logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Aktuality – Jak v karanténě?

V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů
možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

Články 2017/2018

Odznak všestrannosti - krajské kolo.

Za účasti 19 škol se 22. května uskutečnilo krajské finále OV, které skončilo velkým úspěchem našich žáků.

Osmička sportovců (Dolečková Lucie, Kolářová Tereza, Matoušková Jana, Gerišerová Anna, Dostál Jakub, Cedzo Milan, Peškar Ondřej, Zeman Bruno) soutěž jako tým vyhrála a postoupili z 1. místa. V září budou v Brně obhajovat loňské 2. místo v RF. Do republikového finále se probojovali také další jednotlivci z naší školy: Jan Žouželka, Zuzana Bačáková, Eliška Cedzová a Matěj Šimon.

Republikové finále proběhne 6. a 7. září v Brně.

24. 6. 2018  

Návštěva radnice.

Dne 22. 6. 2018 navštívily naše třídy 8. A a 8. B v rámci Občanské výchovy spolu s p. uč. PaedDr. Helenou Mazalovou zdejší obřadní síň na radnici. Přivítala nás paní matrikářka Ivana Radimecká a seznámila nás s úkoly matriky. Dále nám přiblížila průběh svatebního obřadu a odpověděla na naše zvídavé dotazy týkající se sňatků. Na závěr nám pan starosta JUDr. Miloš Izák ukázal svou krásnou pracovnu. Oběma touto cestou děkujeme za hezký zážitek na konci školního roku.

Žáci 8. A, B ZŠ Palackého

ZŠ Palackého a dopravní soutěž.

Dopravní soutěž mladých cyklistů je každoročně přichystána na měsíc květen. Nebylo tomu jinak ani letos. Oblastní kolo, kterého se zúčastnilo družstvo starších žáků (Jakub Kozlovský, Tereza Hrubá, Natálie Novotná a Marek Šatník) i mladších žáků (Tadeáš Ladra, Lukáš Maurer, Simona Kovářová a Barbora Krajčiová), se konalo dne 10.5.2018. Účastníci soutěže opět prokazovali svoje vědomosti i dovednosti při dopravních testech a jízdě městem, ukazovali svou šikovnost v jízdě zručnosti. Ve velké konkurenci si mladší žáci vybojovali krásné 2. místo a postup do okresního kola. Starší žáci musí ještě některé věci docvičit, abychom napravili letošní 5. místo. Velice pyšní také můžeme být na nejlepšího závodníka mladších žáků, kterým byl vyhlášen Tadeáš Ladra.

Ovšem tímto naše úspěchy neskončily. Mladší žáci, tentokrát ve složení Kozlovský Jakub, Ladra Tadeáš, Kovářová Simona, Krajčiová Barbora, zabodovali i v okrese 17. 5. 2018. Krásným třetím místem se odměnili za ranní vstávání a přípravu na zdravovědu i testy. Pro příští rok již víme, kde je třeba přidat, a tak se pokusíme vyšplhat na nejvyšší příčky.

Všem žákům děkujeme za snahu a spolupráci jak během tréninků, tak i na samotných závodech.

Lucie Krajčiová a Jana Knödlová

18. 6. 2018  

Poznávací zájezd do Anglie.

Ve dnech 28. 5. 2018 – 1. 6. 2018 se 44 žáků naší školy s pedagogickým dozorem vydalo na poznávací zájezd do Anglie. Cesta autobusem byla dlouhá a únavná. Vydali jsme se přes Německo a Belgii do Francie, kde jsme se v přístavu Calais nalodili na trajekt přes kanál La Manche do anglického přístavu Dover, který nás přivítal překrásnými křídovými útesy.

Putování po Anglii jsme zahájili ve studentském městě Oxford prohlídkou Christ Church – college of Oxford University and Cathedral. Poté jsme si prohlédli město a užili jsme si projížďku na lodičkách po řece Temži. Odpoledne nám však nepřálo počasí, a tak jsme navštívili obchodní centrum a hlavně všemi očekávaný obchod Primark.

Druhý den na nás čekalo magické místo Stonehenge, které se nachází na Salisburské pláni v Jižní Anglii. Nabití energií jsme se přesunuli do tematického a zábavního parku Legoland poblíž města Windsor.

