logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Vážení rodiče,
Od 30. 11. 2020 bude obnovena pravidelná prezenční výuka dle platného rozvrhu na celém I. stupni, dále prezenční výuka devátých ročníků a pro ostatní ročníky rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Tedy v týdnu od 30. 11. nastoupí třídy 6. ABC a 7. AB, v týdnu od 7. 12. třídy 7. C a 8. ABC
Z tohoto důvodu Vás chceme informovat o způsobu organizace:
1. Škola bude otevřena již od 7.35, abychom zajistili plynulý příchod žáků
2. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
3. Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit ve všech prostorách školy roušky.
4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
5. Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
6. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – pravidelné mytí a dezinfekce rukou.
7. Škola zabezpečí krátké a intenzivní větrání tříd a společných prostor.
8. Škola organizuje provoz v šatnách a ve školní jídelně tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin. Výdej do jídlonosičů je od 14.00 do 14.15. Zkontrolujte si přihlášky/odhlášky stravy.
9. V hodinách tělesné výchovy a plavání bude náhradní program (vycházky, …). Hodiny hudební výchovy budou bez zpěvu.
10. Pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, třídní učitel umístí žáka do samostatné místnosti a poté bude kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Další upřesňující informace budeme průběžně zveřejňovat.

S pozdravem

Mgr. Jindřiška Hrdinová, zástupce ředitele
Mgr. Bc. František Zeman, zástupce ředitele