logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 Vážení zákonní zástupci,
dle nařízení vlády ze dne 12. 10. 2020 se všichni žáci základních škol budou od středy 14. 10. do pátku 23. 10. vzdělávat distančně. Změnou školského zákona je účast na distanční výuce povinná.

Je nutné, aby žáci sledovali EduPage, vyučující zde budou zveřejňovat informace k formě a způsobu distančního vzdělávání a budou zde zadávat úkoly. Případnou absenci žáka hlaste včas třídnímu učiteli.
V případě nefunkčního internetového připojení, telefonicky kontaktujte třídního učitele, s nímž se domluvíte na dalším postupu.
Stravování ve školní jídelně je žákům vzdělávajícím se distančním způsobem umožněno odběrem oběda do jídlonosiče v čase od 12:00 do 13:00. Pokud tuto možnost nebudete využívat, je nutné obědy odhlásit nejpozději do 12:00 předchozího dne.
Školní družina není v provozu.
Od 26. do 30. 10. budou podzimní prázdniny, školní jídelna nebude v provozu.

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupkyně ředitele

 

Školní vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program - "Cesta k vědění".

ŠVP koordinátor: Mgr. Jindra Hrdinová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Vzdělávací priority školy (ŠVP)

ŠVP Cesta k vědění respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky klientů (rodiče, žáci). Na základě provedené analýzy vzdělávacích podmínek školy a vzdělávacích požadavků klientů (rodiče, zřizovatel) škola stanovila následující vzdělávací priority:

1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků.

2) Posílit výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický (německý jazyk, ruský
jazyk).

3) Rozvíjet individuální schopnosti žáků formou volitelných předmětů
v jednotlivých ročnících a napomáhat tak žákům v jejich profesní orientaci.

4) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních
sportovních aktivitách.

5) Vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat
zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích
a jejich využívání.

6) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků
- v mateřském jazyce,
- v cizím jazyce,
- v informačních a komunikačních technologiích
- v sociálních vztazích

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Školní vzdělávací program (ŠVP) - školní družina a školní klub