Poslední den jsme strávili v Londýně. Výhled na toto krásné město jsme nejdříve obdivovali z London Eye – Londýnského oka. Viděli jsme budovy parlamentu - The Houses of Parliament, nejslavnější hodinovou věž - Big Ben, Westminsterské opatství, katedrálu svatého Pavla a další památky. Poté jsme se prošli po známých náměstích - Trafalgar Square, připomínající bitvu u Trafalgaru a vítězství britského námořnictva v napoleonských válkách, a Piccadilly Circus známé díky neonovým reklamám a svítícím tabulím. Rovněž jsme viděli Buckinghamský palác - Buckingham Palace, sídlo královny Alžběty II. Navštívili jsme největší obchodní dům s hračkami na světe Hamleys, projeli se typickým anglickým dvoupatrovým červeným autobusem Double-deckerem, poznali cestování v londýnském metru. Příjemně strávený den jsme ukončili plavbou po řece Temži. Z lodi jsme viděli další památky - most Tower Bridge, pevnost Tower of London a Globe Theatre .
Žáci poznali život v anglických rodinách, které se staly jejich domovem po dobu pobytu, a procvičili si konverzaci s rodilými mluvčími.

Unaveni, ale plni dojmů jsme se ve večerních hodinách vydali na zpáteční cestu. Všichni jsme si zájezd užili, navázali nová přátelství, načerpali nové poznatky a odnesli si spoustu nových zážitků.

Hana Vystavělová, Tereza Klímová

Student Cup SŽDC.

Ve čtvrtek 14. června se vypravilo sedmnáct žáků z osmých tříd ZŠ Palackého do České Třebové, kde se poprvé konal Student Cup Správy železnic dopravní cesty (SŽDC). Tato sportovně-vzdělávací akce má za úkol prezentovat profese SŽDC a hlavně motivovat žáky škol ke studiu technických oborů. Součástí byla také proto prohlídka pořádající školy - Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová (VDA). Přibližně 300 účastníků si zasoutěžilo v postřehových dovednostech, v silových disciplinách, v překážkové dráze a v mnoha znalostních testech. Naši žáci dosáhli velice pěkných výsledků. Radek Kuchta z 8. A porazil v rozhodujícím finále soupeřku v postřehové disciplíně nazvané Lovec světla a žák ze stejné třídy Aleš König zvítězil v překážkové dráze (Wipe out extreme run) v bezkonkurenčním čase. Všichni jsme si soutěživé dopoledne i prohlídku školy náramně užili a doufám, že žákům tato akce pomůže při výběru střední školy.

František Zeman

11. 6. 2018  

Návštěva z Vlaardingenu na ZŠ Palackého.

Začátkem května úspěšně proběhla dlouho plánovaná a připravovaná návštěva žáků a jejich učitelů naší partnerské školy Klimop z Vlaardingenu.

Nabitý program tří pobytových dnů měl mezi našimi hosty velmi kladný ohlas. Po jednodenní prohlídce Prahy následovala návštěva naší školy, kde se žáci i učitelé zúčastnili výuky hudební výchovy. Poté následovala společná prezentace obou zemí. Tradiční bylo i společné sportovní utkání našich i jejich žáků ve vybíjené. V našem městě hosté z Holandska navštívili radnici, zámek, setkali se s panem starostou a prohlédli si řadu zajímavostí v blízkém okolí.

Velmi pěkné setkání hostů s našimi žáky z 5. a 2. ročníku a jejich rodiči proběhlo v muzeu. Společné hudební a taneční vystoupení připravila paní učitelka A. Draesslerová. Jako hosté na závěr zazpívali členové svitavského pěveckého sboru Syxtet. Poslední den patřil návštěvě Jeseníků – Karlovy Studánky s výšlapem na Praděd. Rozloučení proběhlo v Lošticích, které jsou proslulé výrobou tradičních tvarůžků.

Velké poděkování patří střední integrované škole za vstřícnost při poskytnutí ubytování i stravování všech hostů a Kulturním službám za propůjčení prostoru na již zmíněné vystoupení.

Celá akce probíhá v rámci přátelských kontaktů obou škol už skoro deset let a nebyla by možná bez velké finanční podpory ze strany města a jeho vedení.

Děkujeme. Z této práce pro žáky obou partnerských měst máme dobrý pocit.

Jaroslav Jarůšek

10. 6. 2018  

Květen 2018 ve školní družině.

