logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Zde si můžete stáhnout následující tiskopisy:

Žádost o přestup žáka z jiné základní školy.
Žádost o vzdělávání dle IVP.
Žádost o slovní hodnocení.
LÉKAŘSKÝ POSUDEK pro uvolnění z výuky v předmětu tělesná výchova.
LÉKAŘSKÝ POSUDEK pro uvolnění z výuky v předmětu plavání.
     
Žádost o uvolnění z předmětu.
Žádost o odklad povinné školní docházky.
Žádost o zařazení ke školní docházce.