logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Aktuality – Jak v karanténě?

V případě, že Krajská hygienická stanice (KHS) vyhodnotí rizikový kontakt ve třídě, nařizuje takové třídě 14-ti denní karanténu. Absence žáků je po celou dobu karantény omluvena. Zákonní zástupci obdrží ve školním systému a dopis KHS s podrobnými informacemi a další informace od třídních učitelů. 

Karanténa se od druhého dne netýká bezpříznakové osoby, která je minimálně 14 dní po ukončení očkování na COVID-19, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID (po 1. pozitivním testu).

Karanténu lze ukončit dříve tím, že žák podstoupí PCR test s negativním výsledkem, který může absolvovat nejdříve 5 - 7 den od rizikového kontaktu.

Děti, které se vrátí do školy na základě ukončení očkování, nebo v ochranné lhůtě 180 dnů po prodělání  COVID, nebo po absolvování PCR testu s negativním výsledkem budou absolvovat hybridní výuku.

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů
možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

Články 2017/2018

19. 11. 2017  

Přehlídka středních škol.

Ve středu 8. listopadu se konala v budově naší školy Přehlídka středních škol. Žáci z osmých a devátých tříd spolu se svými rodiči využili možnosti získat podrobnější informace o studijních oborech, které prezentovalo celkem 15 středních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jejich zástupci byli velmi spokojeni s účastí a provedenou formou.

František Zeman

13. 11. 2017  

Ze sportu.

Přespolní běh - Republikové finále.

Kluci bojovali

Družstvo ve složení:

Horní řada: Jiří Vrtěna, Jakub Dostál, Josef Haas

Dolní řada: Marek Vavřín,  Bruno Zeman, Matěj Šimon

Za účasti třinácti nejlepších škol v ČR kluci obsazují dvanácté místo.

 

 

 

 

Stolní tenis kategorie IV. - okresní kolo - třetí místo - Lukáš Soukal, Jan Žouželka, František Klouda

Projekt Příběhy bezpráví.

Již potřetí se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví přibližující žákům a studentům moderní československé dějiny prostřednictvím dokumentárních i hraných filmů se zaměřením na setkání se s pamětníky totalitního bezpráví. Tématem letošního ročníku byly příběhy vzdoru těch, kteří se různým způsobem postavili komunistickému režimu. Ve spolupráci s vedoucím moravskotřebovského muzea panem Robertem Jordánem jsme se zaměřili na téma Charty 77 a s ní spjatou akci Asanaci, která měla na přelomu 70. a 80. let minulého století jediný cíl: vyhnat z tehdejšího Československa lidi nepohodlné režimu, zejména pak signatáře dokumentu Charta 77. Jednou z těch, kdo byli donuceni odejít, byla i Zina Freundová, aktivní disidentka a bývalá studentka filozofické fakulty. Beseda s panem Jordánem konaná 6. listopadu doplněná o promítnutí dokumentárního filmu Ženy Charty 77: Zina Freundová byla pro žáky devátého ročníku velmi přínosná a uvědomili si, že žít ve svobodné době zdaleka není samozřejmost. Ve škole též byla instalována výstava Z místa, kde žijeme. Tuto výstavu vytvářeli žáci z celé České republiky.

František Zeman

Školní družina.

6. 11. 2017  

Výtvarná soutěž.

5. 11. 2017  

Exkurze ve firmě ATEK.

Žáci devátého ročníku navštívili ve dnech 13. a 20. října 2017 provozní zázemí firmy ATEK zabývající se vývojem a výrobou plastových a pryžových dílů. Po přivítání paní Dobrozemskou a seznámení se základními informacemi o firmě si žáci prohlédli lisovnu, nástrojárnu, moderní logistické centrum a chráněnou dílnu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a přínosných poznatků užitečných pro budoucí volbu povolání. Velké poděkování patří všem zaměstnancům firmy ATEK, kteří se nám poutavým způsobem věnovali.

František Zeman