Zažívali jsme dny s letními teplotami, proto veškeré aktivity byly převážně v samotné přírodě. Měly jsme olympijské hry, kde bylo více vítězů než poražených. Jeli jsme na výlet směr zřícenina hradu Cimburk, kde byl objeven dětmi poklad. Navštívili jsme zdravotnickou záchrannou službu v Moravské Třebové, kde jsme měli výstižný výklad o sanitkách ze strany záchranářů. Skřítkové potřebovali nové domečky a tak jsme jim je pomohli postavit v Udánském lese. V rámci mezinárodního dne děti jsme šli na zmrzlinu do Laskavárny, která byla pro děti, jež se fotily v předešlém měsíci ,,v modrém“, zdarma. Pravidelně navštěvujeme Luční lázně u místního Muzea a hřiště u naší školy. Nezbytnou součástí jsou samotné individuální procházky, kde pozorujeme, jak všechno kvete, voní a roste.

Petra Skřipská

5. 6. 2018  

Šachy jedou!

Už loni jsme Vás informovali o naší šikovné spolužačce šachistce Leonce Bártové. Leonka si poradí ve hře, jak s dívkami, tak i s chlapci. Letošní sezóna byla pro Leu taktéž úspěšná, již potřetí v řadě obhájila titul krajské přebornice v kategorii dívek do 12 let. O titul bojovala v sérii čtyř turnajů a do konečného pořadí se počítaly tři nejlepší umístění. Celkové vítězství dosáhla suverénním výkonem. Ve společné kategorii s chlapci skončila na čtrnáctém místě a odehrála skvělé partie i proti nejlepším chlapeckým talentům kraje.

Stále fandící 3. B

Zase PRVOUKA... .

Ale páteční hodina měla positivní nádech těchto slov... ZASE PRVOUKA!!:-) V rámci učení se o živočiších jsme my třeťáci z "béčka" měli dovoleno přijít do školy se svými domácími mazlíčky. Učili se s námi celý den a v hodině jsme obeznámili naše kamarády s tím, jak se o naše domácí kamarády staráme, co potřebují, co žerou a proč je vlastně máme. Sešlo se u nás několik křečků, přítulných morčat, páreček rozdivočených osmáků, doplazili se i afričtí šneci a želvička. Bylo to hezké dopoledne a se zvířátky byla legrace.

13. 5. 2018  

Kvalifikace na REPUBLIKOVÉ FINÁLE - volejbal kategorie IV.

Šest statečných ( Karolína Škrabalová, Vendula Peškarová, Veronika Tylšarová, Natálie Jánská, Zuzana Bačáková, Tereza Kolářová) dokázalo opět přepsat historii školy a po kolektivním výkonu bojovalo až do posledního setu o REPUBLIKOVÉ FINÁLE.

ZŠ Palackého - Soukromé gymnázium AD FONTES Jihlava  2:1 (25:22, 24:26, 15:11)

ZŠ Palackého - ZŠ Znojmo, Přímětice  0:2 (15:25, 19:25)

Bohužel sportovní škola ze Znojma byla nad naše síly, ale holky dokázaly svoji kvalitu.

Krajské finále - minikopaná - Chrudim - chlapci kategorie IV.

Postup na kvalifikaci o REPUBLIKOVÉ FINÁLE na dosah "ruky." Bohužel díky nekoncentraci prohráváme nesmyslně poslední utkání a obsazujeme 2. místo.

ZŠ Palackého - ZŠ Pardubice, Studánka 4:0 (2:0)

ZŠ Palackého - ZŠ Jablonné nad Orlicí    4:0 (0:0)

ZŠ Palackého - ZŠ Třemošnice              3:7 (1:4)

9. 5. 2018  

Odznak všestrannosti - okresní kolo.

Z okresního kola vítězně.

Družstvo obsadilo 1. místo a postupuje do krajského kola.

Ve složení: Dolečková, Kolářová, Matoušková, Gerišerová, Dostál, Cedzo, Zeman, Peškar O.

Postupující jednotlivci:

chlapci:

2003 - Žouželka Jan, Horáček

2004 - Vrtěna

2006 - Maurer, Šimon

2007 - Žouželka Vít

Dívky:

2003 - Cedzová, Bačáková

2007 - Schmidtová

8. 5. 2018  

Duben ve školní družině.

