logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 Vážení zákonní zástupci,
dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 se všichni žáci základních škol budou od středy 14. 10. do pátku 23. 10. vzdělávat distančně. Změnou školského zákona je účast na distanční výuce povinná.

Je nutné, aby žáci sledovali EduPage, vyučující zde budou zveřejňovat informace k formě a způsobu distančního vzdělávání a budou zde zadávat úkoly. Případnou absenci žáka hlaste včas třídnímu učiteli.
V případě nefunkčního internetového připojení, telefonicky kontaktujte třídního učitele, s nímž se domluvíte na dalším postupu.
Stravování ve školní jídelně je žákům vzdělávajícím se distančním způsobem umožněno odběrem oběda do jídlonosiče v čase od 12:00 do 13:00. Pokud tuto možnost nebudete využívat, je nutné obědy odhlásit nejpozději do 12:00 předchozího dne.
Školní družina není v provozu.
Od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny, školní jídelna nebude v provozu.

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupkyně ředitele

 

Školní klubovna

Školní klubovna pro žáky:

Klubovna je vybavena novým nábytkem, který působí domácky, spoustou deskových her, hifi – přístroji, televizí, počítačem.

Žáci mají možnost trávit v této místnosti velké přestávky – dle rozpisu. Klubovna však slouží také k tomu, aby ji děvčata a chlapci mohli využít v poledních přestávkách.

Mohou tu hrát hry, číst si, malovat, zhlédnout občas nějaký film, poslouchat hudbu, či jen tak si povídat v pěkném prostředí.

Nabízíme tak žákům možnost, jak trávit polední přestávku jinak než kouřením a potulováním se po městě za špatného počasí.

Rozpis pro velké přestávky:

PONDĚLÍ: 8. třídy

ÚTERÝ: 6. třídy

STŘEDA: 7. třídy

ČTVRTEK: 9. třídy

Upozorňujeme dále všechny zájemce, že klubovna je k dispozici vždy o volných hodinách. Během pobytu v klubovně je zajištěn nenápadný pedagogický dozor.

 

 

https://share.icloud.com/photos/0cVrK3Phr7P_JAUQJEHHXcwdw