městu a kraji za financování této akce, integrované střední škole za poskytnutí ubytování návštěvy a výborné stravy, ale nejvíce děkujeme panu učiteli Jarůškovi za přípravu veškerého programu pro naše hosty. V posledních deseti letech to byl již pátý výměnný pobyt.

Žákyně 5. B. ZŠ Palackého Kateřina Jílková a Nicole Oyelakin

Další články...

 1. 15. 5. 2016 - Na hvězdárně.
 2. 9. 5. 2016 - Tradice velikonočních soubojů na ZŠ Palackého pokračuje.
 3. 2. 5. 2016 - Výtvarná soutěž
 4. 2. 5. 2016 - Výstava prací
 5. 28. 4. 2016 - Rekreační středy
 6. 28. 4. 2016 - Úspěchy zpěváků
 7. 28. 4. 2016 - Zájezd s "Němčinou do Opavy"
 8. 28. 4. 2016 - Velikonoce na ZŠ Palackého
 9. 17. 4. 2015 - Pasování na čtenáře
 10. 17. 4. 2016 - Velikonoční hrátky na ZŠ Palackého.
 11. 27. 3. 2016 - Mezinárodní fotografická soutěž
 12. 28. 3. 2016 - Mezinárodní výtvarná soutěž
 13. 21. 3. 2016 - Neboj se promluvit
 14. 15. 3. 2016 - Nejlepší recitátoři
 15. Práce žáků
 16. V pátek 19. 2. 2016 proběhl na ZŠ Palackého již tradiční Bleší trh. Co na něj naši žáci?
 17. Zápis dětí do 1. tříd.
 18. Švihadlový čtyřboj.
 19. Výlet do Brna.
 20. Florbal kategorie II.
 21. Basketbal - obvodní kola.
 22. Konverzační soutěž v anglickém jazyce.
 23. Recitační soutěž.
 24. Rekreační středy v ŠD 2015, 2016.
 25. Před televizními kamerami - 8. C.
 26. Think Blue Cup - krajské kolo.
 27. Jak jsme mířili k Betlému.
 28. Spisovatel Jan Opatřil opět na naší škole.
 29. Lyžařský výcvikový kurz 4. a 5. tříd.
 30. Návštěva Muzea Vojenské střední školy MO.
 31. NÁVŠTĚVA MUZEA V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.
 32. Ze sportu.
 33. Zpráva o aktivitách v oblasti prevence negativních jevů v období září – prosinec 2015.
 34. Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu.
 35. Učení pro život.
 36. Kraje za bezpečný internet znají své vítěze mezi školáky.
 37. Výskyt marihuany ve škole.
 38. Oslavy 40. výročí ZŠ Palackého jsou minulostí.
 39. Příběhy bezpráví – beseda s pamětníkem.
 40. PC_ák - 21. ročník.
 41. Think Blue Cup.
 42. Technohrátky.
 43. Výstava našich žáků.
 44. Inkluze na 2. ZŠ.
 45. Florbal - obvodní kola.
 46. Futsalová liga9.
 47. Pohádkový den.
 48. Futsalová liga 7
 49. Někteří žáci navštívili Londýn.
 50. Malování
 51. Programy prevence rizikového chování na naší škole.
 52. Dopoledne s Julií, Floukem a Lílou.
 53. Objímání města.
 54. Brněnské pověsti.
 55. Zasaď strom!
 56. Beseda - Petr Krátký
 57. Přespolní běh - postup na REPUBLIKOVÉ FINÁLE.
 58. Shakespearovy sonety.
 59. OVOV republikové finále 2015