Aprílové počasí, které je typické pro tento měsíc nás neodradilo od aktivit, které jsme si v naší družině naplánovali. Mezi naše aktivity patřila beseda s paní Petrou Skřipskou o poruše autistického spektra v rámci světového dne autismu, který je každým rokem 2. dubna. Děti, které jsou s touto poruchou součástí i naší školy, byli námi podpořeni a v den jejich ,,svátku“ se všichni oblékli do modré barvy. V rámci ,,Dne Země“ jsme vyšli směr udánský lesík, kde jsme se pokusili o vytvoření čistého prostředí. Opekli jsme si párky a zahráli si hry. Následně modrý průvod vyšel směr focení na zámecké arkády. Mezi další plánovanou aktivitu patřil ,,Slet čarodějnic“, který se konal na místním hřišti. Všechny děti měly překrásné masky. Zažily spoustu legrace a měly možnost si u hlavních čarodějnických vychovatelek vyzkoušet čarodějnické úkoly, jako byl sestřel netopýrů, házení věšteckou kuličkou nebo let na koštěti.

10. 4. 2018  

Volejbal - okresní kolo.

Volejbalistky a volejbalisté ze ZŠ Palackého hráli prim v okresním kole kategorie IV.

Opět přepisujeme historii školy. Holky vítězí po velmi kvalitním kolektivním výkonu a zahrají si krajské finále ve Slatiňanech. Kluci, bez jediného aktivního hráče volejbalu, převyšují všechny týmy. Bohužel volejbalisté z týmu Gymnázia Svitavy nás porážejí, a tak obsazujeme druhé místo.

sestava dívky: Škrabalová, Peškarová, Jánská, Tylšarová, Bačáková, Cedzová, Kolářová

sestava chlapci: Janda, Málelk

Jan, Málek Josef, Veselý, Krajči, Šmerda, Sedláček, Faltejsek, Žoužeka, Klouda, Cápal, Soukal

8. 4. 2018  

Ze sportu.

Basketbal - okresní kolo

Po pěkném kolektivním výkonu obsazují chlapci III. kategorie třetí místo v okresním kole.

sestava: Drozd, Chalupa, Řehák, Peškar Ondřej, Sotolář, Vavřín, Krajči, Gottwald, Ruml

Futsalová liga9 - finále Divize

Historicky nejlepšího úspěchu jsme dosáhli v hale SOU Lázně Bělohrad. V Divizním finále Východních Čech obsazujeme druhé místo.

Výsledky:

ZŠ a MŠ Studenec - Zš a Mš Pardubice-Ohrazenice 0:6
ZŠ Palackého, Moravská Třebová - Zš a Mš Pardubice-Ohrazenice 0:6
ZŠ a MŠ Studenec - ZŠ Palackého Moravská Třebová 3:4

sestava: Žouželka - Málek Jan, Málek Josef, Škrabal, Šmerda, Cápal, Sotolář, Vrána, Cerman, Soukal, Faltejsek, Spíchal

Puškinův památník v Hradci Králové.

22.3.2018 proběhla soutěž " Festival ARS POETICA - Puškinův památník " - krajské kolo souže v recitaci a zpěvu děl ruských autorů v Hradci Králové.

Soutěže se zúčastnili žáci z 8.A – Simona Krbcová a z 9.A - Lukáš Soukal, František Klouda a Martin Šmerda pod vedení učitelky Mgr. Alexandry Holanové.

I když se žáci neumístili na prvních třech místech, získali zvláštní cenu – velký dort. Všichni účastníci soutěže vzorně reprezentovali naši školu.

Děkujeme jim za jejich snahu a vynaložené úsilí při přípravě na soutěž.

Výsledky školního kola soutěže ve zpěvu - 1. stupeň.

