logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Naše školní družina nabízí dětem možnost jak vhodně a všestranně využít volné odpoledne, trávit čas se svými vrstevníky, naučit se žít v kolektivu a odnést si s sebou do života dovednosti, znalosti a vzpomínky.

Školní družina (dále jen ŠD) má k dispozici 6 oddělení pod vedením plně kvalifikovaných vychovatelek. Vychovatelky se dle možností zúčastňují vzdělávacích akcí v akreditovaných kurzech. Jednotlivá oddělení jsou pro žáky 1. – 4. tříd. Pro každé oddělení je maximální počet 30 žáků.

• Rodiče jsou seznamováni s akcemi ŠD prostřednictvím zápisníku, mají možnost denně komunikovat s vychovatelkami.

• Po skončení vyučování si vychovatelky převezmou žáky v prostoru šaten a odcházejí na společný oběd.

• Po poledním klidu pokračují rekreační činnosti ve třídě, na školním hřišti a zahradě. Při nepříznivém počasí jsou činnosti organizovány v prostorách školní družiny a tělocvičny. Vychovatelky žáky posílají na zájmové kroužky, probíhající během odpoledne ve škole. V průběhu roku jsou pořádány pravidelné tematické akce probíhající vždy ve středu od 14:00 hod. do 17:00 hod. (karneval, kino apod.) Při všech činnostech je brán zřetel na individuální zvláštnosti, potřeby a hlavně relaxaci dětí.

• Vybavení ŠD je průběžně doplňováno a obnovováno, slouží dětem k všestrannému využití v oblasti trávení volného času.

 

ŠD zahajuje činnost prvním dnem školního roku a končí posledním dnem školního roku.

 

Vychovatelky:

Eva Kobylková – vedoucí vychovatelka

Vlasta Vágnerová

Mgr. Jarmila Olšovská

Jana Tomanová, DiS.

Petra Skřipská, DiS.

Andrea Drahošová

Ranní družina:

6:00 -9:00 hod.

 

Provoz ŠD:

11. 45 - 16:30 hod. (do 17. 00 v případě návštěvy ŠK – po domluvě s vychovatelkou)

 

Rekreační středa:

14:00 – 17:00 hod.

 

Telefon :739 455 081 - ŠD
              461318291- kancelář školy

 

Pro zapsání dětí do ŠD je nutné vyplnit přihlášku. Možnost přihlášení do ŠD je dané především naplněnost ŠD a kapacitou, která je 150 dětí. Podmínkou pro přijetí dítěte do ŠD je pravidelná docházka minimálně 4x v týdnu.

Postup přihlášení dětí do ŠD:

vzor přihlášky      vzor přední strana přihlášky      vzor zadní strana přihlášky

• Vyplněné údaje jsou závazné, změny jsou možné jen písemně.