logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

DNE 1. 9. 2021 JE PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 6:00 DO 15:00 HODIN!!!!!!

 

Zájemci o docházku do ŠD druhých, třetích, čtvrtých a pátých ročníků  si přihlášku vyzvednou dne 1. 9. 2021 u paní vychovatelky, která bude mít službu v oddělení ŠD. 

 

ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ (podle vzoru) PŘIHLÁŠKY doneste hned následující den příslušné vychovatelce.

Podmínkou pro přijetí dítěte do ŠD je pravidelná docházka minimálně 4x v týdnu.

vzor přihlášky      vzor přední strana přihlášky      vzor zadní strana přihlášky

 

• Vyplněné údaje jsou závazné, změny jsou možné jen písemně.

• Školní družina (dále jen ŠD) má k dispozici 6 oddělení pod vedením plně kvalifikovaných vychovatelek. Vychovatelky se dle možností zúčastňují vzdělávacích akcí v akreditovaných kurzech. Jednotlivá oddělení jsou pro žáky 1. – 5. tříd. Pro každé oddělení je maximální počet 30 žáků.

• Rodiče jsou seznamováni s akcemi ŠD prostřednictvím zápisníku, mají možnost denně komunikovat s vychovatelkami.

• ŠD zahajuje činnost prvním dnem školního roku a končí posledním dnem školního roku.

• Vybavení ŠD je průběžně doplňováno a obnovováno, slouží dětem k všestrannému využití v oblasti trávení volného času.

• Po skončení vyučování si vychovatelky převezmou žáky v prostoru šaten a odcházejí na společný oběd.

• Po poledním klidu pokračují rekreační činnosti ve třídě, na školním hřišti a zahradě. Při nepříznivém počasí jsou činnosti organizovány v prostorách školní družiny a tělocvičny. Vychovatelky žáky posílají na zájmové kroužky, probíhající během odpoledne ve škole. V průběhu roku jsou pořádány pravidelné tematické akce probíhající vždy ve středu od 14:00 hod. do 17:00 hod. (karneval, kino apod.) Při všech činnostech je brán zřetel na individuální zvláštnosti, potřeby a hlavně relaxaci dětí.

Naše školní družina nabízí dětem možnost jak vhodně a všestranně využít volné odpoledne, trávit čas se svými vrstevníky, naučit se žít v kolektivu a odnést si s sebou do života dovednosti, znalosti a vzpomínky.

 

Vychovatelky:

Petra Skřipská, DiS.

Eva Kobylková

Mgr. Jarmila Olšovská

Vlasta Vágnerová

Andrea Drahošová

Jana Tomanová, DiS.

 

Vedoucí ŠD:

Mgr. Jindřiška Hrdinová

 

Ranní služby:

6:00 -9:00 hod.

 

Konečné služby:

16:30 hod.

 

Rekreační středa:

14:00 – 17:00 hod.