1.ročník: lidová píseň                      populární píseň
1. Daniela Veselá 1.B                      1. Kateřina Kalousková 1.C
2. Karolína Krejzková 1.A                2. František Zeman 1.B
                                                         Eliška Merenusová 1.A
                                                     3. Andrea Šefčovičová

2.ročník: 1. Ondřej Klíč 2.D            1. Magdalena Krejčí 2.A
2. Adriana Drahošová 2.B                2. Rozálie Horáková 2.A
   
Aneta Hnátková 2.B
3. Lukáš Marek 2.A                         3. Tomáš Cápal 2.D

3.ročník: 1. Gréta Zemanová 3.A   1. Leona Bártová 3.B
                                                        
Šimon Randula 3.A
2. Nina Marková 3.A                       2. Magdalena Krupičková 3.C
3. Saša Zatloukalová 3.A                3. Patricie Bártová 3.B

4.ročník: 1. Kristýna Klíčová 3.C     1. Monika Mazlová 3.B
2.Natálie Gregorová 4.C                  2. Viola Palánová 3.B
3. Kateřina Navrátilová 4.A              3. Zuzana Dorazilová 4.A
                                                         
Barbora Merenusová 4.C

5.ročník:                                        1. Tina Kroulíková 5.C
                                                     
2. Marcel Marek 5.A
                                                     
3. Barbora Vilímková 5.B

29. 3. 2018  

Výtvarné práce.

25. 3. 2018  

Školní družina v únoru 2018.

Únor byl ve znamení pravidelného bruslení a konečně i koulovaček a stavění sněhuláků.

Děti měly možnost navštívit různé třídy na druhém stupni naši školy. Byly tak součástí počítačové učebny, kde měly možnost pracovat v programu malování, ve cvičné kuchyňce si udělaly banánové jednohubky, v prostoru tělocvičny si každý vyzkoušel choreografii na tanec se stuhami. V rámci výtvarné výchovy tvořily skupinové práce..

Únor je každý rok spojený s karnevalem a proto tradičně i děti ze školní družiny oblékly masky a užily si tak jeden velký den plný her, tance a rejdění. Nechyběly princezny a příšery. Největší zastoupení masek měla zvířátka.

A teď už se všichni hlavně těšíme na JARO…….

 

Petra Skřipská

vychovatelka ŠD

18. 3. 2018  

Další florbalové úspěchy na ZŠ Palackého.

I letos na naší škole téměř každé středeční ráno probíhaly tréninky na florbalové turnaje. Ten poslední pořádal DDM Moravská Třebová. Proběhl v polovině února a naší škole.

Nejprve hrály dívky ze 4. a 5. tříd. Všechna družstva byla velmi vyrovnaná, přesto se dívky umístily na příčce nejvyšší – zlaté. Děvčata hrála v tomto složení: Michaela Roučková, Karolína Šmídová, Lucie Brdíčková, Natálie Rédová, Klára Kyanková, Lenka Bažantová, Kristýna Schmidtová, AndreaOrálková, Laura Tesolin, Kateřina Navrátilová, Veronika Dvořáková, Barbora Krajčiová, Monika Hollerová. Turnaj bohužel postupový nebyl.

Turnaj chlapců 4. a 5. tříd se odehrál o den později také v naší tělocvičně. Za naši školu byla postavena dvě družstva. Družstvo B tvořili žáci Filip Hejátko, Petr Frolo, Matěj Kašický, Jan Haas, Adam Žáček, Radek Soška. Tomuto družstvu však v den turnaje onemocněl brankář Lukáš Marek. Kluci však bojovali ze všech sil a umístili se na třetím místě. Kromě toho sesbírali cenné zkušenosti do dalších zápasů, které jistě uplatní i v dalších letech.

Družstvo A bylo sestaveno především z žáků 5. tříd: Matěj Wölfel, Tadeáš Ladra, Lukáš Maurer, Martin Pešta, Tadeáš Kligl, Martin Mlejnek a Vojtěch Smola. Toto družstvo podalo též vynikající výkon a kluci pro naši školu vybojovali 1. místo a postoupili do okresního kola, které se konalo v Dolním Újezdě. Tady již hráli i členové družstva B: Matěj Kašický, Jan Haas, Lukáš Marek, Petr Frolo, Radek Soška a společnými silami ve velmi vyčerpávajících zápasech obsadili fantastické 1. místo.

Všem výše uvedeným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Lenka Švandová, Gabriela Krejčí

Recitace byla naše!

Deset žáků naší školy postoupilo ze školního kola na Oblastní přehlídku dětských recitátorů, která se konala 20. 2. 2018 ve velkém sále ZUŠ. A byla to opravdu velkolepá přehlídka. Zaznělo zde téměř 70 krásných básní a úryvků dětské prózy. My jsme si odtud ze tří kategorií odnesli - kromě čestného uznání Kristýnce - dvě první, dvě druhá a dvě třetí místa. Ninečce, Renkovi, Madlence, Jolance, Františkovi i Matoušovi gratulujeme a věříme, že budou naši školu i město úspěšně reprezentovat na okresní přehlídce ve Svitavách.

