logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

 

Preventivní antigenní testování od ledna 2022

Od ledna pokračuje preventivní antigenní testování. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Pravidla pro antigenní testování a trasování ve školách – informace pro rodiče (zde)

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

Články 2017/2018

25. 12. 2017  

Čas předvánoční 3. B.

Už nám prázdniny skoro klepou na dveře a nám už se nechtějí „mrskat“ vyjmenovaná slova ani násobilka. Společně s paní učitelkou jsme se si zpříjemnili poslední dny před Vánoci. Hned v pondělí jsme neporušili naši tradici a jako vždy jsme se vyrazili podívat na BETLÉM pana Fibicha a poté jsme šli hned o kousek vedle mlsat. Z části vydělaných peněz ze školního jarmarku jsme si pochutnávali v Laskavárně, kde nám připravili perfektní občerstvení.

Ve středu jsme také nezaháleli, zatímco my budeme přes svátky v teple a pojídat cukroví, tak co zvířátka v lese? Nastřádali jsme pro ně nějaké dobroty z domu a vypravili se zasněženým lesem naplnit jejich krmelce.

Hezké Vánoce 3.B + p.uč. Štěpařová

Spolupráce s DDM.

Během letošního podzimu jsme se zúčastnili několika akcí, které připravili pracovníci DDM pro žáky 1. stupně ZŠ. Naši prvňáčci strávili Den stromů na lesní cestě do Pekla, zde plnili různé přírodovědné úkoly, luštili důležitou tajenku a ani si nevšimli, že se vlastně poprvé učí mimo budovu školy. Dalším setkáním pro prvňáčky bylo tvoření z hlíny v keramické dílně a lezení na horolezecké stěně s cinknutím na zvoneček na vrcholu. Děti byly nadšené!
Děkujeme pracovníkům DDM za přípravu takových příjemných dopoledních zážitků a těšíme se na další!

Učitelé ze ZŠ Palackého

Sázení zeleně.

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 jsme šli se třídou 5. C a třídní učitelkou Andreou Draesslerovou na cyklostezku sázet stromky. Kolem desáté hodiny jsme vyšli ze školy vybaveni pracovním nářadím a dobrou náladou. U cyklostezky nás už čekal ing. Sopoušek. Přišli jsme na Knížecí louku a dostali kůly i stromky. Rozdělili jsme se do čtyř skupin, holky do dvou a kluci také. Každá skupina dostala jeden stromek osiky. Sázeli jsme za potokem u rybníka. K práci jsme potřebovali rýče, lopaty i motyky. Vykopali jsme veliké hluboké jámy a stromečky zasadili. Počasí nebylo moc příznivé, ale stejně jsme si to užili.

Kateřina Jičínská, Barbora Hellerová, žákyně 5. C ZŠ Palackého

Ze školní družiny.

8. 12. 2017  

Volby do školské rady 2017.

KANDIDÁTNÍ LISTINA RODIČŮ DO ŠKOLSKÉ RADY

7. 12. 2017  

Čtete rádi?

Ve středu 29. 11. 2017 se u nás ve škole uskutečnila čtenářská soutěž Čtete rádi? Soutěže se zúčastnilo 17 žáků 6. a 7. ročníků. Vybrali si libovolnou knihu, a co nejlépe se snažili přečíst ukázku s přímou řečí tak, aby zaujala nejen porotu, v níž zasedly vyučující českého jazyka, ale i žákyně 9. třídy.
Soutěž ve škole probíhá již 13 let a slouží ke zlepšení čtenářské gramotnosti, ale také k získání nových čtenářů.

 

 

Umístění:

6. ročník:
1. Miroslav Klíč (6.C)
2. Natálie Vaníčková (6.A)
3. Natálie Novotná (6.B)
čestné uznání: Michaela Hegerová (6.C)

7. ročník:
1. Zuzana Dvořáková (7.B)
2. Denis Tavanti (7.A)
3. Christine Langrová (7.B)
čestné uznání: Petr Šmíd (7.B)
 

4. 12. 2017  

Exkurze za vědou do Brna.

Ve čtvrtek 30. listopadu se vypravili žáci 6.A a 8.B do Brna. Na programu byla nejprve prohlídka Technického muzea, ve kterém je k vidění 16 stálých expozic. V rámci prohlídky šesťáci absolvovali výukový program Protože práce šlechtí!, díky němu nahlédli do prvorepublikových řemeslných dílen i stylu tehdejšího života. Osmáci se mezitím realizovali v Technické herně, kde pronikali prakticky do tajů fyziky. Měli jsme to štěstí, že jsme zhlédli i císařskou korunu panovníka Svaté říše římské, která byla k vidění právě do konce listopadu. Plni zážitků jsme se pak přesunuli do zábavního vědeckého parku VIDA, kde si žáci mohli vyzkoušet 70 interaktivních exponátů rozdělených do čtyř tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk a Mikrosvět. Celý den plný poznání jsme si všichni zúčastnění užili.

František Zeman

Technohrátky ve Vysokém Mýtě.

Ve středu 22. listopadu se zájemci z žáků z osmých tříd zúčastnili Technohrátek - projektu na podporu technického a odborného vzdělávání v Pardubickém kraji. Po úvodním přivítání v Šemberově divadle nás zástupci Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto seznámili s poskytujícími obory formou praktických ukázek a soutěží. Žáci si vyzkoušeli poznávat zajímavé architektonické stavby, vodní bar, geocaching, skládání obrazce na PC ve 3D, polyfúzní svařování plastů, výrobu tácku pod hrníček a zdění pilíře. V závěrečné soutěži škol jsme v praktických činnostech obsadili 5. místo z devíti škol a ve znalostním kvízu 1. místo, odměnou se stal chutný ovocný dort. Žáci se vrátili nejen díky výhře plni pozitivních dojmů a s vyjasněnou představou, co obnáší studium oborů pozemní stavitelství – architektura, dopravní stavitelství, vodohospodářské stavby, instalatér, truhlář, zedník.