logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

 

Preventivní antigenní testování od ledna 2022

Od ledna pokračuje preventivní antigenní testování. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Pravidla pro antigenní testování a trasování ve školách – informace pro rodiče (zde)

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

Články 2017/2018

Nejvšestrannější dívka v ČR v historii aneb vítej stříbrný hattricku na ZŠ Palackého.

Ve druhém zářijovém víkendu proběhl v Brně (areál VUT) již osmý ročník republikového finále Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů (OVOV). Celkem 640 závodníků ročníků 2007 až 2002 soutěžilo v 44 osmičlenných družstvech nebo jako jednotlivci.

Závod OVOV se skládá z deseti disciplín, a ve dvou dnech je zvládnout je opravdu náročné. Závodníci absolvují po dobu dvou minut leh – sedy, kliky, skoky přes švihadlo, shyby, dále pak běh na 60 m, trojskok, skok daleký, hod medicinbalem a kriketovým míčkem, a na závěr si vybírají běh na 1000 m. nebo opět po dobu dvou minut driblují nebo plavou.

Velmi impozantní je individuální výkon Hanky Hájkové (ročník 2002), která potřetí v řadě ovládla svoji kategorii, což je historicky nejlepší výkon v celé České republice.

Družstvo ve složení: Eliška Cedzová, Lucie Dolečková, Kamila Orálková, Jana Matoušková, Jan Žouželka, Tomáš Horáček, Jakub Dostál, Radek Cápal obhájilo již potřetí druhé místo, což je opět historický úspěch v rámci této soutěže v České republice. Naše družstvo mělo i svého patrona olympionika, byl jím veslař Jiří Prudil (OH 4. místo, MS 2. místo), který děti velice podporoval.

Shrnutí výborných individuálních výkonů, které naše žáky vynesly na stupně vítězů:
1. místo: Hana Hájková
2. místo: Martin Šmerda
3. místo: Eliška Cedzová
3. místo: Lucie Dolečková

Všem jednotlivcům i družstvu zavěsila medaili na krk olympionička Šárka Kašpárková, dále gratuloval olympijský vítěz Jiří Dostál a také předseda českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Více než 70 olympijských legend podpořilo svou účastí tento sportovní projekt, který je s řadou desítek tisíc zapojených dětí nejmasovější akcí školáků v České republice, což znamená, že samotná účast ve finále je pro každého velkým úspěchem.

Za jednotlivce také výborně reprezentovali školu: Lucie Brdíčková, Bruno Zeman, Tereza Kolářová, Lukáš Soukal, Vít Žouželka, Natálie Kasalová

Všem žákům děkujeme za příkladný přístup k reprezentaci nejen školy, ale i města Moravská Třebová.

výsledky

fotografie 1

fotografie 2

fotografie