Lenka Čápová

25. 2. 2018  

Švihadlový čtyřboj.

Dne 25. 1. 2018 se pod záštitou DDM Moravská Třebová a ZŠ ČSA Moravská Třebová uskutečnil Švihadlový čtyřboj žáků 1. – 3. tříd. Za účasti mnoha škol proběhla celá akce skvěle především díky výborné organizaci. Z žáků ZŠ Palackého byli nejúspěšnější: Zemánková Sofie, která obsadila druhé místo v kategorii 1. tříd, v kategorii 2. tříd - dívky získala 1. místo Krejčí Magdalena a v kategorii 2. tříd - chlapci se na 1. místě umístil Mlčoch Lukáš. Gratulujeme všem zúčastněným, děkujeme za reprezentaci školy a Zdravému městu za věcné ceny pro soutěžící.

učitelé ZŠ Palackého

LYŽAŘSKÝ KURZ NA ZŠ PALACKÉHO.

V lednu letošního roku naše škola opět pořádala týdenní lyžařský kurz pro žáky čtvrtých a pátých ročníků. Kurz proběhl tak jako předcházející roky v lyžařském areálu v Čenkovicíchpod vedením zkušených instruktorů. Každý den nás autobus vozil vstříc lyžařskému dobrodružství. Počasí nám celkem přálo, dokonce jsme si užili i sněžení.Spokojení byli jak začátečníci, kteří za dva dny zvládli tolik, že mohli vyrazit na vleky a sjezdovky, tak i pokročilí, kteří zdokonalili své lyžařské dovednosti.Někteří odvážlivci zkusili i snowboard.Všichni jsme byli na závěr za svou snahu a píli odměněni diplomem. Usměvavé tváře všech účastníků nás utvrdily v tom, že se i ten letošní „lyžák“ povedl a že tato školní akce patří k našim nejoblíbenějším. Všem skvělým instruktorům lyžařské školičky bychom rádi touto cestou poděkovali za přátelský a profesionální přístup. A zase za rok v Čenkovicích!

Žáci 4. A + Romana Komoňová

18. 2. 2018  

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Dne 31. 1. 2018 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – I. A (6. a 7. ročník) a II. A (8. a 9. ročník).

Soutěžící museli prokázat své znalosti jak v testu poslechovém, tak i v porozumění čtenému textu. Následovala konverzace s dvojčlennou porotou složenou z vyučujících AJ. Po krátkém představení soutěžící museli komunikovat na vylosované téma. Byla hodnocena správná výslovnost, gramatická správnost, ale také pohotová reakce na dotazy zkoušejících. Ti nejlepší byli odměněni diplomy a drobnými věcnými cenami.

Umístění v jednotlivých kategoriích bylo následující:

Kategorie I. A – 6. ročník
1. místo – Marek Šatník (6. A)
2. místo – Sofie Miková (6. B)
3. místo – Vendula Poláchová (6. C)

Kategorie I. A – 7. ročník
1. místo – Viktorie Prokopová (7. A)
2. místo – Tomáš Pařízek (7. B)
3. místo – Lukáš Langr (7. A)

Kategorie II. A – 8. a 9. ročník
1. místo – Tomáš Horáček (8. B)
2. místo – Adam Šnobl (8. C)
3. místo – Beata Jílková (9. A)

Vítězové jednotlivých kategorií se zúčastní dne 15. 2. 2018 v Litomyšli okresního kola.
Všem soutěžícím gratulujeme k výborným jazykovým výkonům, děkujeme za účast v soutěži a vítězům přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Hana Vystavělová

14. 2. 2018  

Leden 2018 ve školní družině.

Děti se rozhodly udělat zvířátkům v lese ,,dobrůtkový“ stromeček. A tak s mrkvičkami, jablíčky a různým starším pečivem vyrazily do přírody, kde takový stromeček pro zvířátka našly a ozdobily.

Navštívily kino, kde hlavní roli měla ,,Maxinožka“. Pohádka se dětem moc líbila.

A protože není dobré jen pasivně sedět, vychovatelky dětem připravily ,,Hry bez hranic“, kde děti plnily různé sportovní úkoly. Samozřejmě nedílnou součástí každé sportovní soutěže je i odměna, kterou nakonec dostal každý, kdo se zúčastnil.

Na konci měsíce proběhla beseda s paní Nápravníkovou o cestě po Peru. Beseda proběhla na druhém stupni základní školy, kde součástí byla i poutavá prezentace. Byl také dostatek času na diskusi.

A protože venku to prozatím nebylo na pořádnou zimní koulovačku, děti místo bobování či sáňkování vyrazily na zimní stadion bruslit, navštívily městskou knihovnu a chodily na zdravotní procházky.

Petra Skřipská, vychovatelka

4. 2. 2018  

Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 2018.

Biatlon.

Žákyně 8. C naší školy Kamila Orálková dosáhla velkého úspěchu na zimní olympiádě dětí a mládeže.

Výsledky:

1. místo - rychlostní závod 4 km volně

3. místo - závod s hromadným startem 5 km klasicky

1. místo - štafeta 3 x 3 km volně

BLAHOPŘEJEME

Přehlídka oborů VDA na naší škole.

Ve čtvrtek 25. ledna do naší školy přijeli učitelé a studenti Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová (VDA). Žákům 8. tříd přiblížili možnosti studia na jejich škole. Naši osmáci zhlédli prezentaci o VDA, měli možnost si zkusit pospojovat elektrický obvod, vyzkoušet si zručnost při řezání, vrtání, skládání okenních rámů. Zaujaly je také hlavolamy, které žáci úspěšně řešili. Nejlepší z nich si odnesli domů i věcné ceny. Děkujeme kolegům z VDA za návštěvu a přiblížení zajímavých studijních oborů na jejich škole.

František Zeman

28. 1. 2018  

Halový pětiboj - Brno.

Z Brna vítězně.

Za účasti dvaceti družstev a pod záštitou Českého olympijského výboru proběhl 23. 1. 2018 v hale Vodova pětiboj OVOV.

PĚTIBOJE ODZNAKU VŠESTRANNOSTI jsou doplňkové závody v pěti disciplínách Odznaku všestrannosti: trojskok, hod medicinbalem, leh-sedy, švihadlo, dribling. Soutěží se ve smíšených družstvech (4 dívky a 4 chlapci v ročnících 2004 - 2007). Součástí závodů bylo i hodnocení jednotlivců. Naše družstvo ve složení: Milan Cedzo, Bruno Zeman, Jiří Vrtěna, Vít Žouželka, Lucie Dolečková, Tereza Kolářová, Jana Matoušková a Tereza Peškarová se již od první disciplíny pohybovalo na medailových postech. Před poslední disciplínou jsme se probojovali na první místo, které jsme heroickým výkonem při driblingu potvrdili.

Součástí celé akce byl i bohatý doprovodný program, při kterém se děti mohly setkat s olympioničkami Šárkou Kašpárkovou, Ivanou Večeřovou či Štěpánem Janáčkem. Ambasadorem celého klání byl český skokan do vody, specialista na extrémní disciplínu high diving a druhý z mistrovství světa v soutěži ve skoku z 27 metrů, Michal Navrátil, který si s dětmi zazávodil a ocenil všechny závodníky s lepšími výkony.

A kdo porazil Michala?

Lucie Dolečková (švidadlo, leh - sed)

Tereza Kolářová (dribling)

Milan Cedzo (švihadlo)

Bruno Zeman (švihadlo)

Výsledky jednotlivců:

1. místo

Lucie Dolečková (2005)

Tereza Kolářová (2004)

Milan Cedzo (2005)

2. místo:

Bruno Zeman (2006)

celkové výsledky

21. 1. 2018  

Vánoční jarmark na ZŠ Palackého.

V předvánočním čase se na naší škole konal Den otevřených dveří a spolu s ním i Vánoční jarmark. V tento den školu navštívili mnozí rodiče i prarodiče, aby se podívali nejen na vyzdobené chodby školy, ale především na své děti. Mohli vidět, jak se jim v hodinách daří a co všechno již v kolektivu kamarádů dokáží. Hned při příchodu bylo možno zakoupit vánoční výrobky našich žáčků. Na stolečcích bylo pestré množství rozličných svícnů, andílků a dekorací. Část vybraných peněz poputuje na naše adoptované zvířátko do Zeleného Vendolí. Kromě toho se v přízemí konal vánoční koncert , kde na své flétny pod vedením p.uč.Jarůška a p.uč.Draesslerové hráli vánoční písně jejich žáci.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, ať již dospělým nebo dětem, jež se podíleli na přípravě jarmarku a s velkou radostí vyráběli a prodávali nejrůznější předměty, stejně jako všem, kteří nás podpořili svojí návštěvou a slovy uznání.

kolektiv učitelů

Vánoční svátky na ZŠ Palackého.

Letošní svátky si děti z 2. B a 5. C užily koncerty už v době adventní. V prvním adventním koncertu se představily svitavskému publiku v Ottendorferově domě. Pod vedením pana učitele Jarůška a paní učitelky Draesslerové zazněly skladby P.Ebena,E.Claptona,Z.Svěráka a dalších skladatelů. Kromě vánočních písní zazněl také vícehlasný Dětský swing od Květy Fridrichové, ve kterém si žáci páté třídy vyzkoušeli hru na tenorové zobcové flétny. Následoval adventní koncert se swingovým orchestrem Františka Zeleného v sále Na písku. Velký úspěch měla píseň Rolničky, kterou jsme si zazpívali v doprovodu swingového orchestru. Vánoční svátky jsme zakončili tříkrálovým koncertem v Domově důchodců v Moravské Třebové. V tento den jsme, jako každý rok - letos po osmnácté, vyšli s tříkrálovou kasičkou do města a zejména na úřady, kde jsme koledovali za flétnového doprovodu a zpěvu žáků 2. B. Všem děkujeme za tradiční vřelé přijetí.

Andrea Draesslerová, Jaroslav Jarůšek

Ottendorferův dům.

V úterý 28. listopadu jela naše třída společně s třídou pana učitele Jarůška na vystoupení do Svitav. Někteří z nás jeli autobusem od školy, někteří se svými rodiči přijeli autem. Protože jsme měli přijít na řadu jako poslední, mohli jsme v klidu sledovat celý koncert. Na závěrjsme vystupovali my. Zahráli jsme na flétny a některé písničky jsme i zazpívali. Myslím, že to byl pro nás všechny hezký zážitek.

Natálie Mahdalová, 5. C ze ZŠ Palackého

11. 1. 2018  

Ze školní družiny.

2. 1. 2018  

Ze sportu.

V závěru kalendářního roku 2017 proběhly florbalové a futsalové turnaje.

Historicky největšího úspěchu dosáhli chlapci 8. -9. ročníku, kteří ve futsalové lize9 vybojovali postup do finále divize. Což znamená, že se v závěrečném turnaji utkají o nejlepší tým krajů Pardubice a Hradec Králové (naši soupeři: ZŠ a MŠ Pardubice-Ohrazenice a ZŠ a MŠ Studenec).

Turnaj jsme odehráli v Poličce, kde jsme v úvodním utkání nastoupili proti domácímu týmu gymnázia. Domácí začali aktivněji a ihned v úvodu po naší chybě inkasujeme. Svojí bojovností Marťa Šmerda strhává ostatní kluky a v závěru utkání se radujeme z vítězství.

GY Polička - ZŠ Palackého 2:5 (1:2)

branky: Šmerda 3, Málek Jan, Škrabal

Ve druhém utkání nastupujeme proti klukům z Vysokého Mýta, kterým jsme v minulém turnaji podlehli. Pod taktovkou Marti hoši bojují, Honza Žouželka v bráně čaruje a zejména bratři Málkové ovlivňují průběh zápasu. Nejen, že se prosazují jako výborní kustodi, ale i jako střelci obou našich gólů. A když Honza Málek vyráží míč z brány vítězíme.

ZŠ Palackého - ZŠ Vysoké Mýto 2:0 (1:0)

branky: Málek Jan, Málek Josef

sestava: Žouželka - Cerman, Málek Jan, Málek Josef, Václavek, Škrabal, Vrána, Spíchal, Cápal, Šmerda, Sotolář

Chlapci 6. -7. třídy bojovali také o finále divize7, ale obsazují druhé místo, když v rozhodujícím utkání nestačí nad žáky ZŠ Aloise Jiráska Lanškroun.

FLORBAL

Chlapci III. a IV. kategorie vítězí v obvodních kolech. V okresním klání vždy obsazují druhé místo.

Dívky III. a IV. kategorie obsazují v obvodním kole druhé místo.